اسکناس جمهوری اسلامی ایران

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

اسکناس جمهوری اسلامی ایران There are no products in this category.

زیرشاخه‌ها

 • ١٠٠ ريال بارگاهى
  مشخصات اسكناس

  روى اسكناس: بارگاه امام رضا(ع)
  پشت اسكناس: مدرسه چهارباغ اصفهان
  چاپ: چاپخانه توماس دلارو(انگلستان)
  فيليگرانهاى موجود: آرم جمهورى اسلامى و الله
   
 • ١٠٠ ريال مدرس
  مشخصات اسكناس

  روى اسكناس: آيت الله سيدحسن مدرس
  پشت اسكناس: ساختمان مجلس شوراى اسلامى
  فيليگران هاى موجود: الله و امام خمينى(ره)
   
 • ٢٠٠ ريال بارگاهى
  مشخصات اسكناس
   
  روى اسكناس: بارگاه امام رضا (ع)
  پشت اسكناس: آرامگاه ابن سينا - همدان
  چاپ: چاپخانه توماس دلارو (انگلستان)
  فيليگران هاى موجود: نيم رخ شاه - شيروخورشيد و آرم جمهورى اسلامى
   
 • ٢٠٠ ريال
  مشخصات اسكناس

  روى اسكناس: مسجد جامع يزد
  پشت اسكناس: جهاد سازندگى
  فيليگران هاى موجود: الله و امام خمينى(ره)
   
 • ٥٠٠ ريال بارگاهى
  مشخصات اسكناس

  روى اسكناس: بارگاه امام رضا(ع)
  پشت اسكناس: نقش جام مارليك
  چاپ: چاپخانه توماس دلارو (انگلستان)
  فيليگران: شيروخورشيد
   
 • ٥٠٠ ريال
  مشخصات اسكناس

  روى اسكناس: نماز جمعه
  پشت اسكناس: سر در دانشگاه تهران
  فيليگران هاى موجود: الله - شهيد فهميده و امام خمينى(ره)
   
 • ١٠٠٠ ريال بارگاهى
  مشخصات اسكناس
   
  روى اسكناس: بارگاه امام رضا (ع)
  پشت اسكناس: آرامگاه حافظ
  چاپ: چاپخانه توماس دلارو (انگلستان)
  فيليگران: شيروخورشيد
   
 • ١٠٠٠ ريال مدرسه فيضيه
  مشخصات اسكناس
   
  روى اسكناس: مدرسه فيضيه قم
  پشت اسكناس: نماى مسجدالاقصى 
  فيليگران هاى موجود: الله و شهيد فهميده
   
 • ١٠٠٠ ريال تصوير امام
  مشخصات اسكناس
   
  روى اسكناس: تصوير امام خمينى (ره)
  پشت اسكناس: نماى مسجدالاقصى 
  فيليگران هاى موجود: شهيد فهميده و امام خمينى (ره)
   
 • ٢٠٠٠ ريال تظاهراتى
  مشخصات اسكناس
   
  روى اسكناس: آزادى خرمشهر
  پشت اسكناس: نماى كعبه
  فيليگران هاى موجود: الله - شهيد فهميده و امام خمينى (ره)
   
 • ٢٠٠٠ ريال تصوير امام
  مشخصات اسكناس
   
  روى اسكناس: تصوير امام خمينى (ره)
  پشت اسكناس: نماى كعبه
  فيليگران: امام خمينى (ره)
   
 • ٥٠٠٠ ريال بارگاهى
  مشخصات اسكناس
   
  روى اسكناس: بارگاه امام رضا (ع)
  پشت اسكناس: پالايشگاه تهران
  فيليگران: شيروخورشيد
   
   
 • ٥٠٠٠ ريال تظاهراتى
  مشخصات اسكناس
   
  روى اسكناس: تظاهرات
  پشت اسكناس: بارگاه حضرت معصومه (س)
  فيليگران هاى موجود: آرم جمهورى اسلامى و الله
   
 • ٥٠٠٠ ريال
  مشخصات اسكناس
   
  روى اسكناس: تصوير امام خمينى (ره)
  پشت اسكناس: تصوير گل و بلبل
  فيليگران: امام خمينى (ره)
   
   
 • ٥٠٠٠ ريال ماهواره اميد
  مشخصات اسكناس
   
  روى اسكناس: تصوير امام خمينى (ره)
  پشت اسكناس: تصوير ماهواره اميد
  فيليگران: امام خمينى (ره)
   
 • ٥٠٠٠ ريال ظروف سفالى
  مشخصات اسكناس
   
  روى اسكناس: تصوير امام خمينى (ره)
  پشت اسكناس: ظروف سفالى - قرن هشتم هجرى
  فيليگران: امام خمينى(ره)
   
   
 • ١٠٠٠٠ ريال بارگاهى
  مشخصات اسكناس
   
  روى اسكناس: بارگاه امام رضا (ع)
  پشت اسكناس: مجلس شوراى ملى
  چاپ: چاپخانه توماس دلارو (انگلستان)
  فيليگران هاى موجود: نيم رخ شاه و شيروخورشيد
   
   
 • ١٠٠٠٠ ريال تظاهراتى
  مشخصات اسكناس
   
  روى اسكناس: تظاهرات
  پشت اسكناس: بارگاه امام رضا (ع)
  فيليگران هاى موجود: آرم جمهورى اسلامى و الله
   
 • 10000 ریال کوه دماوند
  مشخصات اسكناس
   
  روى اسكناس: تصوير امام خمينى (ره)
  پشت اسكناس: كوه دماوند
  فيليگران: امام خمينى (ره)
   
   
 • 10000 ريال حافظيه
 • ٢٠٠٠٠ ريال تصوير بزرگ
  مشخصات اسكناس
   
  روى اسكناس: تصوير امام خمينى (ره) - سايز بزرگ
  پشت اسكناس: ميدان نقش جهان اصفهان
  فيليگران: امام خمينى (ره)
   
 • ٢٠٠٠٠ ريال تصوير كوچك
  مشخصات اسكناس
   
  روى اسكناس: تصوير امام خمينى (ره) - سايز كوچك
  پشت اسكناس: ميدان نقش جهان اصفهان
  فيليگران: امام خمينى (ره)
   
 • ٢٠٠٠٠ ريال مسجدالاقصى
  مشخصات اسكناس
   
  روى اسكناس: تصوير امام خمينى (ره)
  پشت اسكناس: مسجدالاقصى 
  فيليگران: امام خمينى (ره)
   
   
 • ٢٠٠٠٠ ريال بادگیر یزد
  مشخصات اسكناس
   
  روی اسکناس : تصویر امام خمینی (ره)
  پشت اسکناس : بادگیر خانه آقازاده - ابرکوه
   
 • ٥٠٠٠٠ ريال
  مشخصات اسكناس
   
  روى اسكناس: تصوير امام خمينى (ره)
  پشت اسكناس: نقشه ايران و خليج فارس
  فيليگران: امام خمينى (ره)
   
 • ٥٠٠٠٠ ريال دانشگاه تهران
 • ١٠٠٠٠٠ ريال
  مشخصات اسكناس
   
  روى اسكناس: تصوير امام خمينى (ره)
  پشت اسكناس: آرامگاه سعدى - شيراز
  فيليگران: امام خمينى (ره)