سال ١٣٤٨

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سال ١٣٤٨

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1348 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- زنان حقوقدان

  3- سالگرد سازمان بین المللی کار

  4- مسابقات کشتی آزاد

  5- روز جهانی صنایع دستی

  6- اردوی رهبران خردسال فیلیا

  7- همکاری عمران منطقه ای

  8- پیاده شدن انسان در کره ماه

  9- انقلاب آموزشی رامسر

  10- دهمین سال حفاری دریائی ایران و ایتالیا

  11- جشن هنر شیراز

  12- پیکار با بیسوادی

  13- شانزدهمین کنگره اتحادیه جهانی پست

  14- نمایشگاه بین المللی آسیائی

  15- خانه انصاف

  16- روز ملل متحد (17)

  17- جشن فرهنگ و هنر

  18- هفته کودک

  19- انجمن ملی اولیاء و مربیان

  20- اولین ایستگاه زمینی ماهواره مخابراتی

  21- پنجاهمین سالروز پرواز هوائی انگلستان - ایران

  22- یکصدمین سال تولد مهاتما گاندی

  23- اتحادیه صلیب سرخ و هلال احمر و شیرخورشید سرخ

  24- انقلاب سفید

  25- بیستمین سالروز ملی شدن صنعت نفت

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1348 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- زنان حقوقدان

  3- سالگرد سازمان بین المللی کار

  4- مسابقات کشتی آزاد

  5- روز جهانی صنایع دستی

  6- اردوی رهبران خردسال فیلیا

  7- همکاری عمران منطقه ای

  8- پیاده شدن انسان در کره ماه

  9- انقلاب آموزشی رامسر

  10- دهمین سال حفاری دریائی ایران و ایتالیا

  11- جشن هنر شیراز

  12- پیکار با بیسوادی

  13- شانزدهمین کنگره اتحادیه جهانی پست

  14- نمایشگاه بین المللی آسیائی

  15- خانه انصاف

  16- روز ملل متحد (17)

  17- جشن فرهنگ و هنر

  18- هفته کودک

  19- انجمن ملی اولیاء و مربیان

  20- اولین ایستگاه زمینی ماهواره مخابراتی

  21- پنجاهمین سالروز پرواز هوائی انگلستان - ایران

  22- یکصدمین سال تولد مهاتما گاندی

  23- اتحادیه صلیب سرخ و هلال احمر و شیرخورشید سرخ

  24- انقلاب سفید

  25- بیستمین سالروز ملی شدن صنعت نفت

  بیشتر

  سال ١٣٤٨ 2 محصول وجود دارد

  زیرشاخه‌ها

  • نوروز باستانی

   15اسفند 1347

   نوروز باستانی

   1969 (6 March)

   NEW YEAR FESTIVAL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1347

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 1 ریال دو میلیون سری - 2 ریال یک میلیون سری - 8 ریال 300000 سری

  • زنان حقوقدان

   19 فروردین 1348

   مجمع عمومی زنان حقوقدان

   1969 (8 April)

   15th FEMALE JURISTS CONVENTION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1348

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • سازمان بین المللی کار

   10 اردیبهشت 1348

   سالگرد سازمان بین المللی کار

   1969 (30 April)

   50th ANNIVOF LABOUR ORGANIZATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1348

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • مسابقات کشتی آزاد

   16اردیبهشت 1348

   مسابقات کشتی آزاد

   1969 (30 April)

   INTER WRESTING CHAMPIONSHIPS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1348

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • روز صنایع دستی

   20 خرداد 1348

   روز جهانی صنایع دستی

   1969 (10June)

   WORLD HANDICRAFTS DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1348

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • رهبران خردسال فیلیا

   17 تیر 1348

   اردوی رهبران خردسال فیلیا

   1969 (9 July)

   OUTDOOR COURSE FOR SCOUT PATROL LEADERS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1348

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • همکاری عمران منطقه ای

   30 تیر 1348

   همکاری عمران منطقه ای

   1969 (21 July)

   REGIONAL CO-OPERATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1348

   تعداد درسری : 3 عدد

   تیراژ : 250000  سری

  • انسان در کره ماه

   4 مرداد 1348

   پیاده شدن انسان در کره ماه

   1969 (26July)

   FIRST MAN ON THE MOON

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1348

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 200000 سری

  • انقلاب آموزشی رامسر

   15 مرداد 1348

   انقلاب آموزشی رامسر

   1969 (6August)

   EDUCATION REFORM

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1348

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • حفاری دریائی ایران

   10 شهریور 1348

   دهمین سال حفاری دریائی ایران و ایتالیا

   1969 (1 September)

   10th ANNIV OF IRANIAN & ITALIAN MARINE OIL DRILLING PROGECT

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1348

   تعداد درسری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • جشن هنر شیراز

   15 شهریور 1348

   جشن هنر شیراز

   1969 (6 September)

   THIRD SHIRAZ ART FESTIVAL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1348

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 200000  سری

  • پیکار با بیسوادی

   17 شهریور 1348

   پیکار با بی سوادی

   1969 (8 September)

   INTER ANTI ILLITERACY CAMPAIGN

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1348

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • اتحادیه جهانی پست

   6 مهر 1348

   شانزدهمین کنگره اتحادیه جهانی پست

   1969 (28 September)

   16th  U.P.U CONGRESS. TOKYO

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1348

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • نمایشگاه آسیائی

   12 مهر 1348

   نمایشگاه بین المللی آسیائی

   1969 (5 October)

   2nd INTER ASIAN TRADE FAIR

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1348

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • خانه انصاف

   21 مهر 1348

   خانه انصاف

   1969 (13 October)

   RURAL COURTS OF JUSTICE

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1348

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • روز ملل متحد

   2 آبان 1348

   روز ملل متحد

   1969 (24 October)

   UNITED NATIONS DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1348

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 500000  سری

  • جشن فرهنگ و هنر

   8 آبان 1348

   جشن فرهنگ و هنر

   1969 (30 October)

   FESTIVAL OF ARTS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1348

   تعداد درسری : 1 عدد

   تیراژ : 500000  سری

  • هفته کودک

   9 آبان 1348

   هفته کودک

   1969 (31 October)

   CHILDREN'S WEEK

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1348

   تعداد درسری : 3 عدد

   تیراژ : 500000  سری

  • انجمن اولیاء و مربیان

   15آبان 1348

   انجمن ملی اولیاء و مربیان

   1969 (6 November)

   NATIONAL ASSOCIATION OF PARENTS & TEACHERS CONGRESS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1348

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 200000  سری

  • ایستگاه ماهواره مخابراتی

   28 آبان 1348

   اولین ایستگاه زمینی ماهواره مخابراتی

   1969 (19 November)

   FIRST IRANIAN SATELITE COMMUNICATIONS EARTH STATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1348

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • پرواز هوائی انگلستان-...

   13 آذر 1348

   پنجاهمین سالروز پرواز هواپیمائی انگلستان – ایران - استرالیا

   1969 (4December)

    50th ANNIV OF 1st ENGLAND – AUSTRALIA FLIGHT

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1341

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 500000  سری

   توجه: تمبر کمک به زلزله زدگان قزوین چاپ شده در سال 1341 سورشارژ شد و به عنوان تمبر فوق مصرف گردید.

  • مهاتما گاندی

   8 دی 1348

   یکصدمین سال تولد مهاتما گاندی

   1969 (29 December)

   BIRTH ANNIV OF MAHATMA GANDI

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1348

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • صلیب سرخ و هلال احمر

   10 دی 1348

   پنجاهمین سالگرد اتحادیه صلیب سرخ و هلال احمر و شیروخورشید سرخ

   1969 (31 December)

   50th ANNIV OF LEAGUE OF RED CROSS SOCIETIES

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1348

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • انقلاب سفید

   6 بهمن 1348

   انقلاب سفید

   1970 (26 January)

   WHITE REVOLITION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1348

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 500000  سری

  • ملی شدن صنعت نفت

   29 اسفند 1348

   بیستمین سالروز ملی شدن صنعت نفت

   1970 (20 March)

   20th ANNIV OF OIL INDUSTRY NATIONALIZATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1348

   تعداد در سری : 5 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم