سال ١٣٥٣

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سال ١٣٥٣

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1353 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- روزهای پزشکی خاورمیانه و خاور نزدیک

  3- شورای جهانی شکار و حفظ حیات وحش

  4- هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری اول)

  5- حفاظت شهر ونیز

  6- روز تعاون ایران

  7- پنجاهمین سالگرد نیروی هوائی ایران

  8- هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری دوم)

  9- لباسهای محلی ایران

  10- مسابقات فوتبال (جام ایران)

  11- دهمین سالگرد همکاری عمران منطقه ای

  12- هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری سوم)

  13- جشن هنر ایران

  14- هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری چهارم)

  15- بهداشت و تحصیل رایگان

  16- هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری پنجم)

  17- دومین کنگره بین المللی معماری

  18- صدمین سالگرد اتحادیه پستی جهانی

  19- پارک فرح آباد

  20- جشن فرهنگ وهنر

  21- روز کودک

  22- سالروز نیروی دریایی

  23- هفته کودک

  24- جشنواره جهانی فیلم

  25- سال جهانی جمعیت

  26- چهاردهمین سالروز ازدواج شاه و فرح دیبا

  27- سال بین المللی زن

  28- انقلاب سفید

  29- سال جهانگردی منطقه آسیای جنوبی

  30- هزارو صدمین سال تولد ابو نصر فارابی

  31- هزاره حکیم ناصر خسرو

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1353 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- روزهای پزشکی خاورمیانه و خاور نزدیک

  3- شورای جهانی شکار و حفظ حیات وحش

  4- هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری اول)

  5- حفاظت شهر ونیز

  6- روز تعاون ایران

  7- پنجاهمین سالگرد نیروی هوائی ایران

  8- هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری دوم)

  9- لباسهای محلی ایران

  10- مسابقات فوتبال (جام ایران)

  11- دهمین سالگرد همکاری عمران منطقه ای

  12- هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری سوم)

  13- جشن هنر ایران

  14- هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری چهارم)

  15- بهداشت و تحصیل رایگان

  16- هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری پنجم)

  17- دومین کنگره بین المللی معماری

  18- صدمین سالگرد اتحادیه پستی جهانی

  19- پارک فرح آباد

  20- جشن فرهنگ وهنر

  21- روز کودک

  22- سالروز نیروی دریایی

  23- هفته کودک

  24- جشنواره جهانی فیلم

  25- سال جهانی جمعیت

  26- چهاردهمین سالروز ازدواج شاه و فرح دیبا

  27- سال بین المللی زن

  28- انقلاب سفید

  29- سال جهانگردی منطقه آسیای جنوبی

  30- هزارو صدمین سال تولد ابو نصر فارابی

  31- هزاره حکیم ناصر خسرو

  بیشتر

  سال ١٣٥٣ 2 محصول وجود دارد

  زیرشاخه‌ها

  • نوروز باستانی

   15 اسفند 1352

   نوروز باستانی

   1974 (6 March)

   NEW YEAR FESTIVAL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 5 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • روزهای پزشکی

   22 فروردین 1353

   روزهای پزشکی خاورمیانه و خاورنزدیک

   1974 (11 April)

   9th NEAR & MIDDLE-EAST MEDICAL CONGRESS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • حفظ حیات وحش

   24 فروردین 1353

   شورای جهانی شکار و حفظ حیات وحش

   1974 (13April)

   INTER GAME & WILDLIFE PROTECTION CONGRESS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 4 عدد

   تیراژ : 300000 سری

   توجه : این تمبرها به هم چشبیده منتشر شده اند.

  • بازیهای آسیائی (سری اول)

   10 اردیبهشت 1353

   هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری اول)

   1974 (30 April)

   7th ASIAN GAMES TEHRAN 1st ISSUE

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 6 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • حفاظت شهر ونیز

   15 اردیبهشت 1353

   حفاظت شهر ونیز

   1974 (5 May)

   SAVE VENICE

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • روز تعاون ایران

   23 اردیبهشت 1353

   روز تعاون ایران

   1974 (13 May)

   CO-OPERATIVE DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • نیروی هوائی ایران

   11 خرداد 1353

   پنجاهمین سالگرد نیروی هوائی ایران

   1974 (1June)

   50th ANNIV OF IRANIAN AIR FORCE

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • بازیهای آسیائی (سری دوم)

   10 تیر 1353

   هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری دوم)

   1974 (1 July)

   7th ASIAN GAMES TEHRAN 2nd ISSUE

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 6 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • لباسهای محلی

   15 تیر 1353

   لباسهای محلی ایران

   1974 (6 July)

   IRANIAN REGIONAL COSTUMES

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 6 عدد

   تیراژ : 350000 سری

   توجه : این تمبرها به هم چسبیده منتشر شده اند.

  • مسابقات فوتبال

   22 تیر 1353

   مسابقات فوتبال (جام ایران)

   1974 (13 July)

   IRAN FOOTBALL CUP COMPETITION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • همکاری عمران منطقه ای

   30 تیر 1353

   دهمین سالگرد همکاری عمران منطقه ای

   1974 (21 July)

   REGIONAL CO-OPERATION RCD

    

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 500000 سری

   توجه : این تمبرها به هم چسبیده منتشر شده اند.

  • بازیهای آسیائی (سری سوم)

   10 مرداد 1353

   هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری سوم)

   1974 (1 August)

   7th ASIAN GAMES TEHRAN 3rd ISSUE

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 4 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • جشن هنر ایران

   24 مرداد 1353

   جشن هنر ایران

   1974 (15 August)

   FESTIVAL OF ARTS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • بازیهای آسیائی (سری...

   10 شهریور 1353

   هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری چهارم)

   1974 (1 September)

   7th ASIAN GAMES TEHRAN 4th ISSUE

   دندانه : ندارد * اندازه : 74.95 میلیمتر

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • بهداشت و تحصیل رایگان

   20 شهریور 1353

   بهداشت و تحصیل رایگان

   1974 (11 September)

   FREE HEALTH & EDUCATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 500000 سری

  • بازیهای آسیائی (سری پنجم)

   25 شهریور 1353

   هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری پنجم)

   1974 (16 September)

   7th ASIAN GAMES TEHRAN 5th  ISSUE

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 350000 سری

  • کنگره معماری

   2 مهر 1353

   دومین کنگره بین المللی معماری

   1974 (24 September)

   2nd INTER ARCHITECTURAL CONGRESS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • اتحادیه پستی

   17 مهر 1353

   صدمین سالگرد اتحادیه پستی جهانی

   1974 (9 October)

   CENTENARY OF U.P.U

    

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • پارک فرح آباد

   24 مهر 1353

   پارک فرح آباد

   1974 (16 October)

   INAUGURATION OF FARAHABAD PARK

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • جشن فرهنگ و هنر

   4 آبان 1353

   جشن فرهنگ و هنر

   1974 (26 October)

   FESTIVAL OF ARTS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • روز کودک

   9 آبان 1353

   روز کودک

   1974 (31 October)

   CHILDREN'S DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 400000 سری

  • نیروی دریایی

   14 آبان 1353

   سالروز نیروی دریائی

   1974 (5 November)

   ANNIV OF THE IRANIAN NAVY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 350000 سری

  • هفته کودک

   16 آبان 1353

   هفته کودک

   1974 (7 November)

   CHILDREN'S WEEK

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 500000 سری

  • جشنواره جهانی فیلم

   4 آذر 1353

   جشنواره جهانی فیلم

   1974 (25 November)

   3rd INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • سال جهانی جمعیت

   10 آذر 1353

   سال جهانی جمعیت

   1974 (1 December)

   WORLD POPULATION YEAR

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 350000 سری

  • سالروز ازدواج شاه

   29 آذر 1353

   چهاردهمین سالروز ازدواج شاه و فرح دیبا

   1974 (20 December)

   14th WEDDING ANNIV OF SHAH & FARAH

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 500000 سری

  • سال بین المللی زن

   17 دی 1353

   سال بین المللی زن

   1975 (7 January)

   INTERNATIONAL WOMEN'S YEAR

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • انقلاب سفید

   6 بهمن 1353

   انقلاب سفید

   1975 (26 January)

   WHITE REVOLUTION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 1200000 سری

  • سال جهانگردی

   28 بهمن 1353

   سال جهانگردی منطقه آسیای جنوبی

   1975 (17February)

   SOUTH ASIAN TOURISM YEAR

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 450000 سری

  • ابونصر فارابی

   10 اسفند 1353

   هزار و صدمین سال تولد ابونصر فارابی

   1975 (1 March)

   1100th BIRTH ANNIV OF FARABI

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 1200000 سری

  • حکیم ناصر خسرو

   20 اسفند 1353

   هزاره حکیم ناصر خسرو

   1975 (11 March)

   BIRTH MILLENARY OF NASSER KHOSRO

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1353

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 1200000 سری

  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم