سال ١٣٣٢

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سال ١٣٣٢

لیست تمبرهای منتشره در سال 1332 به شرح ذیل می باشند :

1- چاه شماره 3 البرز درقم (سری هوائی)

2- روز ملل متحد

3- ورزشهای باستانی

4- ملی شدن صنایع شیلات در ایران

سال ١٣٣٢ There are no products in this category.

زیرشاخه‌ها

 • چاه شماره 3 البرز (سری...

  15 اردیبهشت 1332

  چاه شماره 3 البرز درقم (سری هوائی)

  1953 (5 May)

  DISCOVERY OF OIL AT QUM (AIRMAIL)

  دندانه : 11

  فیلیگران : ندارد

  سال چاپ : 1332

  تعداد درسری : 4 عدد

  تیراژ : -

 • روز ملل متحد

  2 آبان  1332

  روز ملل متحد (1)

  1953 (24 October)

  UNITED NATIONS DAY

  دندانه : 11

  فیلیگران : ندارد

  سال چاپ : 1332

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : -

 • ورزشهای باستانی

  4 آبان  1332

  ورزش های باستانی

  1953 (26 October)

  TRADITIONAL SPORT DAY

  دندانه : 11

  فیلیگران : ندارد

  سال چاپ : 1332

  تعداد در سری : 5 عدد

  تیراژ : -

 • ملی شدن صنایع شیلات

  11 بهمن 1332

  ملی شدن صنایع شیلات در ایران

  1954 (31 January)

  NATIONALIZATIO OF FISHING INDUSTRY

  دندانه : 11

  فیلیگران : ندارد

  سال چاپ : 1332

  تعداد در سری : 5 عدد

  تیراژ : -