سال ١٣٥٧

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سال ١٣٥٧

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1357 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- دهمین سال پیوستن به سازمان ماهواره مخابراتی

  3- روز جهانی ارتباطات

  4- دهمین سالروز لژیون خدمتگزاران بشر

  5- چهاردهمین سالگرد همکاری عمران منطقه ای

  6- بزرگداشت رازی

  7- بیست وسومین کنفرانس پیشاهنگی دختران

  8- پنجاهمین سال تاسیس بانک ملی ایران

  9- هفته کودک

  10- روز جهانی پست

  11- پنجاهمین سال دانشکده مخابرات

  12- سی امین سالروز اعلامیه حقوق بشر

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1357 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- دهمین سال پیوستن به سازمان ماهواره مخابراتی

  3- روز جهانی ارتباطات

  4- دهمین سالروز لژیون خدمتگزاران بشر

  5- چهاردهمین سالگرد همکاری عمران منطقه ای

  6- بزرگداشت رازی

  7- بیست وسومین کنفرانس پیشاهنگی دختران

  8- پنجاهمین سال تاسیس بانک ملی ایران

  9- هفته کودک

  10- روز جهانی پست

  11- پنجاهمین سال دانشکده مخابرات

  12- سی امین سالروز اعلامیه حقوق بشر

  بیشتر

  سال ١٣٥٧ 2 محصول وجود دارد

  زیرشاخه‌ها

  • نوروز باستانی

   15 اسفند 1356

   نوروز باستانی

   1978 (6 March)

   NEW YEAR FESTIVAL

   دندانه : 13

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1356

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : دو میلیون سری

  • ماهواره مخابراتی

   29 فروردین 1357

   دهمین سال پیوستن ایران به سازمان جهانی ماهواره مخابراتی

   1978 (19 April)

   10th ANNIV OF ENTRY TO INTERNATIONAL TELECOMMUNATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1357

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • روز جهانی ارتباطات

   27 اردیبهشت 1357

   روز جهانی ارتباطات

   1978 (17 MAY)

   WORLD TELECOMMUNICATIONS DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1357

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • خدمتگزاران بشر

   23 خرداد 1357

   دهمین سالروز لژیون خدمتگزاران بشر

   1978 (13 July)

   10th ANNIV OF UNIVERSAL WELFARE LEGION

   دندانه : 13.13.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1357

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • همکاری عمران منطقه ای

   30 تیر 1357

   چهاردهمین سالگرد همکاری عمران منطقه ای

   1978 (21 July)

   14t h ANNIV OF REGIONAL CO-OPERATION

   دندانه : 13.13.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1357

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • بزرگداشت رازی

   5 شهریور 1357

   بزرگداشت رازی

   1978 (27 August)

   IRAN PHARMACY'S DAY

   دندانه : 13

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1357

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • پیشاهنگی دختران

   11 شهریور 1357

   بیست و سومین کنفرانس جهانی پیشاهنگی دختران

   1978 (2 September)

   23rd W.A.G.G.G.S. WORLD CONFERENCE

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1357

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • تاسیس بانک ملی

   20 شهریور 1357

   پنجاهمین سال تاسیس بانک ملی ایران

   1978 (11 September)

   50th ANNIV OF BANK MELLI IRAN

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1357

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • هفته کودک

   9 آبان 1357

   هفته کودک

   1978 (31 October)

   CHILDREN'S WEEK

   دندانه : 13

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1357

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • روز جهانی پست

   اول آذر 1357

   روز جهانی پست

   1978 (22 November)

   WORLD POST DAY

   دندانه : 13.13.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1357

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • دانشکده مخابرات

   اول آذر 1357

   پنجاهمین سال دانشکده مخابرات

   1978 (22 November)

   50th ANNIV OF FACULTY OF COMMUNICATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1357

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • اعلامیه حقوق بشر

   26 آذر 1357

   سی امین سالروز اعلامیه حقوق بشر

   1978 (17 December)

   30th ANNIV OF DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

   دندانه : 13

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1357

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم