سال ١٣٥٣

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سال ١٣٥٣

لیست تمبرهای منتشره در سال 1353 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- روزهای پزشکی خاورمیانه و خاور نزدیک

3- شورای جهانی شکار و حفظ حیات وحش

4- هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری اول)

5- حفاظت شهر ونیز

6- روز تعاون ایران

7- پنجاهمین سالگرد نیروی هوائی ایران

8- هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری دوم)

9- لباسهای محلی ایران

10- مسابقات فوتبال (جام ای...

لیست تمبرهای منتشره در سال 1353 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- روزهای پزشکی خاورمیانه و خاور نزدیک

3- شورای جهانی شکار و حفظ حیات وحش

4- هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری اول)

5- حفاظت شهر ونیز

6- روز تعاون ایران

7- پنجاهمین سالگرد نیروی هوائی ایران

8- هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری دوم)

9- لباسهای محلی ایران

10- مسابقات فوتبال (جام ایران)

11- دهمین سالگرد همکاری عمران منطقه ای

12- هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری سوم)

13- جشن هنر ایران

14- هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری چهارم)

15- بهداشت و تحصیل رایگان

16- هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری پنجم)

17- دومین کنگره بین المللی معماری

18- صدمین سالگرد اتحادیه پستی جهانی

19- پارک فرح آباد

20- جشن فرهنگ وهنر

21- روز کودک

22- سالروز نیروی دریایی

23- هفته کودک

24- جشنواره جهانی فیلم

25- سال جهانی جمعیت

26- چهاردهمین سالروز ازدواج شاه و فرح دیبا

27- سال بین المللی زن

28- انقلاب سفید

29- سال جهانگردی منطقه آسیای جنوبی

30- هزارو صدمین سال تولد ابو نصر فارابی

31- هزاره حکیم ناصر خسرو

بیشتر

سال ١٣٥٣ 2 محصول وجود دارد

زیرشاخه‌ها

 • نوروز باستانی

  15 اسفند 1352

  نوروز باستانی

  1974 (6 March)

  NEW YEAR FESTIVAL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1352

  تعداد در سری : 5 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • روزهای پزشکی

  22 فروردین 1353

  روزهای پزشکی خاورمیانه و خاورنزدیک

  1974 (11 April)

  9th NEAR & MIDDLE-EAST MEDICAL CONGRESS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • حفظ حیات وحش

  24 فروردین 1353

  شورای جهانی شکار و حفظ حیات وحش

  1974 (13April)

  INTER GAME & WILDLIFE PROTECTION CONGRESS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 4 عدد

  تیراژ : 300000 سری

  توجه : این تمبرها به هم چشبیده منتشر شده اند.

 • بازیهای آسیائی (سری اول)

  10 اردیبهشت 1353

  هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری اول)

  1974 (30 April)

  7th ASIAN GAMES TEHRAN 1st ISSUE

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 6 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • حفاظت شهر ونیز

  15 اردیبهشت 1353

  حفاظت شهر ونیز

  1974 (5 May)

  SAVE VENICE

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • روز تعاون ایران

  23 اردیبهشت 1353

  روز تعاون ایران

  1974 (13 May)

  CO-OPERATIVE DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • نیروی هوائی ایران

  11 خرداد 1353

  پنجاهمین سالگرد نیروی هوائی ایران

  1974 (1June)

  50th ANNIV OF IRANIAN AIR FORCE

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • بازیهای آسیائی (سری دوم)

  10 تیر 1353

  هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری دوم)

  1974 (1 July)

  7th ASIAN GAMES TEHRAN 2nd ISSUE

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 6 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • لباسهای محلی

  15 تیر 1353

  لباسهای محلی ایران

  1974 (6 July)

  IRANIAN REGIONAL COSTUMES

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 6 عدد

  تیراژ : 350000 سری

  توجه : این تمبرها به هم چسبیده منتشر شده اند.

 • مسابقات فوتبال

  22 تیر 1353

  مسابقات فوتبال (جام ایران)

  1974 (13 July)

  IRAN FOOTBALL CUP COMPETITION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • همکاری عمران منطقه ای

  30 تیر 1353

  دهمین سالگرد همکاری عمران منطقه ای

  1974 (21 July)

  REGIONAL CO-OPERATION RCD

   

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 500000 سری

  توجه : این تمبرها به هم چسبیده منتشر شده اند.

 • بازیهای آسیائی (سری سوم)

  10 مرداد 1353

  هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری سوم)

  1974 (1 August)

  7th ASIAN GAMES TEHRAN 3rd ISSUE

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 4 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • جشن هنر ایران

  24 مرداد 1353

  جشن هنر ایران

  1974 (15 August)

  FESTIVAL OF ARTS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • بازیهای آسیائی (سری...

  10 شهریور 1353

  هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری چهارم)

  1974 (1 September)

  7th ASIAN GAMES TEHRAN 4th ISSUE

  دندانه : ندارد * اندازه : 74.95 میلیمتر

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • بهداشت و تحصیل رایگان

  20 شهریور 1353

  بهداشت و تحصیل رایگان

  1974 (11 September)

  FREE HEALTH & EDUCATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 500000 سری

 • بازیهای آسیائی (سری پنجم)

  25 شهریور 1353

  هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری پنجم)

  1974 (16 September)

  7th ASIAN GAMES TEHRAN 5th  ISSUE

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 350000 سری

 • کنگره معماری

  2 مهر 1353

  دومین کنگره بین المللی معماری

  1974 (24 September)

  2nd INTER ARCHITECTURAL CONGRESS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • اتحادیه پستی

  17 مهر 1353

  صدمین سالگرد اتحادیه پستی جهانی

  1974 (9 October)

  CENTENARY OF U.P.U

   

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • پارک فرح آباد

  24 مهر 1353

  پارک فرح آباد

  1974 (16 October)

  INAUGURATION OF FARAHABAD PARK

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • جشن فرهنگ و هنر

  4 آبان 1353

  جشن فرهنگ و هنر

  1974 (26 October)

  FESTIVAL OF ARTS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • روز کودک

  9 آبان 1353

  روز کودک

  1974 (31 October)

  CHILDREN'S DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 400000 سری

 • نیروی دریایی

  14 آبان 1353

  سالروز نیروی دریائی

  1974 (5 November)

  ANNIV OF THE IRANIAN NAVY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 350000 سری

 • هفته کودک

  16 آبان 1353

  هفته کودک

  1974 (7 November)

  CHILDREN'S WEEK

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 500000 سری

 • جشنواره جهانی فیلم

  4 آذر 1353

  جشنواره جهانی فیلم

  1974 (25 November)

  3rd INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • سال جهانی جمعیت

  10 آذر 1353

  سال جهانی جمعیت

  1974 (1 December)

  WORLD POPULATION YEAR

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 350000 سری

 • سالروز ازدواج شاه

  29 آذر 1353

  چهاردهمین سالروز ازدواج شاه و فرح دیبا

  1974 (20 December)

  14th WEDDING ANNIV OF SHAH & FARAH

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 500000 سری

 • سال بین المللی زن

  17 دی 1353

  سال بین المللی زن

  1975 (7 January)

  INTERNATIONAL WOMEN'S YEAR

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • انقلاب سفید

  6 بهمن 1353

  انقلاب سفید

  1975 (26 January)

  WHITE REVOLUTION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 1200000 سری

 • سال جهانگردی

  28 بهمن 1353

  سال جهانگردی منطقه آسیای جنوبی

  1975 (17February)

  SOUTH ASIAN TOURISM YEAR

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 450000 سری

 • ابونصر فارابی

  10 اسفند 1353

  هزار و صدمین سال تولد ابونصر فارابی

  1975 (1 March)

  1100th BIRTH ANNIV OF FARABI

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 1200000 سری

 • حکیم ناصر خسرو

  20 اسفند 1353

  هزاره حکیم ناصر خسرو

  1975 (11 March)

  BIRTH MILLENARY OF NASSER KHOSRO

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1353

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 1200000 سری

نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
نمایش 1 - 2 از 2 آیتم