سال ١٣٥٤

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سال ١٣٥٤

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1354 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- هفتادمین سال روتاری بین المللی

  3- پنجمین سمپوزیوم بیوشیمی

  4- سالروز تعاون

  5- روز جهانی ارتباطات

  6- نخستین پرواز(هما) به نیویورک

  7- روز جهانی محیط زیست

  8- بیست وپنجمین سالگرد تاسیس کمیسیون آبیاری

  9- رستاخیز

  10- دومین اجتماع ملی پیشاهنگی دختران ایران

  11- جشنواره حماسی طوس

  12- یازدهمین سال همکاری عمران منطقه ای

  13- هفتادمین سال مشروطیت

  14- جشن هنر شیراز

  15- اجتماع برندگان جوایز جهانی پیکار با بیسوادی

  16- سومین نمایشگاه بین المللی

  17- روز جهانی پست

  18- جشن فرهنگ و هنر

  19- دهمین فستیوال بین المللی فیلمهای کودکان

  20- هفته کودک

  21- چهارمین جشنواره فیلم

  22- انقلاب سفید

  23- روز ژاندارمری

  24- مسابقات بین المللی فوتبال جوانان

  25- یکصدمین سال اختراع تلفن

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1354 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- هفتادمین سال روتاری بین المللی

  3- پنجمین سمپوزیوم بیوشیمی

  4- سالروز تعاون

  5- روز جهانی ارتباطات

  6- نخستین پرواز(هما) به نیویورک

  7- روز جهانی محیط زیست

  8- بیست وپنجمین سالگرد تاسیس کمیسیون آبیاری

  9- رستاخیز

  10- دومین اجتماع ملی پیشاهنگی دختران ایران

  11- جشنواره حماسی طوس

  12- یازدهمین سال همکاری عمران منطقه ای

  13- هفتادمین سال مشروطیت

  14- جشن هنر شیراز

  15- اجتماع برندگان جوایز جهانی پیکار با بیسوادی

  16- سومین نمایشگاه بین المللی

  17- روز جهانی پست

  18- جشن فرهنگ و هنر

  19- دهمین فستیوال بین المللی فیلمهای کودکان

  20- هفته کودک

  21- چهارمین جشنواره فیلم

  22- انقلاب سفید

  23- روز ژاندارمری

  24- مسابقات بین المللی فوتبال جوانان

  25- یکصدمین سال اختراع تلفن

  بیشتر

  سال ١٣٥٤ 2 محصول وجود دارد

  زیرشاخه‌ها

  • نوروز باستانی

   15 اسفند 1353

   نوروز باستانی

   1975 (6 March)

   NEW YEAR FESTIVAL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : دو میلیون سری

   توجه : این تمبرها به هم چسبیده منتشر شده اند.

  • سال روتاری

   15 اردیبهشت 1354

   هفتادمین سال روتاری بین المللی

   1975 (5 May)

   70th ANNIV OF ROTARY INTERNATIONAL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1354

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 450000 سری

  • سمپوزیوم بیوشیمی

   15 اردیبهشت 1354

   پنجمین سمپوزیوم بیوشیمی

   1975 (5 May)

   FIFTH BIOCHEMICAL SYMPOSIUM

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1354

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 1200000 سری

  • سالروز تعاون

   23 اردیبهشت 1354

   سالروز تعاون

   1975 (13 May)

   CO – OPERATIVES DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1354

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 1200000 سری

  • روز ارتباطات

   27 اردیبهشت 1354

   روز جهانی ارتباطات

   1975 (17 May)

   WORLD TELECOMMUNICATIONS DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1354

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 450000 سری

  • نخستین پرواز هما

   8 خرداد 1354

   نخستین پرواز هما به نیویورک

   1975 (29 May)

   1st IRAN AIR FLIGHT TO NEW YORK

    

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1354

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 450000 سری

  • روز محیط زیست

   15 خرداد  1354

   روز جهانی محیط زیست

   1975 (5 June)

   WORLD ENVIROMENT DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1354

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 450000 سری

  • کمیسیون آبیاری

   20 خرداد 1354

   بیست و پنجمین سالگرد تاسیس کمیسیون بین المللی آبیاری

   1975 (10 June)

   25th INTER COMMISSION ON IRRIGATION & DRAINAGE

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1354

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 400000 سری

  • رستاخیز

   10 تیر 1354

   رستاخیز

   1975 (1st July)

   FORMATION OF RESURGENCE PARTY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1354

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : دو میلیون سری

  • پیشاهنگی دختران

   25 تیر 1354

   دومین اجتماع ملی پیشاهنگی دختران ایران

   1975 (16July)

   2nd NATIONAL IRANIAN GIRL SCOUT CAMP

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1354

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 1200000 سری

  • جشنواره طوس

   26 تیر 1354

   جشنواره حماسی طوس

   1975 (17 July)

   FESTIVAL OF TOUSS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1354

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 1200000 سری

  • همکاری عمران منطقه ای

   30 تیر 1354

   یازدهمین سال همکاری عمران منطقه ای

   1975 (21 July)

   11th ANNIV OF REGIONAL CO - OPERATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1354

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 1500000 سری

  • هفتادمین سال مشروطیت

   14 مرداد 1354

   هفتادمین سال مشروطیت

   1975 (5 August)

   70th ANNIV OF IRANIAN CONSTITUTION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1354

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 600000 سری

  • جشن هنر شیراز

   30 مرداد 1354

   جشن هنر شیراز

   1975 (21 August)

   9th SHIRAZ ARTS FESTIVAL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1354

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 600000 سری

  • پیکار با بیسوادی

   17 شهریور 1354

   اجتماع برندگان جوایز جهانی پیکار با بی سوادی

   1975 (8December)

   INTER LITERACY SYMPOSIUM

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1354

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 1500000 سری

  • نمایشگاه بین المللی

   23 شهریور 1354

   سومین نمایشگاه بین المللی

   1975 (13 September)

   3rd TEHRAN INTER TRADE FAIR

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1354

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • روز جهانی پست

   17 مهر 1354

   روز جهانی پست

   1975 (9 October)

   WORLD POST DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1354

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 600000 سری

  • جشن فرهنگ و هنر

   4 آبان 1354

   جشن فرهنگ و هنر

   1975 (26 October)

   FESTIVAL OF ARTS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1354

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 1500000 سری

  • فیلمهای کودکان

   11 آبان 1354

   دهمین فستیوال بین المللی فیلمهای کودکان

   1975 (2 November)

   INTER FESTIVAL OF CHILDREN'S FILM

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1354

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 600000 سری

  • هفته کودک

   12 آبان 1354

   هفته کودک

   1975 (3 November)

   CHILDREN'S WEEK

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1354

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 600000 سری

  • جشنواره فیلم

   14 آذر 1354

   چهارمین جشنواره فیلم

   1975 (5 December)

   4th INTER FILM FESTIVAL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1354

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 600000 سری

  • انقلاب سفید

   6 بهمن 1354

   انقلاب سفید

   1976 (26 January)

   WHITE REVOLUTION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1354

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 800000 سری

  • روز ژاندارمری

   27 بهمن 1354

   روز ژاندارمری

   1976 (16 February)

   GENDARMERIE DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1354

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 600000 سری

  • مسابقات فوتبال جوانان

   5 اسفند 1354

   مسابقات بین المللی فوتبال جوانان

   1976 (24 February)

   3rd INTER YOUTH FOOTBALL COMPETITION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1354

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • صدمین سال اختراع تلفن

   20 اسفند 1354

   یکصدمین سال اختراع تلفن

   1976 (10 March)

   TELEPHONE CENTENARY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1354

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 600000 سری

  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم