سال ١٣٥٦

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سال ١٣٥٦

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1356 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- روز جهانی ارتباطات

  3- گشایش سد رضاشاه

  4- روز المپیک

  5- سیزدهمین سال همکاری عمران منطقه ای

  6- دومین جمبوری پیشاهنگی آسیا و اقیانوسیه

  7- نهمین کنفرانس اتحادیه الکترونیک آسیائی

  8- روز بزرگداشت معلم

  9- روز جهانی پست

  10- اولین جشن فرهنگ مردم

  11- جشن فرهنگ و هنر

  12- روز کودک

  13- اولین سمینار مسائل آموزشی و رفاهی نابینایان

  14- یکصدمین سال تولد علامه اقبال

  15- هنر آفریقای سیاه

  16- انقلاب سفید

  17- افتتاح موزه فرش

  18- یکصدمین سالگرد رضا شاه

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1356 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- روز جهانی ارتباطات

  3- گشایش سد رضاشاه

  4- روز المپیک

  5- سیزدهمین سال همکاری عمران منطقه ای

  6- دومین جمبوری پیشاهنگی آسیا و اقیانوسیه

  7- نهمین کنفرانس اتحادیه الکترونیک آسیائی

  8- روز بزرگداشت معلم

  9- روز جهانی پست

  10- اولین جشن فرهنگ مردم

  11- جشن فرهنگ و هنر

  12- روز کودک

  13- اولین سمینار مسائل آموزشی و رفاهی نابینایان

  14- یکصدمین سال تولد علامه اقبال

  15- هنر آفریقای سیاه

  16- انقلاب سفید

  17- افتتاح موزه فرش

  18- یکصدمین سالگرد رضا شاه

  بیشتر

  سال ١٣٥٦ 2 محصول وجود دارد

  زیرشاخه‌ها

  • نوروز باستانی

   15 اسفند 1355

   نوروز باستانی

   1977 (6 March)

   NEW YEAR FESTIVAL

   دندانه : 12.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1355

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : سه میلیون سری

  • روز جهانی ارتباطات

   27 اردیبهشت 1356

   روز جهانی ارتباطات

   1977 (17 May)

   WORLD TELECOMMUNATION DAY

   دندانه : 13

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1356

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • گشایش سد رضاشاه

   10 خرداد 1356

   گشایش سد رضا شاه

   1977 (31 May)

   INAUGURATION OF REZA SHAH DAM

   دندانه : 13.13.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1356

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • روز المپیک

   2 تیر 1356

   روز المپیک

   1977 (23 June)

   OLYMPIC DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1356

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 800000 سری

  • همکاری عمران منطقه ای

   30 تیر 1356

   سیزدهمین سال همکاری عمران منطقه ای

   1977 (21 July)

   13th ANNIV OF REGIONAL CO - OPERATION

   دندانه : 13.13.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1356

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : دو میلیون سری

  • پیشاهنگی آسیا

   14 مرداد 1356

   دومین جمبوری پیشاهنگی آسیا و اقیانوسیه

   1977 (5 August)

   2nd ASIA PACIFIC JAMBOREE

   دندانه : 13

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1356

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • کنفرانس الکترونیک

   29 شهریور 1356

   نهمین کنفرانس اتحادیه الکترونیک آسیائی

   1977 (20 September)

   9th ASIAN ELECTRONICS CONFERENCE

   دندانه : 13

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1356

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : دو میلیون سری

  • روز بزرگداشت معلم

   16 مهر 1356

   روز بزرگداشت معلم

   1977 (8 October)

   TEACHER'S DAY

   دندانه : 13

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1356

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • روز جهانی پست

   17 مهر 1356

   روز جهانی پست

   1977 (9 October)

   WORLD POST DAY

   دندانه : 13

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1356

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • جشن فرهنگ مردم

   24 مهر 1356

   اولین جشن فرهنگ مردم

   1977 (16 October)

   POPULAR ARTS FESTIVAL

   دندانه : 13.13.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1356

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • جشن فرهنگ و هنر

   4 آبان 1356

   جشن فرهنگ و هنر

   1977 (26October)

   FESTIVAL OF ARTS & CULTURE

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1356

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • روز کودک

   9 آبان 1356

   روز کودک

   1977 (31 October)

   CHILDREN'S WEEK

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1356

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 1200000 سری

   توجه : این تمبرها به هم چسبیده منتشر شده اند.

  • مسائل آموزشی نابینایان

   16 آبان 1356

   اولین سمینار منطقه ای مسائل آموزشی و رفاهی نابینایان

   1977 (7 November)

   1st REGIONAL SEMINAR ON EDUCATION

   دندانه : 13

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1356

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : دو میلیون سری

  • علامه اقبال

   18 آبان 1356

   یکصدمین سال تولد علامه اقبال

   1977 (9 November)

   BIRTH CENTENARY OF ALLAMA M.EQBAL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1356

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • هنر آفریقای سیاه

   23 آذر 1356

   هنر آفریقای سیاه

   1977 (14 December)

   ART OF BLACK AFRICA EXHIBITION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1356

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 800000 سری

  • انقلاب سفید

   6 بهمن 1356

   انقلاب سفید

   1978 (26 January)

   WHITE REVOLUTION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1356

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 800000 سری

  • افتتاح موزه فرش

   22 بهمن 1356

   افتتاح موزه فرش

   1978 (11 February)

   PERSIAN CARPETS MUSEUM

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1356

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 1200000 سری

  • سالگرد رضا شاه

   24 اسفند 1356

   یکصدمین سالگرد رضا شاه

   1978 (15March)

   BIRTH CENTENARY OF REZA SHAH

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1356

   تعداد در سری : 4 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم