سال ١٣٥٧

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سال ١٣٥٧

لیست تمبرهای منتشره در سال 1357 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- دهمین سال پیوستن به سازمان ماهواره مخابراتی

3- روز جهانی ارتباطات

4- دهمین سالروز لژیون خدمتگزاران بشر

5- چهاردهمین سالگرد همکاری عمران منطقه ای

6- بزرگداشت رازی

7- بیست وسومین کنفرانس پیشاهنگی دختران

8- پنجاهمین سال تاسیس بانک ملی ایران

9- هفته کودک

10- روز جهانی پست

11-...

لیست تمبرهای منتشره در سال 1357 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- دهمین سال پیوستن به سازمان ماهواره مخابراتی

3- روز جهانی ارتباطات

4- دهمین سالروز لژیون خدمتگزاران بشر

5- چهاردهمین سالگرد همکاری عمران منطقه ای

6- بزرگداشت رازی

7- بیست وسومین کنفرانس پیشاهنگی دختران

8- پنجاهمین سال تاسیس بانک ملی ایران

9- هفته کودک

10- روز جهانی پست

11- پنجاهمین سال دانشکده مخابرات

12- سی امین سالروز اعلامیه حقوق بشر

بیشتر

سال ١٣٥٧ 2 محصول وجود دارد

زیرشاخه‌ها

 • نوروز باستانی

  15 اسفند 1356

  نوروز باستانی

  1978 (6 March)

  NEW YEAR FESTIVAL

  دندانه : 13

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1356

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : دو میلیون سری

 • ماهواره مخابراتی

  29 فروردین 1357

  دهمین سال پیوستن ایران به سازمان جهانی ماهواره مخابراتی

  1978 (19 April)

  10th ANNIV OF ENTRY TO INTERNATIONAL TELECOMMUNATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1357

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • روز جهانی ارتباطات

  27 اردیبهشت 1357

  روز جهانی ارتباطات

  1978 (17 MAY)

  WORLD TELECOMMUNICATIONS DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1357

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • خدمتگزاران بشر

  23 خرداد 1357

  دهمین سالروز لژیون خدمتگزاران بشر

  1978 (13 July)

  10th ANNIV OF UNIVERSAL WELFARE LEGION

  دندانه : 13.13.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1357

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • همکاری عمران منطقه ای

  30 تیر 1357

  چهاردهمین سالگرد همکاری عمران منطقه ای

  1978 (21 July)

  14t h ANNIV OF REGIONAL CO-OPERATION

  دندانه : 13.13.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1357

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • بزرگداشت رازی

  5 شهریور 1357

  بزرگداشت رازی

  1978 (27 August)

  IRAN PHARMACY'S DAY

  دندانه : 13

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1357

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • پیشاهنگی دختران

  11 شهریور 1357

  بیست و سومین کنفرانس جهانی پیشاهنگی دختران

  1978 (2 September)

  23rd W.A.G.G.G.S. WORLD CONFERENCE

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1357

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • تاسیس بانک ملی

  20 شهریور 1357

  پنجاهمین سال تاسیس بانک ملی ایران

  1978 (11 September)

  50th ANNIV OF BANK MELLI IRAN

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1357

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • هفته کودک

  9 آبان 1357

  هفته کودک

  1978 (31 October)

  CHILDREN'S WEEK

  دندانه : 13

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1357

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • روز جهانی پست

  اول آذر 1357

  روز جهانی پست

  1978 (22 November)

  WORLD POST DAY

  دندانه : 13.13.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1357

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • دانشکده مخابرات

  اول آذر 1357

  پنجاهمین سال دانشکده مخابرات

  1978 (22 November)

  50th ANNIV OF FACULTY OF COMMUNICATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1357

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • اعلامیه حقوق بشر

  26 آذر 1357

  سی امین سالروز اعلامیه حقوق بشر

  1978 (17 December)

  30th ANNIV OF DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

  دندانه : 13

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1357

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
نمایش 1 - 2 از 2 آیتم