سال ١٣٥١

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سال ١٣٥١

لیست تمبرهای منتشره در سال 1351 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- روز جهانی قلب

3- جشنواره جهانی فیلم

4- سری گل

5- روز جهانی مخابرات

6- همکاری عمران منطقه ای

7- جشن هنر شیراز

8- پیکار با بیسوادی

9- دهمین کنگره جامعه دندانپزشکی ایران

10- نهمین اجلاسیه اتحادیه آسیائی رادیو تلویزیون

11- روز جهانی پست

12- بیستمین دوره بازیهای المپیک مونیخ

13...

لیست تمبرهای منتشره در سال 1351 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- روز جهانی قلب

3- جشنواره جهانی فیلم

4- سری گل

5- روز جهانی مخابرات

6- همکاری عمران منطقه ای

7- جشن هنر شیراز

8- پیکار با بیسوادی

9- دهمین کنگره جامعه دندانپزشکی ایران

10- نهمین اجلاسیه اتحادیه آسیائی رادیو تلویزیون

11- روز جهانی پست

12- بیستمین دوره بازیهای المپیک مونیخ

13- بلوک یادگاری المپیک مونیخ

14- روز ملل متحد (19)

15- هفته کودک

16- جشن فرهنگ و هنر

17- روز بهداشت و تنظیم خانواده

18- بیستمین سالگرد پیشاهنگی

19- پیدایش و چگونگی خط در ایران (1)

20- سال جهانی کتاب

21- انقلاب سفید

22- بلوک یادگاری انقلاب سفید

بیشتر

سال ١٣٥١ 2 محصول وجود دارد

زیرشاخه‌ها

 • نوروز باستانی

  15 اسفند 1350

  نوروز باستانی

  1972 (6 March)

  NEW YEAR FESTIVAL

  دندانه : 13.13.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1350

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : دو میلیون سری

 • روز جهانی قلب

  15 فروردین 1351

  روز جهانی قلب

  1972 (4 April)

  WORLD HEALTH DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1351

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • جشنواره جهانی فیلم

  27 فروردین 1351

  جشنواره جهانی فیلم

  1972 (16 April)

  INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1351

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • سری گل

  15 اردیبهشت 1351

  سری گل

  1972 (5 May)

  FLOWERS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1351

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 1 ریال و 2 ریال هرکدام یک میلیون سری – 5 ریال 500000 سری

 • روز جهانی مخابرات

  روز جهانی مخابرات

  1972 (17May)

  WORLD TELECOMMUNICATION DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1351

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 400000 سری

 • همکاری عمران منطقه ای

  30 تیر 1351

  همکاری عمران منطقه ای

  1972 (21 July)

  REGIONAL CO-OPERATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1351

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • جشن هنر شیراز

  9 شهریور 1351

  جشن هنر شیراز

  1972 (31 August)

  FESTIVAL OF ARTS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1351

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • پیکار با بیسوادی

  17 شهریور 1351

  پیکار با بی سوادی

  1972 (8 September)

  WORLD LITERACY DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1351

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • کنگره دندانپزشکی

  27 شهریور 1351

  دهمین کنگره جامعه دندانپزشکی ایران

  1972 (18 September)

  10th ANNUAL CONGRESS OF DENTAL ASSOCIATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1351

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • اجلاسیه رادیو تلویزیون

  9 مهر 1351

  نهمین اجلاسیه اتحادیه آسیائی رادیو تلویزیون

  1972 (1 October)

  9th GENERAL ASSEMBLY OF ASIAN BROADCASTING UNION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1351

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • روز جهانی پست

  17 مهر 1351

  روز جهانی پست

  1972 (9 October)

  WORLD POST DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1351

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 350000 سری

 • بازیهای المپیک مونیخ

  25 مهر 1351

  بیستمین دوره بازیهای المپیک مونیخ

  1972 (17 October)

  XX OLYMPIC GAMES IN MUNICH

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1351

  تعداد در سری : 6 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • بلوک یادگاری المپیک

  25 مهر 1351

  بیستمین دوره بازیهای المپیک مونیخ – بلوک یادگاری

  1972 (17 October)

  XX OLYMPIC GAMES IN MUNICH - MINIATURE SHEET

  دندانه : ندارد.

  اندازه : 177.106 میلیمتر

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1351

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 200000 سری

 • روز ملل متحد

  2 آبان 1351

  روز ملل متحد

  1972 (24 October)

  UNITED NATIONS DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1351

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • هفته کودک

  9 آبان 1351

  هفته کودک

  1972 (31 October)

  CHILDREN'S WEEK

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1351

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 2 ریال ها  هر کدام یک میلیون سری - 6 ریال 500000 سری

 • جشن فرهنگ و هنر

  20 آبان 1351

  جشن فرهنگ و هنر

  1972 (11 November)

  FESTIVAL OF ARTS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1351

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • بهداشت و تنظیم خانواده

  14آذر 1351

  روز بهداشت و تنظیم خانواده

  1972 (5 December)

  FAMILY PLANNING FOR PROSPERITY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1351

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • بیستمین سالگرد پیشاهنگی

  18 آذر 1351

  بیستمین سالگرد پیشاهنگی

  1972 (9 December)

  20th ANNIV OF SCOUTING IN IRAN

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1351

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 500000 سری

 • پیدایش و چگونگی خط

  15 دی 1351

  پیدایش و چگونگی خط در ایران

  1973 (5 January)

  THE GENESIS OF PERSIAN SCRIPT

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1351

  تعداد در سری : 6 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • سال جهانی کتاب

  20 دی 1351

  سال جهانی کتاب

  1973 (10 January)

  INTERNATIONAL BOOK YEAR

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1351

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • انقلاب سفید

  6 بهمن 1351

  انقلاب سفید

  1973 (26 January)

  WHITE REVOLUTION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1351

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : یک میلیون سری

 • بلوک یادگاری انقلاب

  6 بهمن 1351

  انقلاب سفید

  1973 (26 January)

  WHITE REVOLUTION- MINIATURE SHEET

  دندانه : 10.5 

  اندازه تمبر بی دندانه : 72.92 میلیمتر

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1351

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 150000 سری

نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
نمایش 1 - 2 از 2 آیتم