سرى يازدهم

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سرى يازدهم
  سرى پستى يازدهم

  دندانه: ١١
  فيليگران: ٣
  سال چاپ: ١٣٤١
  تعداد در سرى: ١٤ عدد
   
  * در طول سال هاى ١٣٤٢ و ١٣٤٣ سرى پستى يازدهم تجديد چاپ شد. فيليگران اين سرى شماره ٤ ميباشد و نحوه تشخيص سرى اول و دوم، قرار دادن سرى دوم در زير چراغ ماوراء بنفش است. كاغذ اين سرى داراى خطوط ابريشم مى باشد.
   

  سرى پستى يازدهم

  دندانه: ١١
  فيليگران: ٣
  سال چاپ: ١٣٤١
  تعداد در سرى: ١٤ عدد
   
  * در طول سال هاى ١٣٤٢ و ١٣٤٣ سرى پستى يازدهم تجديد چاپ شد. فيليگران اين سرى شماره ٤ ميباشد و نحوه تشخيص سرى اول و دوم، قرار دادن سرى دوم در زير چراغ ماوراء بنفش است. كاغذ اين سرى داراى خطوط ابريشم مى باشد.
   

  بیشتر

  سرى يازدهم 2 محصول وجود دارد

  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم