سال ١٣٥٤

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سال ١٣٥٤

لیست تمبرهای منتشره در سال 1354 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- هفتادمین سال روتاری بین المللی

3- پنجمین سمپوزیوم بیوشیمی

4- سالروز تعاون

5- روز جهانی ارتباطات

6- نخستین پرواز(هما) به نیویورک

7- روز جهانی محیط زیست

8- بیست وپنجمین سالگرد تاسیس کمیسیون آبیاری

9- رستاخیز

10- دومین اجتماع ملی پیشاهنگی دختران ایران

11- جشنواره حماسی طوس

1...

لیست تمبرهای منتشره در سال 1354 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- هفتادمین سال روتاری بین المللی

3- پنجمین سمپوزیوم بیوشیمی

4- سالروز تعاون

5- روز جهانی ارتباطات

6- نخستین پرواز(هما) به نیویورک

7- روز جهانی محیط زیست

8- بیست وپنجمین سالگرد تاسیس کمیسیون آبیاری

9- رستاخیز

10- دومین اجتماع ملی پیشاهنگی دختران ایران

11- جشنواره حماسی طوس

12- یازدهمین سال همکاری عمران منطقه ای

13- هفتادمین سال مشروطیت

14- جشن هنر شیراز

15- اجتماع برندگان جوایز جهانی پیکار با بیسوادی

16- سومین نمایشگاه بین المللی

17- روز جهانی پست

18- جشن فرهنگ و هنر

19- دهمین فستیوال بین المللی فیلمهای کودکان

20- هفته کودک

21- چهارمین جشنواره فیلم

22- انقلاب سفید

23- روز ژاندارمری

24- مسابقات بین المللی فوتبال جوانان

25- یکصدمین سال اختراع تلفن

بیشتر

سال ١٣٥٤ 2 محصول وجود دارد

زیرشاخه‌ها

 • نوروز باستانی

  15 اسفند 1353

  نوروز باستانی

  1975 (6 March)

  NEW YEAR FESTIVAL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : دو میلیون سری

  توجه : این تمبرها به هم چسبیده منتشر شده اند.

 • سال روتاری

  15 اردیبهشت 1354

  هفتادمین سال روتاری بین المللی

  1975 (5 May)

  70th ANNIV OF ROTARY INTERNATIONAL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1354

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 450000 سری

 • سمپوزیوم بیوشیمی

  15 اردیبهشت 1354

  پنجمین سمپوزیوم بیوشیمی

  1975 (5 May)

  FIFTH BIOCHEMICAL SYMPOSIUM

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1354

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 1200000 سری

 • سالروز تعاون

  23 اردیبهشت 1354

  سالروز تعاون

  1975 (13 May)

  CO – OPERATIVES DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1354

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 1200000 سری

 • روز ارتباطات

  27 اردیبهشت 1354

  روز جهانی ارتباطات

  1975 (17 May)

  WORLD TELECOMMUNICATIONS DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1354

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 450000 سری

 • نخستین پرواز هما

  8 خرداد 1354

  نخستین پرواز هما به نیویورک

  1975 (29 May)

  1st IRAN AIR FLIGHT TO NEW YORK

   

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1354

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 450000 سری

 • روز محیط زیست

  15 خرداد  1354

  روز جهانی محیط زیست

  1975 (5 June)

  WORLD ENVIROMENT DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1354

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 450000 سری

 • کمیسیون آبیاری

  20 خرداد 1354

  بیست و پنجمین سالگرد تاسیس کمیسیون بین المللی آبیاری

  1975 (10 June)

  25th INTER COMMISSION ON IRRIGATION & DRAINAGE

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1354

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 400000 سری

 • رستاخیز

  10 تیر 1354

  رستاخیز

  1975 (1st July)

  FORMATION OF RESURGENCE PARTY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1354

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : دو میلیون سری

 • پیشاهنگی دختران

  25 تیر 1354

  دومین اجتماع ملی پیشاهنگی دختران ایران

  1975 (16July)

  2nd NATIONAL IRANIAN GIRL SCOUT CAMP

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1354

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 1200000 سری

 • جشنواره طوس

  26 تیر 1354

  جشنواره حماسی طوس

  1975 (17 July)

  FESTIVAL OF TOUSS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1354

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 1200000 سری

 • همکاری عمران منطقه ای

  30 تیر 1354

  یازدهمین سال همکاری عمران منطقه ای

  1975 (21 July)

  11th ANNIV OF REGIONAL CO - OPERATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1354

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 1500000 سری

 • هفتادمین سال مشروطیت

  14 مرداد 1354

  هفتادمین سال مشروطیت

  1975 (5 August)

  70th ANNIV OF IRANIAN CONSTITUTION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1354

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 600000 سری

 • جشن هنر شیراز

  30 مرداد 1354

  جشن هنر شیراز

  1975 (21 August)

  9th SHIRAZ ARTS FESTIVAL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1354

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 600000 سری

 • پیکار با بیسوادی

  17 شهریور 1354

  اجتماع برندگان جوایز جهانی پیکار با بی سوادی

  1975 (8December)

  INTER LITERACY SYMPOSIUM

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1354

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 1500000 سری

 • نمایشگاه بین المللی

  23 شهریور 1354

  سومین نمایشگاه بین المللی

  1975 (13 September)

  3rd TEHRAN INTER TRADE FAIR

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1354

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • روز جهانی پست

  17 مهر 1354

  روز جهانی پست

  1975 (9 October)

  WORLD POST DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1354

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 600000 سری

 • جشن فرهنگ و هنر

  4 آبان 1354

  جشن فرهنگ و هنر

  1975 (26 October)

  FESTIVAL OF ARTS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1354

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 1500000 سری

 • فیلمهای کودکان

  11 آبان 1354

  دهمین فستیوال بین المللی فیلمهای کودکان

  1975 (2 November)

  INTER FESTIVAL OF CHILDREN'S FILM

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1354

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 600000 سری

 • هفته کودک

  12 آبان 1354

  هفته کودک

  1975 (3 November)

  CHILDREN'S WEEK

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1354

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 600000 سری

 • جشنواره فیلم

  14 آذر 1354

  چهارمین جشنواره فیلم

  1975 (5 December)

  4th INTER FILM FESTIVAL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1354

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 600000 سری

 • انقلاب سفید

  6 بهمن 1354

  انقلاب سفید

  1976 (26 January)

  WHITE REVOLUTION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1354

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 800000 سری

 • روز ژاندارمری

  27 بهمن 1354

  روز ژاندارمری

  1976 (16 February)

  GENDARMERIE DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1354

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 600000 سری

 • مسابقات فوتبال جوانان

  5 اسفند 1354

  مسابقات بین المللی فوتبال جوانان

  1976 (24 February)

  3rd INTER YOUTH FOOTBALL COMPETITION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1354

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • صدمین سال اختراع تلفن

  20 اسفند 1354

  یکصدمین سال اختراع تلفن

  1976 (10 March)

  TELEPHONE CENTENARY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1354

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 600000 سری

نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
نمایش 1 - 2 از 2 آیتم