سال ١٣٤٩

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سال ١٣٤٩

لیست تمبرهای منتشره در سال 1349 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- نمایشگاه جهانی اوساکا

3- طرح ریزی مخابرات برای آسیا و اقیانوسیه

4- افتتاح دفتر بین المللی برن

5- سال بهره وری

6- پنجاهمین سال آموزشگاه عالی مامائی

7- بیست وپنجمین سده شاهنشاهی (سری اول)

8- همکاری عمران منطقه ای

9- بیست وپنجمین سده شاهنشاهی (سری دوم)

10- بیست وپنجمین سده شا...

لیست تمبرهای منتشره در سال 1349 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- نمایشگاه جهانی اوساکا

3- طرح ریزی مخابرات برای آسیا و اقیانوسیه

4- افتتاح دفتر بین المللی برن

5- سال بهره وری

6- پنجاهمین سال آموزشگاه عالی مامائی

7- بیست وپنجمین سده شاهنشاهی (سری اول)

8- همکاری عمران منطقه ای

9- بیست وپنجمین سده شاهنشاهی (سری دوم)

10- بیست وپنجمین سده شاهنشاهی (سری سوم)

11- پیکار با بیسوادی

12- کنگره بین المللی معماری

13- بیست وپنجمین سده شاهنشاهی (سری چهارم)

14- کنگره انجمنهای شهرستانها

15- روز ملل متحد (18)

16- بیست و ششمین انجمن حمل و نقل هوائی یاتا

17- جشن فرهنگ و هنر

18- هفته کودک

19- انقلاب سفید

20- کنفرانس بین المللی حفظ پرندگان مهاجر

21- پنجاهمین سالروز سوم اسفند

بیشتر

سال ١٣٤٩ 2 محصول وجود دارد

زیرشاخه‌ها

 • نوروز باستانی

  15 اسفند 1348

  نوروز باستانی

  1970 (6 March)

  NEW YEAR FESTIVAL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1348

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 1 ریال یک میلیون سری – 8 ریال 300000 سری

 • نمایشگاه اوساکا

  7 فروردین 1349

  نمایشگاه جهانی اوساکا

  1970 (27 March)

  EXPO 70 WORLD FAIR OSAKA

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1349

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • طرح ریزی مخابرات

  31 فروردین 1349

  طرح ریزی مخابرات برای آسیا و اقیانوسیه

  1970 (20 April)

  C.C.I.T.T ASIAN PLAN COMMITTEE MEETING

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1349

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • دفتر بین المللی برن

  20 اردیبهشت 1349

  افتتاح دفتر بین المللی برن

  1970 (10 May)

  NEW U.P.U HEADQUARTERS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1349

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • سال بهره وری

  29 اردیبهشت 1349

  سال بهره وری

  1970 (19 May)

  ASIAN PRODUCTIVITY YEAR

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1349

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • آموزشگاه عالی مامائی

  25 خرداد 1349

  پنجاهمین سال آموزشگاه عالی مامائی

  1970 (15June)

  50th ANNIV OF FOUNDATION OF MIDWIFERY SCHOOL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1349

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • سده شاهنشاهی (سری اول)

  31 خرداد 1349

  بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری اول)

  1970 (21 June)

  2500th ANNIV OF PERSIAN EMPIRE(1st set)

  دندانه : 13

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1349

  تعداد در سری : 4 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • همکاری عمران منطقه ای

  30 تیر 1349

  همکاری عمران منطقه ای

  1970 (21July)

  REGIONAL CO-OPERATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1349

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 500000  سری

 • سده شاهنشاهی (سری دوم)

  15 مرداد 1349

  بیست وپنجمین سده شاهنشاهی (سری دوم)

  1970 (6 August)

  2500th ANNIV OF PERSIAN EMPIRE(2nd set)

  دندانه : 13

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1349

  تعداد در سری : 4 عدد

  تیراژ : 500000  سری

 • سده شاهنشاهی (سری سوم)

  31 مرداد 1349

  بیست وپنجمین سده شاهنشاهی (سری سوم)

  1970 (22 August)

  2500th ANNIV OF PERSIAN EMPIRE(3rd set)

  دندانه : 13

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1349

  تعداد در سری : 4 عدد

  تیراژ : 500000  سری

 • پیکار با بیسوادی

  17 شهریور 1349

  پیکار با بی سوادی

  1970 (8September)

  WORLD LITERACY DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1349

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 500000  سری

 • کنگره معماری

  23 شهریور 1349

  کنگره بین المللی معماری

  1970 (14 September)

  INTER ARCHITECTS CONGRESS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1349

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • سده شاهنشاهی (سری چهارم)

  31 شهریور 1349

  بیست وپنجمین سده شاهنشاهی (سری چهارم)

  1970 (22 September)

  2500th ANNIV OF PERSIAN EMPIRE(4th set)

  دندانه : 13

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1349

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • انجمنهای شهرستانها

  6 مهر 1349

  کنگره انجمنهای شهرستانها

  1970 (28 September)

  PROVINCIAL COUNCILS CONGRESS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1349

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 500000  سری

 • روز ملل متحد

  2 آبان 1349

  روز ملل متحد

  1970 (24 October)

  UNITED NATIONS DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1349

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 500000  سری

 • حمل و نقل هوائی

  5 آبان 1349

  بیست و ششمین اجلاسیه انجمن حمل و نقل هوائی یاتا

  1970 (27 October)

  26th GENRAL MEETING OF INTER AIR TRANSPORT

  دندانه : 13.13.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1349

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • جشن فرهنگ و هنر

  6 آبان 1349

  جشن فرهنگ و هنر

  1970 (28 October)

  FESTIVAL OF ARTS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1349

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 500000  سری

 • هفته کودک

  9 آبان 1349

  هفته کودک

  1970 (31 October)

  CHILDREN'S WEEK

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1349

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 500000  سری

 • انقلاب سفید

  6 بهمن 1349

  انقلاب سفید

  1971 (26 January)

  WHITE REVOLUTION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1349

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • حفظ پرندگان مهاجر

  10 بهمن 1349

  کنفرانس بین المللی حفظ پرندگان مهاجر

  1971 (30 January)

  INTER WETLAND & WATERFOWL CONFERENCE

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1349

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 1 ریال و 2 ریال هر کدام یک میلیون سری - 8 ریال 400000

 • سالروز سوم اسفند

  3 اسفند 1349

  پنجاهمین سالروز سوم اسفند

  1971 (22February)

  50th ANNIV OF RISE OF PAHLAVI DYNASTY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1349

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
نمایش 1 - 2 از 2 آیتم