سال ١٣٥٦

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سال ١٣٥٦

لیست تمبرهای منتشره در سال 1356 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- روز جهانی ارتباطات

3- گشایش سد رضاشاه

4- روز المپیک

5- سیزدهمین سال همکاری عمران منطقه ای

6- دومین جمبوری پیشاهنگی آسیا و اقیانوسیه

7- نهمین کنفرانس اتحادیه الکترونیک آسیائی

8- روز بزرگداشت معلم

9- روز جهانی پست

10- اولین جشن فرهنگ مردم

11- جشن فرهنگ و هنر

12- روز کودک

13...

لیست تمبرهای منتشره در سال 1356 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- روز جهانی ارتباطات

3- گشایش سد رضاشاه

4- روز المپیک

5- سیزدهمین سال همکاری عمران منطقه ای

6- دومین جمبوری پیشاهنگی آسیا و اقیانوسیه

7- نهمین کنفرانس اتحادیه الکترونیک آسیائی

8- روز بزرگداشت معلم

9- روز جهانی پست

10- اولین جشن فرهنگ مردم

11- جشن فرهنگ و هنر

12- روز کودک

13- اولین سمینار مسائل آموزشی و رفاهی نابینایان

14- یکصدمین سال تولد علامه اقبال

15- هنر آفریقای سیاه

16- انقلاب سفید

17- افتتاح موزه فرش

18- یکصدمین سالگرد رضا شاه

بیشتر

سال ١٣٥٦ 2 محصول وجود دارد

زیرشاخه‌ها

 • نوروز باستانی

  15 اسفند 1355

  نوروز باستانی

  1977 (6 March)

  NEW YEAR FESTIVAL

  دندانه : 12.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1355

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : سه میلیون سری

 • روز جهانی ارتباطات

  27 اردیبهشت 1356

  روز جهانی ارتباطات

  1977 (17 May)

  WORLD TELECOMMUNATION DAY

  دندانه : 13

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1356

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • گشایش سد رضاشاه

  10 خرداد 1356

  گشایش سد رضا شاه

  1977 (31 May)

  INAUGURATION OF REZA SHAH DAM

  دندانه : 13.13.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1356

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • روز المپیک

  2 تیر 1356

  روز المپیک

  1977 (23 June)

  OLYMPIC DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1356

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 800000 سری

 • همکاری عمران منطقه ای

  30 تیر 1356

  سیزدهمین سال همکاری عمران منطقه ای

  1977 (21 July)

  13th ANNIV OF REGIONAL CO - OPERATION

  دندانه : 13.13.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1356

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : دو میلیون سری

 • پیشاهنگی آسیا

  14 مرداد 1356

  دومین جمبوری پیشاهنگی آسیا و اقیانوسیه

  1977 (5 August)

  2nd ASIA PACIFIC JAMBOREE

  دندانه : 13

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1356

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • کنفرانس الکترونیک

  29 شهریور 1356

  نهمین کنفرانس اتحادیه الکترونیک آسیائی

  1977 (20 September)

  9th ASIAN ELECTRONICS CONFERENCE

  دندانه : 13

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1356

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : دو میلیون سری

 • روز بزرگداشت معلم

  16 مهر 1356

  روز بزرگداشت معلم

  1977 (8 October)

  TEACHER'S DAY

  دندانه : 13

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1356

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • روز جهانی پست

  17 مهر 1356

  روز جهانی پست

  1977 (9 October)

  WORLD POST DAY

  دندانه : 13

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1356

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • جشن فرهنگ مردم

  24 مهر 1356

  اولین جشن فرهنگ مردم

  1977 (16 October)

  POPULAR ARTS FESTIVAL

  دندانه : 13.13.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1356

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • جشن فرهنگ و هنر

  4 آبان 1356

  جشن فرهنگ و هنر

  1977 (26October)

  FESTIVAL OF ARTS & CULTURE

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1356

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • روز کودک

  9 آبان 1356

  روز کودک

  1977 (31 October)

  CHILDREN'S WEEK

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1356

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 1200000 سری

  توجه : این تمبرها به هم چسبیده منتشر شده اند.

 • مسائل آموزشی نابینایان

  16 آبان 1356

  اولین سمینار منطقه ای مسائل آموزشی و رفاهی نابینایان

  1977 (7 November)

  1st REGIONAL SEMINAR ON EDUCATION

  دندانه : 13

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1356

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : دو میلیون سری

 • علامه اقبال

  18 آبان 1356

  یکصدمین سال تولد علامه اقبال

  1977 (9 November)

  BIRTH CENTENARY OF ALLAMA M.EQBAL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1356

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • هنر آفریقای سیاه

  23 آذر 1356

  هنر آفریقای سیاه

  1977 (14 December)

  ART OF BLACK AFRICA EXHIBITION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1356

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 800000 سری

 • انقلاب سفید

  6 بهمن 1356

  انقلاب سفید

  1978 (26 January)

  WHITE REVOLUTION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1356

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 800000 سری

 • افتتاح موزه فرش

  22 بهمن 1356

  افتتاح موزه فرش

  1978 (11 February)

  PERSIAN CARPETS MUSEUM

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1356

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 1200000 سری

 • سالگرد رضا شاه

  24 اسفند 1356

  یکصدمین سالگرد رضا شاه

  1978 (15March)

  BIRTH CENTENARY OF REZA SHAH

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1356

  تعداد در سری : 4 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
نمایش 1 - 2 از 2 آیتم