سال ١٣٥٥

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سال ١٣٥٥

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1355 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- پیشگیری از نابینائی

  3- سی امین سال تاسیس خدمات اجتماعی

  4- دهمین سالروز تعاون

  5- روز جهانی ارتباطات

  6- هفته نیروی پایداری

  7- روز جهانگردی

  8- دوازدهمین سال همکاری عمران منطقه ای

  9- بازیهای المپیک مونترال

  10- پنجاهمین سال سلطنت پهلوی

  11- دهمین جشن هنر شیراز

  12- دهمین سال کنفرانس پیشاهنگی آسیا

  13- هفته مبارزه با سرطان

  14- روز پلیس

  15- سی وپنجمین سال سلطنت محمدرضا پهلوی

  16- روز جهانی پست

  17- خانه های فرهنگ روستائی

  18- روز راه آهن

  19- جشن فرهنگ و هنر

  20- سرشماری نفوس و مسکن

  21- هفته کودک

  22- یکصدمین سال تولد محمد علی جناح

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1355 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- پیشگیری از نابینائی

  3- سی امین سال تاسیس خدمات اجتماعی

  4- دهمین سالروز تعاون

  5- روز جهانی ارتباطات

  6- هفته نیروی پایداری

  7- روز جهانگردی

  8- دوازدهمین سال همکاری عمران منطقه ای

  9- بازیهای المپیک مونترال

  10- پنجاهمین سال سلطنت پهلوی

  11- دهمین جشن هنر شیراز

  12- دهمین سال کنفرانس پیشاهنگی آسیا

  13- هفته مبارزه با سرطان

  14- روز پلیس

  15- سی وپنجمین سال سلطنت محمدرضا پهلوی

  16- روز جهانی پست

  17- خانه های فرهنگ روستائی

  18- روز راه آهن

  19- جشن فرهنگ و هنر

  20- سرشماری نفوس و مسکن

  21- هفته کودک

  22- یکصدمین سال تولد محمد علی جناح

  بیشتر

  سال ١٣٥٥ 2 محصول وجود دارد

  زیرشاخه‌ها

  • نوروز باستانی

   16 اسفند 1354

   نوروز باستانی

   1976 (6 March)

   NEW YEAR FESTIVAL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1354

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 1200000 سری

   توجه : این تمبرها به هم چسبیده منتشر شده اند.

  • پیشگیری از نابینائی

   9 اردیبهشت 1355

   پیشگیری از نابینائی

   1976 (29 April)

   PREVENTION OF BLINDNESS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1355

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 600000 سری

  • خدمات اجتماعی

   20 اردیبهشت 1355

   سی امین سال تاسیس سازمان خدمات اجتماعی

   1976 (10May)

   30th ANNIV OF SOCIAL SERVICES ORGANIZATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1355

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 800000 سری

  • سالروز تعاون

   23 اردیبهشت 1355

   دهمین سالروز تعاون

   1976 (13 May)

   10th ANNIV OF IRANIAN CO-OPERATION MOVEMENT

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1355

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • روز جهانی ارتباطات

   27 اردیبهشت 1355

   روز جهانی ارتباطات

   1976 (17 May)

   WORLD TELECOMMUNICATIONS DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1355

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 600000 سری

  • هفته نیروی پایداری

   16 خرداد 1355

   هفته نیروی پایداری

   1976 (6 June)

   NATIONAL RESISTANCE ORGANIZATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1355

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • روز جهانگردی

   15 تیر 1355

   روز جهانگردی

   1976 (6July)

   TOURISM DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1355

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 800000 سری

  • همکاری عمران منطقه ای

   30 تیر 1355

   دوازدهمین سال همکاری عمران منطقه ای

   1976 (21 July)

   12th ANNIV OF REGIONAL CO- OPERATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1355

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 2 ریال 1.5 میلیون سری – 6 ریال و 8 ریال هر کدام 1 میلیون سری

  • بازیهای المپیک مونترال

   10 مرداد 1355

   بازیهای المپیک مونترال

   1976 (1 August)

   OLYMPIC GAMES MONTREAL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1355

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 800000 سری

  • سلطنت پهلوی

   28 مرداد 1355

   پنجاهمین سال سلطنت پهلوی

   1976 (19 August)

   50th ANNIV OF PAHLAVI'S DYNASTY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1355

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 2 ریال 1750000 سری – 6 ریال و 8 ریال هر کدام 1250000 سری

  • جشن هنر شیراز

   7 شهریور 1355

   دهمین جشن هنر شیراز

   1976 (29 August)

   10th ANNIV OF SHIRAZ FESTIVAL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1355

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 800000 سری

  • کنفرانس پیشاهنگی

   10 مهر 1355

   دهمین سال کنفرانس پیشاهنگی آسیا

   1976 (2 October)

   10th ASIA PACIFIC SCOUT CONFERENCE

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1355

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 1500000 سری

  • مبارزه با سرطان

   14 مهر 1355

   هفته مبارزه با سرطان

   1976 (6 October)

   CAMPAIGN AGAINST CANCER

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1355

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 1250000 سری

  • روز پلیس

   15 مهر 1355

   روز پلیس

   1976 (7October)

   POLICE DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1355

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 125000 سری

  • سلطنت محمدرضا پهلوی

   16 مهر 1355

   سی و پنجمین سال سلطنت محمدرضا پهلوی

   1976 (8 October)

   35th ANNIVERSARY OF SHAH'S REIGN

   دندانه : ندارد – اندازه : 75.100 میلیمتر

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1355

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 600000 سری

  • روز جهانی پست

   17 مهر 1355

   روز جهانی پست

   1976 (9 October)

   WORLD POST DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1355

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 800000 سری

  • خانه های فرهنگ

   18 مهر 1355

   خانه های فرهنگ روستائی

   1976 (10 October)

   SOCIETY OF VILLAGE CULTURE HOUSES

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1355

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 800000 سری

  • روز راه آهن

   23 مهر 1355

   روز راه آهن

   1976 (15 October)

   RAILWAY'S DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1355

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 1500000 سری

  • جشن فرهنگ و هنر

   4 آبان 1355

   جشن فرهنگ و هنر

   1976 (26 October)

   FESTIVAL OF ARTS & CULTURE

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1355

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 800000 سری

  • سرشماری نفوس و مسکن

   8 آبان 1355

   سرشماری نفوس و مسکن

   1976 (30October)

   NATIONAL CENSUS

   دندانه : 13

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1355

   تعداد درسری : 1 عدد

   تیراژ : 1500000 سری

  • هفته کودک

    9 آبان 1355

   هفته کودک

   1976 (31October)

   CHILDREN'S WEEK

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1355

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • محمدعلی جناح

   4 دی 1355

   یکصدمین سال تولد محمدعلی جناح

   1976 (25 December)

   BIRTH CENTENARY OF M.A.JINNAH

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1355

   تعداد درسری : 1 عدد

   تیراژ : 800000 سری

  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم