٢ ريال پنجاهمين سال

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

٢ ريال پنجاهمين سال

مشخصات سکه

 روی سکه پشت سکه
پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی دو ریال
2 ریال شیر و خورشید
برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
تاج تاج
تاریخ  

  • سال ضرب: 2535 شاهنشاهی
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 3 گرم
  • قطر: 22.5 میلیمتر

مشخصات سکه

 روی سکه پشت سکه
پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی دو ریال
2 ریال شیر و خورشید
برگ زیتون و برگ بلوط برگ زیتون و برگ بلوط
تاج تاج
تاریخ  

  • سال ضرب: 2535 شاهنشاهی
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 3 گرم
  • قطر: 22.5 میلیمتر
بیشتر

٢ ريال پنجاهمين سال There is 1 product.

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم
نمایش 1 - 1 از 1 آیتم