سال ١٣٥٢

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سال ١٣٥٢

لیست تمبرهای منتشره در سال 1352 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- دهمین سال پیوستن به سازمان ماهواره مخابراتی

3- روز جهانی ارتباطات

4- دهمین سالروز لژیون خدمتگزاران بشر

5- چهاردهمین سالگرد همکاری عمران منطقه ای

6- بزرگداشت رازی

7- بیست وسومین کنفرانس پیشاهنگی دختران

8- پنجاهمین سال تاسیس بانک ملی ایران

9- هفته کودک

10- روز جهانی پست

11- ...

لیست تمبرهای منتشره در سال 1352 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- دهمین سال پیوستن به سازمان ماهواره مخابراتی

3- روز جهانی ارتباطات

4- دهمین سالروز لژیون خدمتگزاران بشر

5- چهاردهمین سالگرد همکاری عمران منطقه ای

6- بزرگداشت رازی

7- بیست وسومین کنفرانس پیشاهنگی دختران

8- پنجاهمین سال تاسیس بانک ملی ایران

9- هفته کودک

10- روز جهانی پست

11- پنجاهمین سال دانشکده مخابرات

12- سی امین سالروز اعلامیه حقوق بشر

بیشتر

سال ١٣٥٢ 2 محصول وجود دارد

زیرشاخه‌ها

 • نوروز باستانی

  15 اسفند 1351

  نوروز باستانی

  1973 (6 March)

  NEW YEAR FESTIVAL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1351

  تعداد در سری : 5 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • سازمان بهداشت جهانی

  18 فروردین 1352

  بیست و پنجمین سالگرد سازمان بهداشت جهانی

  1973 (7 April)

  25th ANNIV OF THE WHO

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • مسابقات فوتبال جوانان

  24 فروردین 1352

  پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال جوانان آسیا

  1973 (13 April)

  15th ASIAN YOUTH FOOTBALL TOURNAMENT

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • اجلاسیه توروس

  20 اردیبهشت 1352

  سیزدهمین اجلاسیه توروس

  1973 (10 May)

  INTERNATIONAL RAILWAYS CONFERENCE

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • پیدایش و چگونگی خط

  15 خرداد 1352

  پیدایش و چگونگی خط در ایران

  1973 (5June)

  THE GENESIS OF PERSIAN SCRIPT

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 6 عدد

  تیراژ : 500000 سری

 • سری گل

  30 خرداد 1352

  سری گل

  1973 (20June)

  FLOWERS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 350000 سری

 • همکاری عمران منطقه ای

  30 تیر 1352

  نهمین سالگرد همکاری عمران منطقه ای

  1973 (21 July)

  REGIONAL CO-OPERATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 300000 سری

  توجه : این تمبرها به هم چسبیده منتشر شده اند.

 • استقلال کامل نفت

  13 مرداد 1352

  استقلال کامل نفت در ایران

  1973 (4 August)

  FULL INDEPENDENCE FOR IRANIAN OIL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 350000 سری

 • کودتای 28 مرداد

  28 مرداد 1352

  بیستمین سال کودتای 28 مرداد

  1973 (19 August)

  20th ANNIV OF COUP D'TAT OF SHAH

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • کنگره ورزش بانوان

  اول شهریور 1352

  هفتمین کنگره بین المللی ورزش بانوان

  1973 (23August)

  7th INTER WOMEN'S CONGRESS ON PHYSICAL EDUCATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • جشن هنر شیراز

  9 شهریور 1352

  جشن هنر شیراز

  1973 (31 August)

  FESTIVAL OF ARTS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 350000 سری

 • سالگرد هواشناسی

  13 شهریور 1352

  صدمین سالگرد هواشناسی

  1973 (4 September)

  WHO CENTENARY CELEBRATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 350000 سری

 • مسابقات کشتی جهانی

  15 شهریور 1352

  مسابقات کشتی جهانی

  1973 (6 September)

  WORLD WRESTLING CHAMPIONSHIP

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 350000 سری

 • پیکار با بیسوادی

  17 شهریور 1352

  روز پیکار با بی سوادی

  1973 (8 September)

  WORLD LITERACY DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • نمایشگاه سمعی و بصری

  20 شهریور 1352

  نمایشگاه جهانی سمعی و بصری

  1973 (11 September)

  INTER AUDIO VISUAL EXHIBITION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 350000 سری

 • شورای ورزشی ارتشها

  25 شهریور 1352

  بیست و پنجمین سالگرد شورای ورزشی ارتشهای جهانی

  1973 (16 September)

  25th ANNIV OF MILITARY SPORT COUNCIL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 350000 سری

 • هزاره ابوریحان بیرونی

  25 شهریور 1352

  هزاره ابوریحان بیرونی

  1973 (16 September)

  BIRTH ANNIVERSARY OF BIRUNI

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • مسابقات فوتبال

  10 مهر 1352

  مسابقات فوتبال

  1973 (2 October)

  FOOTBALL CHAMPIONSHIP

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • پلیس جنائی

  15 مهر 1352

  پنجاهمین سالگرد پلیس جنائی بین المللی

  1973 (7 October)

  50th ANNIV OF INTER CRIMINAL POLICE ORGANIZATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • سازمان بهداشت روانی

  16 مهر 1352

  بیست و پنجمین سالگرد سازمان بهداشت روانی

  1973 (8 October)

  25th ANNIV OF WORLD MENTAL HEALTH FEDERATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • روز جهانی پست

  17 مهر 1352

  روز جهانی پست

  1973 (9 October)

  WORLD POST DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • روز ملل متحد

  2 آبان 1352

  روز ملل متحد

  1973 (24 October)

  UNITED NATIONS DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • جشن فرهنگ و هنر

  4 آبان 1352

  جشن فرهنگ و هنر

  1973 (26 October)

  FESTIVAL OF ARTS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • جمهوریت ترکیه

  7 آبان 1352

  پنجاهمین سالگرد جمهوریت کشور ترکیه

  1973 (29 October)

  50th ANNIV OF TURKISH REPUBLIC

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • هفته کودک

  9 آبان 1352

  هفته کودک

  1973 (31 October)

  CHILDREN'S WEEK

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 350000 سری

 • برنامه جهانی غذا

  12 آبان 1352

  دهمین سالگرد برنامه جهانی غذا

  1973 (4 November)

  10th ANNIV WORLD FOOD PROGRAMME

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • کنفرانس صلیب سرخ

  17 آبان 1352

  بیست و دومین کنفرانس جهانی صلیب سرخ

  1973 (8 November)

  22nd INTER RED CROSS CONGRESS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • جشنواره جهانی فیلم

  5 آذر 1352

  دومین جشنواره جهانی فیلم

  1973 (26 November)

  2nd INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 500000 سری

 • سفرهای دستجمعی

  5 آذر 1352

  دوازدهمین کنگره سفرهای دستجمعی

  1973 (26 November)

  12th INTER CONGRESS OF TOURING

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • اعلامیه حقوق بشر

  19 آذر 1352

  بیست و پنجمین سالگرد اعلامیه حقوق بشر

  1973 (10 December)

  25th ANNIV OF HUMAN RIGHTS DECLARATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • تجلیل از هنرو موسیقی

  30 آذر 1352

  تجلیل از هنر و موسیقی

  1973 (21 December)

  ART & MUSIC

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 250000 سری

 • انقلاب سفید

  6 بهمن 1352

  انقلاب سفید

  1974 (26 January)

  WHITE REVOLUTION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 4 عدد

  تیراژ : 350000 سری

  توجه : این تمبرها به هم چسبیده منتشر شده اند.

 • بلوک یادگاری

  6 بهمن 1352

  انقلاب سفید – بلوک یادگاری

  1974 (26 January)

  WHITE REVOLUTION – MINIATURE SHEET

  دندانه : ندارد - اندازه : 72.92 میلیمتر

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 200000 سری

 • پیدایش و چگونگی خط