سال ١٣٥٢

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سال ١٣٥٢

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1352 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- دهمین سال پیوستن به سازمان ماهواره مخابراتی

  3- روز جهانی ارتباطات

  4- دهمین سالروز لژیون خدمتگزاران بشر

  5- چهاردهمین سالگرد همکاری عمران منطقه ای

  6- بزرگداشت رازی

  7- بیست وسومین کنفرانس پیشاهنگی دختران

  8- پنجاهمین سال تاسیس بانک ملی ایران

  9- هفته کودک

  10- روز جهانی پست

  11- پنجاهمین سال دانشکده مخابرات

  12- سی امین سالروز اعلامیه حقوق بشر

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1352 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- دهمین سال پیوستن به سازمان ماهواره مخابراتی

  3- روز جهانی ارتباطات

  4- دهمین سالروز لژیون خدمتگزاران بشر

  5- چهاردهمین سالگرد همکاری عمران منطقه ای

  6- بزرگداشت رازی

  7- بیست وسومین کنفرانس پیشاهنگی دختران

  8- پنجاهمین سال تاسیس بانک ملی ایران

  9- هفته کودک

  10- روز جهانی پست

  11- پنجاهمین سال دانشکده مخابرات

  12- سی امین سالروز اعلامیه حقوق بشر

  بیشتر

  سال ١٣٥٢ 2 محصول وجود دارد

  زیرشاخه‌ها

  • نوروز باستانی

   15 اسفند 1351

   نوروز باستانی

   1973 (6 March)

   NEW YEAR FESTIVAL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1351

   تعداد در سری : 5 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • سازمان بهداشت جهانی

   18 فروردین 1352

   بیست و پنجمین سالگرد سازمان بهداشت جهانی

   1973 (7 April)

   25th ANNIV OF THE WHO

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • مسابقات فوتبال جوانان

   24 فروردین 1352

   پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال جوانان آسیا

   1973 (13 April)

   15th ASIAN YOUTH FOOTBALL TOURNAMENT

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • اجلاسیه توروس

   20 اردیبهشت 1352

   سیزدهمین اجلاسیه توروس

   1973 (10 May)

   INTERNATIONAL RAILWAYS CONFERENCE

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • پیدایش و چگونگی خط

   15 خرداد 1352

   پیدایش و چگونگی خط در ایران

   1973 (5June)

   THE GENESIS OF PERSIAN SCRIPT

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 6 عدد

   تیراژ : 500000 سری

  • سری گل

   30 خرداد 1352

   سری گل

   1973 (20June)

   FLOWERS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 350000 سری

  • همکاری عمران منطقه ای

   30 تیر 1352

   نهمین سالگرد همکاری عمران منطقه ای

   1973 (21 July)

   REGIONAL CO-OPERATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 300000 سری

   توجه : این تمبرها به هم چسبیده منتشر شده اند.

  • استقلال کامل نفت

   13 مرداد 1352

   استقلال کامل نفت در ایران

   1973 (4 August)

   FULL INDEPENDENCE FOR IRANIAN OIL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 350000 سری

  • کودتای 28 مرداد

   28 مرداد 1352

   بیستمین سال کودتای 28 مرداد

   1973 (19 August)

   20th ANNIV OF COUP D'TAT OF SHAH

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • کنگره ورزش بانوان

   اول شهریور 1352

   هفتمین کنگره بین المللی ورزش بانوان

   1973 (23August)

   7th INTER WOMEN'S CONGRESS ON PHYSICAL EDUCATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • جشن هنر شیراز

   9 شهریور 1352

   جشن هنر شیراز

   1973 (31 August)

   FESTIVAL OF ARTS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 350000 سری

  • سالگرد هواشناسی

   13 شهریور 1352

   صدمین سالگرد هواشناسی

   1973 (4 September)

   WHO CENTENARY CELEBRATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 350000 سری

  • مسابقات کشتی جهانی

   15 شهریور 1352

   مسابقات کشتی جهانی

   1973 (6 September)

   WORLD WRESTLING CHAMPIONSHIP

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 350000 سری

  • پیکار با بیسوادی

   17 شهریور 1352

   روز پیکار با بی سوادی

   1973 (8 September)

   WORLD LITERACY DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • نمایشگاه سمعی و بصری

   20 شهریور 1352

   نمایشگاه جهانی سمعی و بصری

   1973 (11 September)

   INTER AUDIO VISUAL EXHIBITION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 350000 سری

  • شورای ورزشی ارتشها

   25 شهریور 1352

   بیست و پنجمین سالگرد شورای ورزشی ارتشهای جهانی

   1973 (16 September)

   25th ANNIV OF MILITARY SPORT COUNCIL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 350000 سری

  • هزاره ابوریحان بیرونی

   25 شهریور 1352

   هزاره ابوریحان بیرونی

   1973 (16 September)

   BIRTH ANNIVERSARY OF BIRUNI

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • مسابقات فوتبال

   10 مهر 1352

   مسابقات فوتبال

   1973 (2 October)

   FOOTBALL CHAMPIONSHIP

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • پلیس جنائی

   15 مهر 1352

   پنجاهمین سالگرد پلیس جنائی بین المللی

   1973 (7 October)

   50th ANNIV OF INTER CRIMINAL POLICE ORGANIZATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • سازمان بهداشت روانی

   16 مهر 1352

   بیست و پنجمین سالگرد سازمان بهداشت روانی

   1973 (8 October)

   25th ANNIV OF WORLD MENTAL HEALTH FEDERATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • روز جهانی پست

   17 مهر 1352

   روز جهانی پست

   1973 (9 October)

   WORLD POST DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • روز ملل متحد

   2 آبان 1352

   روز ملل متحد

   1973 (24 October)

   UNITED NATIONS DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • جشن فرهنگ و هنر

   4 آبان 1352

   جشن فرهنگ و هنر

   1973 (26 October)

   FESTIVAL OF ARTS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • جمهوریت ترکیه

   7 آبان 1352

   پنجاهمین سالگرد جمهوریت کشور ترکیه

   1973 (29 October)

   50th ANNIV OF TURKISH REPUBLIC

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • هفته کودک

   9 آبان 1352

   هفته کودک

   1973 (31 October)

   CHILDREN'S WEEK

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 350000 سری

  • برنامه جهانی غذا

   12 آبان 1352

   دهمین سالگرد برنامه جهانی غذا

   1973 (4 November)

   10th ANNIV WORLD FOOD PROGRAMME

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • کنفرانس صلیب سرخ

   17 آبان 1352

   بیست و دومین کنفرانس جهانی صلیب سرخ

   1973 (8 November)

   22nd INTER RED CROSS CONGRESS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • جشنواره جهانی فیلم

   5 آذر 1352

   دومین جشنواره جهانی فیلم

   1973 (26 November)

   2nd INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 500000 سری

  • سفرهای دستجمعی

   5 آذر 1352

   دوازدهمین کنگره سفرهای دستجمعی

   1973 (26 November)

   12th INTER CONGRESS OF TOURING

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • اعلامیه حقوق بشر

   19 آذر 1352

   بیست و پنجمین سالگرد اعلامیه حقوق بشر

   1973 (10 December)

   25th ANNIV OF HUMAN RIGHTS DECLARATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • تجلیل از هنرو موسیقی

   30 آذر 1352

   تجلیل از هنر و موسیقی

   1973 (21 December)

   ART & MUSIC

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 250000 سری

  • انقلاب سفید

   6 بهمن 1352

   انقلاب سفید

   1974 (26 January)

   WHITE REVOLUTION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 4 عدد

   تیراژ : 350000 سری

   توجه : این تمبرها به هم چسبیده منتشر شده اند.

  • بلوک یادگاری

   6 بهمن 1352

   انقلاب سفید – بلوک یادگاری

   1974 (26 January)

   WHITE REVOLUTION – MINIATURE SHEET

   دندانه : ندارد - اندازه : 72.92 میلیمتر

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 200000 سری

  • پیدایش و چگونگی خط

   25 بهمن 1352

   پیدایش و چگونگی خط در ایران

   1974 (14February)

   THE GENESIS OF PERSIAN SCRIPT

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 6 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • کنگره دامپزشکان

   4 اسفند 1352

   پنجمین کنگره دامپزشکان

   1974 (23 February)

   5th VETERINARY CONGRESS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 350000 سری

  • مولانا مولوی

   21 اسفند 1352

   تجلیل از مولانا مولوی

   1974 (12 March)

   700th DEATH ANNIV OF MOLANA

   دندانه : 13.13.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1352

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 1500000 سری

  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم