1) اسکناس تک بانکی: منظور 1 برگ اسکناس است که بدون هیچ گونه ایراد و مشکلی باشد. در اصطلاح گفته می شود کیفیت اسکناس مانند روز اول چاپ می باشد.

تصویر1

2) اسکناس جفت بانکی: منظور از جفت بودن یعنی اینکه دو اسکناس مشابه، در کنار یکدیگر دارای شماره های متوالی باشند. به طور مثال در شکل زیر اسکناس های 100000 ریالی از نظر امضاء مشابه هم بوده و از نظر شماره جفت می باشند. شماره های 18- 327317

تصویر2

3) امضاءها: در روی اسکناس های ایرانی 2 نمونه امضاء دیده می شود که یکی از آنها متعلق به وزیر امور اقتصادی و دارائی بوده و امضاء دیگر متعلق به رئیس کل بانک مرکزی می باشد.

امضاء ها یکی از مهم ترین آیتم های جمع آوری کلکسیون اسکناس می باشند به طوری که با تغییر یکی از افراد اشاره شده در بالا و به تبع آن تغییر امضاء، کلکسیونر موظف به تهیه و اضافه نمودن اسکناس جدید به مجموعه خود می باشد.

لیست کامل امضاءهای وزراء و روسای بانک ایران از دوره ناصرالدین شاه تاکنون در قسمت کاتالوگ الکترونیکی وب سایت قابل دانلود می باشد.

4) فیلیگران: فیلگران یا واترمارک به نقش و تصویری که در خمیر کاغذ اسکناس دیده می شود، اطلاق می گردد. به طور مثال اگر اسکناس 100000 ریال را به طرف بالا و به سمت نور نگه دارید، تصویر امام خمینی(ره) را درون اسکناس مشاهده خواهید کرد که اصطلاحا فیلیگران امام نامیده می شود.

لیست کامل فیلیگران های استفاده شده دراسکناس های ایرانی در قسمت کاتالوگ الکترونیکی وب سایت قابل دانلود می باشد.

5) نخ اسکناس: منظور نخ داخل اسکناس می باشد که معمولا از جنس پلیمر بوده و نوشته ای روی آن درج گشته است. اسکناس های جمهوری اسلامی ایران دارای تنوع از نظر نخ اسکناس می باشند که این نوع تنوع مورد توجه کلکسیونرهای اسکناس قرار می گیرد. از نمونه های متنوع نخ اسکناس می توان به موارد زیر اشاره نمود:

*نخ اسکناس با نوشته"بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"

* نخ اسکناس با نوشته"بانک مرکزی ایران"

*نخ اسکناس نوشته شده با خط نستعلیق

*نخ اسکناس نوشته شده با خط کامپیوتری یا شکسته

6) بسته اسکناس: منظور یک بسته کامل 100 عددی اسکناس می باشد که دارای شماره های 1 تا 100 است.