سال ١٣٣٣

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سال ١٣٣٣

لیست تمبرهای منتشره در سال 1333 به شرح ذیل می باشند :

1- هزارمین سال تولد ابوعلی سینا(سری پنجم)

2- کودتای 28 مرداد

3- روز ملل متحد

4- چهارمین کنفرانس جنگلبانی هندوستان

سال ١٣٣٣ There are no products in this category.

زیرشاخه‌ها

 • ابوعلی سینا (سری پنجم)

  اول اردیبهشت 1333

  هزارمین سال تولد حکیم ابوعلی سینا (سری پنجم)

   1954 (21April)

  MILLENARY OF AVICENNA 5st SET

  دندانه : 13*13.5

  فیلیگران : ندارد

  سال چاپ : 1329

  چاپ : چاپخانه ویلکینسون و شرکاء لندن

  تعداد در سری : 5 عدد

  تیراژ : 150000 سری

 • کودتای 28 مرداد

  28 مرداد 1333

  کودتای 28 مرداد

  1954 (19August)

  COUP DETAT OF 28th OF AMORDAD

  دندانه : 11

  فیلیگران : ندارد

  سال چاپ : 1333

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : -

 • روز ملل متحد

  2 آبان 1333

  روز ملل متحد (2)

  1954 (24October)

  UNITED NATINS DAY (II)

  دندانه : 11

  فیلیگران : ندارد

  سال چاپ : 1333

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : -

 • کنفرانس جنگلبانی

  20 آذر 1333

  چهارمین کنفرانس جنگلبانی هندوستان

  1954 (11December)

  4th WORLD FORESTRY CONGRESS

  دندانه : 11

  فیلیگران : ندارد

  سال چاپ : 1333

  تعداد در سری : 4 عدد

  تیراژ : -