سرى يازدهم

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سرى يازدهم
سرى پستى يازدهم

دندانه: ١١
فيليگران: ٣
سال چاپ: ١٣٤١
تعداد در سرى: ١٤ عدد
 
* در طول سال هاى ١٣٤٢ و ١٣٤٣ سرى پستى يازدهم تجديد چاپ شد. فيليگران اين سرى شماره ٤ ميباشد و نحوه تشخيص سرى اول و دوم، قرار دادن سرى دوم در زير چراغ ماوراء بنفش است. كاغذ اين سرى داراى خطوط ابريشم مى باشد.
 

سرى پستى يازدهم

دندانه: ١١
فيليگران: ٣
سال چاپ: ١٣٤١
تعداد در سرى: ١٤ عدد
 
* در طول سال هاى ١٣٤٢ و ١٣٤٣ سرى پستى يازدهم تجديد چاپ شد. فيليگران اين سرى شماره ٤ ميباشد و نحوه تشخيص سرى اول و دوم، قرار دادن سرى دوم در زير چراغ ماوراء بنفش است. كاغذ اين سرى داراى خطوط ابريشم مى باشد.
 

بیشتر

سرى يازدهم 2 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
نمایش 1 - 2 از 2 آیتم