سال ١٣٥٠

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سال ١٣٥٠

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1350 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری پنجم)

  3- هفته مبارزات مثبت در زندانها

  4- بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری ششم)

  5- همکاری عمران منطقه ای

  6- جشن هنر شیراز

  7- پیکار با بیسوادی

  8- پنجاهمین سالروز کشور اردن هاشمی

  9- بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری هفتم)

  10- اتصال راه آهن ایران – ترکیه

  11- بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری هشتم)

  12- سال بین المللی مبارزه با نژاد پرستی

  13- هفته کودک

  14- بیست و پنجمین سال یونسکو

  15- چهارمین کنگره دامپزشکی

  16- هفتمین کنفرانس سازمان بین المللی کار

  17- بیست و پنجمین سالگرد یونیسف

  18- انقلاب سفید

  19- انقلاب سفید – بلوک یادگاری

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1350 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری پنجم)

  3- هفته مبارزات مثبت در زندانها

  4- بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری ششم)

  5- همکاری عمران منطقه ای

  6- جشن هنر شیراز

  7- پیکار با بیسوادی

  8- پنجاهمین سالروز کشور اردن هاشمی

  9- بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری هفتم)

  10- اتصال راه آهن ایران – ترکیه

  11- بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری هشتم)

  12- سال بین المللی مبارزه با نژاد پرستی

  13- هفته کودک

  14- بیست و پنجمین سال یونسکو

  15- چهارمین کنگره دامپزشکی

  16- هفتمین کنفرانس سازمان بین المللی کار

  17- بیست و پنجمین سالگرد یونیسف

  18- انقلاب سفید

  19- انقلاب سفید – بلوک یادگاری

  بیشتر

  سال ١٣٥٠ 2 محصول وجود دارد

  زیرشاخه‌ها

  • نوروز باستانی

   15 اسفند 1349

   نوروز باستانی

   1971 (6 March)

   NEW YEAR FESTIVAL

    

   دندانه : 13

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1349

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 1 ریال و 2 ریال هرکدام 500000 سری - 6 ریال 300000 سری

  • سده شاهنشاهی (سری پنجم)

   25 اردیبهشت 1350

   بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری پنجم)

   1971 (15 May)

   2500th ANNIV OF PERSIAN EMPIRE 5th set 

    

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1350

   تعداد در سری : 4 عدد

   تیراژ : 400000 سری

  • مبارزات مثبت در زندانها

   30 اردیبهشت 1350

   هفته مبارزات مثبت در زندان ها

   1971 (20 May)

   PRISION REFORMATION WEEK

    

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1350

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 250000 سری

  • سده شاهنشاهی (سری ششم)

   25 خرداد 1350

   بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری ششم)

   1971 (15 June)

   2500th ANNIV OF PERSIAN EMPIRE 6th set

    

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1350

   تعداد در سری : 4 عدد

   تیراژ : 400000 سری

  • همکاری عمران منطقه ای

   30 تیر 1350

   همکاری عمران منطقه ای

   1971 (21July)

   REGIONAL CO-OPERATION

    

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1350

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 500000 سری

  • جشن هنر شیراز

   4 شهریور 1350

   جشن هنر شیراز

   1971 (26 August)

   FESTIVAL OF ARTS

    

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1350

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 500000 سری

  • پیکار با بیسوادی

   17 شهریور 1350

   پیکار با بی سوادی

   1971 (8 September)

   WORLD LITTERACY DAY

    

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1350

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 500000 سری

  • سالروز کشور اردن

   20 شهریور 1350

   پنجاهمین سالروز کشور اردن هاشمی

   1971 (11 September)

   50th ANNIV OF INDEPENDENCE OF JORDAN

    

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1350

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 500000 سری

  • سده شاهنشاهی (سری هفتم)

   31 شهریور 1350

   بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری هفتم)

   1971 (22September)

   2500th ANNIV OF PERSIAN EMPIRE(7th set)

    

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1350

   تعداد در سری : 4 عدد

   تیراژ : 400000 سری

  • راه آهن ایران – ترکیه

   15 مهر 1350

   اتصال راه آهن ایران - ترکیه

   1971 (7 October)

   IRAN – TURKEY RAILWAY LINK

    

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1350

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 500000 سری

  • سده شاهنشاهی (سری هشتم)

   20 مهر 1350

   بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری هشتم)

   1971 (15 May)

   2500th ANNIV OF PERSIAN EMPIRE 5th set

    

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1350

   تعداد درسری : 4 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • مبارزه با نژاد پرستی

   2 آبان 1350

   سال بین المللی مبارزه با نژاد پرستی

   1971 (24 October)

   INTER YEAR AGAINST RACIAL DISCRIMINATION

    

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1350

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 500000 سری

  • هفته کودک

   9 آبان 1350

   هفته کودک

   1971 (31 October)

   CHILDREN'S WEEK

    

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1350

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 500000 سری

  • یونسکو

   13 آبان 1350

   بیست و پنجمین سال یونسکو

   1971 (4 November)

   25th ANNIV OF UNESCO

    

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1350

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • کنگره دامپزشکی

   اول آذر 1350

   چهارمین کنگره دامپزشکی

   1971 (22 November)

   4th VETERINARY CONGRESS

    

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1350

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 500000 سری

  • سازمان بین المللی کار

   13 آذر 1350

   هفتمین کنفرانس سازمان بین المللی کار

   1971 (4 December)

   7th I.L.O ASIAN REGIONAL CONFERENCE

    

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1350

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 500000 سری

  • یونیسف

   25 آذر 1350

   بیست و پنجمین سالگرد یونیسف

   1971 (16 December)

   25th ANNIV OF UNICEF

    

   دندانه : 13.13.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1350

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 500000 سری

  • انقلاب سفید

   6 بهمن 1350

   انقلاب سفید

   1972 (26 January)

   WHITE REVOLUTION

    

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1350

   تعداد درسری : 1 عدد

   تیراژ : دو میلیون سری

  • انقلاب سفید - بلوک

   6 بهمن 1350

   انقلاب سفید - بلوک یادگاری

   1972 (26 January)

   WHITE REVOLUTION MINIATUR SHEET

   دندانه : ندارد – اندازه : 80.94 میلیمتر

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1350

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 200000 سری

  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم