سال ١٣٥١

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سال ١٣٥١

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1351 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- روز جهانی قلب

  3- جشنواره جهانی فیلم

  4- سری گل

  5- روز جهانی مخابرات

  6- همکاری عمران منطقه ای

  7- جشن هنر شیراز

  8- پیکار با بیسوادی

  9- دهمین کنگره جامعه دندانپزشکی ایران

  10- نهمین اجلاسیه اتحادیه آسیائی رادیو تلویزیون

  11- روز جهانی پست

  12- بیستمین دوره بازیهای المپیک مونیخ

  13- بلوک یادگاری المپیک مونیخ

  14- روز ملل متحد (19)

  15- هفته کودک

  16- جشن فرهنگ و هنر

  17- روز بهداشت و تنظیم خانواده

  18- بیستمین سالگرد پیشاهنگی

  19- پیدایش و چگونگی خط در ایران (1)

  20- سال جهانی کتاب

  21- انقلاب سفید

  22- بلوک یادگاری انقلاب سفید

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1351 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- روز جهانی قلب

  3- جشنواره جهانی فیلم

  4- سری گل

  5- روز جهانی مخابرات

  6- همکاری عمران منطقه ای

  7- جشن هنر شیراز

  8- پیکار با بیسوادی

  9- دهمین کنگره جامعه دندانپزشکی ایران

  10- نهمین اجلاسیه اتحادیه آسیائی رادیو تلویزیون

  11- روز جهانی پست

  12- بیستمین دوره بازیهای المپیک مونیخ

  13- بلوک یادگاری المپیک مونیخ

  14- روز ملل متحد (19)

  15- هفته کودک

  16- جشن فرهنگ و هنر

  17- روز بهداشت و تنظیم خانواده

  18- بیستمین سالگرد پیشاهنگی

  19- پیدایش و چگونگی خط در ایران (1)

  20- سال جهانی کتاب

  21- انقلاب سفید

  22- بلوک یادگاری انقلاب سفید

  بیشتر

  سال ١٣٥١ 2 محصول وجود دارد

  زیرشاخه‌ها

  • نوروز باستانی

   15 اسفند 1350

   نوروز باستانی

   1972 (6 March)

   NEW YEAR FESTIVAL

   دندانه : 13.13.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1350

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : دو میلیون سری

  • روز جهانی قلب

   15 فروردین 1351

   روز جهانی قلب

   1972 (4 April)

   WORLD HEALTH DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1351

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • جشنواره جهانی فیلم

   27 فروردین 1351

   جشنواره جهانی فیلم

   1972 (16 April)

   INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1351

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • سری گل

   15 اردیبهشت 1351

   سری گل

   1972 (5 May)

   FLOWERS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1351

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 1 ریال و 2 ریال هرکدام یک میلیون سری – 5 ریال 500000 سری

  • روز جهانی مخابرات

   روز جهانی مخابرات

   1972 (17May)

   WORLD TELECOMMUNICATION DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1351

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 400000 سری

  • همکاری عمران منطقه ای

   30 تیر 1351

   همکاری عمران منطقه ای

   1972 (21 July)

   REGIONAL CO-OPERATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1351

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • جشن هنر شیراز

   9 شهریور 1351

   جشن هنر شیراز

   1972 (31 August)

   FESTIVAL OF ARTS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1351

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • پیکار با بیسوادی

   17 شهریور 1351

   پیکار با بی سوادی

   1972 (8 September)

   WORLD LITERACY DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1351

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • کنگره دندانپزشکی

   27 شهریور 1351

   دهمین کنگره جامعه دندانپزشکی ایران

   1972 (18 September)

   10th ANNUAL CONGRESS OF DENTAL ASSOCIATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1351

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • اجلاسیه رادیو تلویزیون

   9 مهر 1351

   نهمین اجلاسیه اتحادیه آسیائی رادیو تلویزیون

   1972 (1 October)

   9th GENERAL ASSEMBLY OF ASIAN BROADCASTING UNION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1351

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • روز جهانی پست

   17 مهر 1351

   روز جهانی پست

   1972 (9 October)

   WORLD POST DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1351

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 350000 سری

  • بازیهای المپیک مونیخ

   25 مهر 1351

   بیستمین دوره بازیهای المپیک مونیخ

   1972 (17 October)

   XX OLYMPIC GAMES IN MUNICH

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1351

   تعداد در سری : 6 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • بلوک یادگاری المپیک

   25 مهر 1351

   بیستمین دوره بازیهای المپیک مونیخ – بلوک یادگاری

   1972 (17 October)

   XX OLYMPIC GAMES IN MUNICH - MINIATURE SHEET

   دندانه : ندارد.

   اندازه : 177.106 میلیمتر

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1351

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 200000 سری

  • روز ملل متحد

   2 آبان 1351

   روز ملل متحد

   1972 (24 October)

   UNITED NATIONS DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1351

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • هفته کودک

   9 آبان 1351

   هفته کودک

   1972 (31 October)

   CHILDREN'S WEEK

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1351

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 2 ریال ها  هر کدام یک میلیون سری - 6 ریال 500000 سری

  • جشن فرهنگ و هنر

   20 آبان 1351

   جشن فرهنگ و هنر

   1972 (11 November)

   FESTIVAL OF ARTS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1351

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • بهداشت و تنظیم خانواده

   14آذر 1351

   روز بهداشت و تنظیم خانواده

   1972 (5 December)

   FAMILY PLANNING FOR PROSPERITY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1351

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • بیستمین سالگرد پیشاهنگی

   18 آذر 1351

   بیستمین سالگرد پیشاهنگی

   1972 (9 December)

   20th ANNIV OF SCOUTING IN IRAN

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1351

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 500000 سری

  • پیدایش و چگونگی خط

   15 دی 1351

   پیدایش و چگونگی خط در ایران

   1973 (5 January)

   THE GENESIS OF PERSIAN SCRIPT

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1351

   تعداد در سری : 6 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • سال جهانی کتاب

   20 دی 1351

   سال جهانی کتاب

   1973 (10 January)

   INTERNATIONAL BOOK YEAR

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1351

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • انقلاب سفید

   6 بهمن 1351

   انقلاب سفید

   1973 (26 January)

   WHITE REVOLUTION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1351

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : یک میلیون سری

  • بلوک یادگاری انقلاب

   6 بهمن 1351

   انقلاب سفید

   1973 (26 January)

   WHITE REVOLUTION- MINIATURE SHEET

   دندانه : 10.5 

   اندازه تمبر بی دندانه : 72.92 میلیمتر

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1351

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 150000 سری

  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم