سال ١٣٥٥

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سال ١٣٥٥

لیست تمبرهای منتشره در سال 1355 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- پیشگیری از نابینائی

3- سی امین سال تاسیس خدمات اجتماعی

4- دهمین سالروز تعاون

5- روز جهانی ارتباطات

6- هفته نیروی پایداری

7- روز جهانگردی

8- دوازدهمین سال همکاری عمران منطقه ای

9- بازیهای المپیک مونترال

10- پنجاهمین سال سلطنت پهلوی

11- دهمین جشن هنر شیراز

12- دهمین سال کنف...

لیست تمبرهای منتشره در سال 1355 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- پیشگیری از نابینائی

3- سی امین سال تاسیس خدمات اجتماعی

4- دهمین سالروز تعاون

5- روز جهانی ارتباطات

6- هفته نیروی پایداری

7- روز جهانگردی

8- دوازدهمین سال همکاری عمران منطقه ای

9- بازیهای المپیک مونترال

10- پنجاهمین سال سلطنت پهلوی

11- دهمین جشن هنر شیراز

12- دهمین سال کنفرانس پیشاهنگی آسیا

13- هفته مبارزه با سرطان

14- روز پلیس

15- سی وپنجمین سال سلطنت محمدرضا پهلوی

16- روز جهانی پست

17- خانه های فرهنگ روستائی

18- روز راه آهن

19- جشن فرهنگ و هنر

20- سرشماری نفوس و مسکن

21- هفته کودک

22- یکصدمین سال تولد محمد علی جناح

بیشتر

سال ١٣٥٥ 2 محصول وجود دارد

زیرشاخه‌ها

 • نوروز باستانی

  16 اسفند 1354

  نوروز باستانی

  1976 (6 March)

  NEW YEAR FESTIVAL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1354

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 1200000 سری

  توجه : این تمبرها به هم چسبیده منتشر شده اند.

 • پیشگیری از نابینائی

  9 اردیبهشت 1355

  پیشگیری از نابینائی

  1976 (29 April)

  PREVENTION OF BLINDNESS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1355

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 600000 سری

 • خدمات اجتماعی

  20 اردیبهشت 1355

  سی امین سال تاسیس سازمان خدمات اجتماعی

  1976 (10May)

  30th ANNIV OF SOCIAL SERVICES ORGANIZATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1355

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 800000 سری

 • سالروز تعاون

  23 اردیبهشت 1355

  دهمین سالروز تعاون

  1976 (13 May)

  10th ANNIV OF IRANIAN CO-OPERATION MOVEMENT

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1355

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • روز جهانی ارتباطات

  27 اردیبهشت 1355

  روز جهانی ارتباطات

  1976 (17 May)

  WORLD TELECOMMUNICATIONS DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1355

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 600000 سری

 • هفته نیروی پایداری

  16 خرداد 1355

  هفته نیروی پایداری

  1976 (6 June)

  NATIONAL RESISTANCE ORGANIZATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1355

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • روز جهانگردی

  15 تیر 1355

  روز جهانگردی

  1976 (6July)

  TOURISM DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1355

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 800000 سری

 • همکاری عمران منطقه ای

  30 تیر 1355

  دوازدهمین سال همکاری عمران منطقه ای

  1976 (21 July)

  12th ANNIV OF REGIONAL CO- OPERATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1355

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 2 ریال 1.5 میلیون سری – 6 ریال و 8 ریال هر کدام 1 میلیون سری

 • بازیهای المپیک مونترال

  10 مرداد 1355

  بازیهای المپیک مونترال

  1976 (1 August)

  OLYMPIC GAMES MONTREAL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1355

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 800000 سری

 • سلطنت پهلوی

  28 مرداد 1355

  پنجاهمین سال سلطنت پهلوی

  1976 (19 August)

  50th ANNIV OF PAHLAVI'S DYNASTY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1355

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 2 ریال 1750000 سری – 6 ریال و 8 ریال هر کدام 1250000 سری

 • جشن هنر شیراز

  7 شهریور 1355

  دهمین جشن هنر شیراز

  1976 (29 August)

  10th ANNIV OF SHIRAZ FESTIVAL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1355

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 800000 سری

 • کنفرانس پیشاهنگی

  10 مهر 1355

  دهمین سال کنفرانس پیشاهنگی آسیا

  1976 (2 October)

  10th ASIA PACIFIC SCOUT CONFERENCE

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1355

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 1500000 سری

 • مبارزه با سرطان

  14 مهر 1355

  هفته مبارزه با سرطان

  1976 (6 October)

  CAMPAIGN AGAINST CANCER

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1355

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 1250000 سری

 • روز پلیس

  15 مهر 1355

  روز پلیس

  1976 (7October)

  POLICE DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1355

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 125000 سری

 • سلطنت محمدرضا پهلوی

  16 مهر 1355

  سی و پنجمین سال سلطنت محمدرضا پهلوی

  1976 (8 October)

  35th ANNIVERSARY OF SHAH'S REIGN

  دندانه : ندارد – اندازه : 75.100 میلیمتر

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1355

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 600000 سری

 • روز جهانی پست

  17 مهر 1355

  روز جهانی پست

  1976 (9 October)

  WORLD POST DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1355

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 800000 سری

 • خانه های فرهنگ

  18 مهر 1355

  خانه های فرهنگ روستائی

  1976 (10 October)

  SOCIETY OF VILLAGE CULTURE HOUSES

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1355

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 800000 سری

 • روز راه آهن

  23 مهر 1355

  روز راه آهن

  1976 (15 October)

  RAILWAY'S DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1355

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 1500000 سری

 • جشن فرهنگ و هنر

  4 آبان 1355

  جشن فرهنگ و هنر

  1976 (26 October)

  FESTIVAL OF ARTS & CULTURE

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1355

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 800000 سری

 • سرشماری نفوس و مسکن

  8 آبان 1355

  سرشماری نفوس و مسکن

  1976 (30October)

  NATIONAL CENSUS

  دندانه : 13

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1355

  تعداد درسری : 1 عدد

  تیراژ : 1500000 سری

 • هفته کودک

   9 آبان 1355

  هفته کودک

  1976 (31October)

  CHILDREN'S WEEK

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1355

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • محمدعلی جناح

  4 دی 1355

  یکصدمین سال تولد محمدعلی جناح

  1976 (25 December)

  BIRTH CENTENARY OF M.A.JINNAH

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1355

  تعداد درسری : 1 عدد

  تیراژ : 800000 سری

نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
نمایش 1 - 2 از 2 آیتم