سال ١٣٥٠

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سال ١٣٥٠

لیست تمبرهای منتشره در سال 1350 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری پنجم)

3- هفته مبارزات مثبت در زندانها

4- بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری ششم)

5- همکاری عمران منطقه ای

6- جشن هنر شیراز

7- پیکار با بیسوادی

8- پنجاهمین سالروز کشور اردن هاشمی

9- بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری هفتم)

10- اتصال راه آهن ایران –...

لیست تمبرهای منتشره در سال 1350 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری پنجم)

3- هفته مبارزات مثبت در زندانها

4- بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری ششم)

5- همکاری عمران منطقه ای

6- جشن هنر شیراز

7- پیکار با بیسوادی

8- پنجاهمین سالروز کشور اردن هاشمی

9- بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری هفتم)

10- اتصال راه آهن ایران – ترکیه

11- بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری هشتم)

12- سال بین المللی مبارزه با نژاد پرستی

13- هفته کودک

14- بیست و پنجمین سال یونسکو

15- چهارمین کنگره دامپزشکی

16- هفتمین کنفرانس سازمان بین المللی کار

17- بیست و پنجمین سالگرد یونیسف

18- انقلاب سفید

19- انقلاب سفید – بلوک یادگاری

بیشتر

سال ١٣٥٠ 2 محصول وجود دارد

زیرشاخه‌ها

 • نوروز باستانی

  15 اسفند 1349

  نوروز باستانی

  1971 (6 March)

  NEW YEAR FESTIVAL

   

  دندانه : 13

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1349

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 1 ریال و 2 ریال هرکدام 500000 سری - 6 ریال 300000 سری

 • سده شاهنشاهی (سری پنجم)

  25 اردیبهشت 1350

  بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری پنجم)

  1971 (15 May)

  2500th ANNIV OF PERSIAN EMPIRE 5th set 

   

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1350

  تعداد در سری : 4 عدد

  تیراژ : 400000 سری

 • مبارزات مثبت در زندانها

  30 اردیبهشت 1350

  هفته مبارزات مثبت در زندان ها

  1971 (20 May)

  PRISION REFORMATION WEEK

   

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1350

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 250000 سری

 • سده شاهنشاهی (سری ششم)

  25 خرداد 1350

  بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری ششم)

  1971 (15 June)

  2500th ANNIV OF PERSIAN EMPIRE 6th set

   

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1350

  تعداد در سری : 4 عدد

  تیراژ : 400000 سری

 • همکاری عمران منطقه ای

  30 تیر 1350

  همکاری عمران منطقه ای

  1971 (21July)

  REGIONAL CO-OPERATION

   

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1350

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 500000 سری

 • جشن هنر شیراز

  4 شهریور 1350

  جشن هنر شیراز

  1971 (26 August)

  FESTIVAL OF ARTS

   

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1350

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 500000 سری

 • پیکار با بیسوادی

  17 شهریور 1350

  پیکار با بی سوادی

  1971 (8 September)

  WORLD LITTERACY DAY

   

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1350

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 500000 سری

 • سالروز کشور اردن

  20 شهریور 1350

  پنجاهمین سالروز کشور اردن هاشمی

  1971 (11 September)

  50th ANNIV OF INDEPENDENCE OF JORDAN

   

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1350

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 500000 سری

 • سده شاهنشاهی (سری هفتم)

  31 شهریور 1350

  بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری هفتم)

  1971 (22September)

  2500th ANNIV OF PERSIAN EMPIRE(7th set)

   

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1350

  تعداد در سری : 4 عدد

  تیراژ : 400000 سری

 • راه آهن ایران – ترکیه

  15 مهر 1350

  اتصال راه آهن ایران - ترکیه

  1971 (7 October)

  IRAN – TURKEY RAILWAY LINK

   

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1350

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 500000 سری

 • سده شاهنشاهی (سری هشتم)

  20 مهر 1350

  بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری هشتم)

  1971 (15 May)

  2500th ANNIV OF PERSIAN EMPIRE 5th set

   

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1350

  تعداد درسری : 4 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • مبارزه با نژاد پرستی

  2 آبان 1350

  سال بین المللی مبارزه با نژاد پرستی

  1971 (24 October)

  INTER YEAR AGAINST RACIAL DISCRIMINATION

   

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1350

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 500000 سری

 • هفته کودک

  9 آبان 1350

  هفته کودک

  1971 (31 October)

  CHILDREN'S WEEK

   

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1350

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 500000 سری

 • یونسکو

  13 آبان 1350

  بیست و پنجمین سال یونسکو

  1971 (4 November)

  25th ANNIV OF UNESCO

   

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1350

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • کنگره دامپزشکی

  اول آذر 1350

  چهارمین کنگره دامپزشکی

  1971 (22 November)

  4th VETERINARY CONGRESS

   

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1350

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 500000 سری

 • سازمان بین المللی کار

  13 آذر 1350

  هفتمین کنفرانس سازمان بین المللی کار

  1971 (4 December)

  7th I.L.O ASIAN REGIONAL CONFERENCE

   

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1350

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 500000 سری

 • یونیسف

  25 آذر 1350

  بیست و پنجمین سالگرد یونیسف

  1971 (16 December)

  25th ANNIV OF UNICEF

   

  دندانه : 13.13.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1350

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 500000 سری

 • انقلاب سفید

  6 بهمن 1350

  انقلاب سفید

  1972 (26 January)

  WHITE REVOLUTION

   

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1350

  تعداد درسری : 1 عدد

  تیراژ : دو میلیون سری

 • انقلاب سفید - بلوک

  6 بهمن 1350

  انقلاب سفید - بلوک یادگاری

  1972 (26 January)

  WHITE REVOLUTION MINIATUR SHEET

  دندانه : ندارد – اندازه : 80.94 میلیمتر

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1350

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 200000 سری

نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
نمایش 1 - 2 از 2 آیتم