سال ١٣٤٨

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سال ١٣٤٨

لیست تمبرهای منتشره در سال 1348 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- زنان حقوقدان

3- سالگرد سازمان بین المللی کار

4- مسابقات کشتی آزاد

5- روز جهانی صنایع دستی

6- اردوی رهبران خردسال فیلیا

7- همکاری عمران منطقه ای

8- پیاده شدن انسان در کره ماه

9- انقلاب آموزشی رامسر

10- دهمین سال حفاری دریائی ایران و ایتالیا

11- جشن هنر شیراز

12- پیکار با بی...

لیست تمبرهای منتشره در سال 1348 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- زنان حقوقدان

3- سالگرد سازمان بین المللی کار

4- مسابقات کشتی آزاد

5- روز جهانی صنایع دستی

6- اردوی رهبران خردسال فیلیا

7- همکاری عمران منطقه ای

8- پیاده شدن انسان در کره ماه

9- انقلاب آموزشی رامسر

10- دهمین سال حفاری دریائی ایران و ایتالیا

11- جشن هنر شیراز

12- پیکار با بیسوادی

13- شانزدهمین کنگره اتحادیه جهانی پست

14- نمایشگاه بین المللی آسیائی

15- خانه انصاف

16- روز ملل متحد (17)

17- جشن فرهنگ و هنر

18- هفته کودک

19- انجمن ملی اولیاء و مربیان

20- اولین ایستگاه زمینی ماهواره مخابراتی

21- پنجاهمین سالروز پرواز هوائی انگلستان - ایران

22- یکصدمین سال تولد مهاتما گاندی

23- اتحادیه صلیب سرخ و هلال احمر و شیرخورشید سرخ

24- انقلاب سفید

25- بیستمین سالروز ملی شدن صنعت نفت

بیشتر

سال ١٣٤٨ 2 محصول وجود دارد

زیرشاخه‌ها

 • نوروز باستانی

  15اسفند 1347

  نوروز باستانی

  1969 (6 March)

  NEW YEAR FESTIVAL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1347

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 1 ریال دو میلیون سری - 2 ریال یک میلیون سری - 8 ریال 300000 سری

 • زنان حقوقدان

  19 فروردین 1348

  مجمع عمومی زنان حقوقدان

  1969 (8 April)

  15th FEMALE JURISTS CONVENTION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1348

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • سازمان بین المللی کار

  10 اردیبهشت 1348

  سالگرد سازمان بین المللی کار

  1969 (30 April)

  50th ANNIVOF LABOUR ORGANIZATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1348

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • مسابقات کشتی آزاد

  16اردیبهشت 1348

  مسابقات کشتی آزاد

  1969 (30 April)

  INTER WRESTING CHAMPIONSHIPS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1348

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • روز صنایع دستی

  20 خرداد 1348

  روز جهانی صنایع دستی

  1969 (10June)

  WORLD HANDICRAFTS DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1348

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • رهبران خردسال فیلیا

  17 تیر 1348

  اردوی رهبران خردسال فیلیا

  1969 (9 July)

  OUTDOOR COURSE FOR SCOUT PATROL LEADERS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1348

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • همکاری عمران منطقه ای

  30 تیر 1348

  همکاری عمران منطقه ای

  1969 (21 July)

  REGIONAL CO-OPERATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1348

  تعداد درسری : 3 عدد

  تیراژ : 250000  سری

 • انسان در کره ماه

  4 مرداد 1348

  پیاده شدن انسان در کره ماه

  1969 (26July)

  FIRST MAN ON THE MOON

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1348

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 200000 سری

 • انقلاب آموزشی رامسر

  15 مرداد 1348

  انقلاب آموزشی رامسر

  1969 (6August)

  EDUCATION REFORM

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1348

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • حفاری دریائی ایران

  10 شهریور 1348

  دهمین سال حفاری دریائی ایران و ایتالیا

  1969 (1 September)

  10th ANNIV OF IRANIAN & ITALIAN MARINE OIL DRILLING PROGECT

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1348

  تعداد درسری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • جشن هنر شیراز

  15 شهریور 1348

  جشن هنر شیراز

  1969 (6 September)

  THIRD SHIRAZ ART FESTIVAL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1348

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 200000  سری

 • پیکار با بیسوادی

  17 شهریور 1348

  پیکار با بی سوادی

  1969 (8 September)

  INTER ANTI ILLITERACY CAMPAIGN

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1348

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • اتحادیه جهانی پست

  6 مهر 1348

  شانزدهمین کنگره اتحادیه جهانی پست

  1969 (28 September)

  16th  U.P.U CONGRESS. TOKYO

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1348

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • نمایشگاه آسیائی

  12 مهر 1348

  نمایشگاه بین المللی آسیائی

  1969 (5 October)

  2nd INTER ASIAN TRADE FAIR

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1348

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • خانه انصاف

  21 مهر 1348

  خانه انصاف

  1969 (13 October)

  RURAL COURTS OF JUSTICE

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1348

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • روز ملل متحد

  2 آبان 1348

  روز ملل متحد

  1969 (24 October)

  UNITED NATIONS DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1348

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 500000  سری

 • جشن فرهنگ و هنر

  8 آبان 1348

  جشن فرهنگ و هنر

  1969 (30 October)

  FESTIVAL OF ARTS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1348

  تعداد درسری : 1 عدد

  تیراژ : 500000  سری

 • هفته کودک

  9 آبان 1348

  هفته کودک

  1969 (31 October)

  CHILDREN'S WEEK

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1348

  تعداد درسری : 3 عدد

  تیراژ : 500000  سری

 • انجمن اولیاء و مربیان

  15آبان 1348

  انجمن ملی اولیاء و مربیان

  1969 (6 November)

  NATIONAL ASSOCIATION OF PARENTS & TEACHERS CONGRESS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1348

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 200000  سری

 • ایستگاه ماهواره مخابراتی

  28 آبان 1348

  اولین ایستگاه زمینی ماهواره مخابراتی

  1969 (19 November)

  FIRST IRANIAN SATELITE COMMUNICATIONS EARTH STATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1348

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • پرواز هوائی انگلستان-...

  13 آذر 1348

  پنجاهمین سالروز پرواز هواپیمائی انگلستان – ایران - استرالیا

  1969 (4December)

   50th ANNIV OF 1st ENGLAND – AUSTRALIA FLIGHT

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1341

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 500000  سری

  توجه: تمبر کمک به زلزله زدگان قزوین چاپ شده در سال 1341 سورشارژ شد و به عنوان تمبر فوق مصرف گردید.

 • مهاتما گاندی

  8 دی 1348

  یکصدمین سال تولد مهاتما گاندی

  1969 (29 December)

  BIRTH ANNIV OF MAHATMA GANDI

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1348

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • صلیب سرخ و هلال احمر

  10 دی 1348

  پنجاهمین سالگرد اتحادیه صلیب سرخ و هلال احمر و شیروخورشید سرخ

  1969 (31 December)

  50th ANNIV OF LEAGUE OF RED CROSS SOCIETIES

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1348

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • انقلاب سفید

  6 بهمن 1348

  انقلاب سفید

  1970 (26 January)

  WHITE REVOLITION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1348

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 500000  سری

 • ملی شدن صنعت نفت

  29 اسفند 1348

  بیستمین سالروز ملی شدن صنعت نفت

  1970 (20 March)

  20th ANNIV OF OIL INDUSTRY NATIONALIZATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1348

  تعداد در سری : 5 عدد

  تیراژ : 300000  سری

نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
نمایش 1 - 2 از 2 آیتم