سال ١٣٤٧

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سال ١٣٤٧

لیست تمبرهای منتشره در سال 1347 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- بیستمین سالروز بهداشت جهانی

3- کنگره جهانی باستان شناسی

4- دیدار پادشاه مراکش سلطان حسن دوم

5- کنفرانس بین المللی حقوق بشر

6- مسابقات جام آسیائی

7- افتتاح پالایشگاه تهران

8- اردوی دختران پیشاهنگ

9- کنگره بین المللی پزشکی گرمسیری و مالاریا

10- پیکار با بیسوادی

11- جشن هنر ش...

لیست تمبرهای منتشره در سال 1347 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- بیستمین سالروز بهداشت جهانی

3- کنگره جهانی باستان شناسی

4- دیدار پادشاه مراکش سلطان حسن دوم

5- کنفرانس بین المللی حقوق بشر

6- مسابقات جام آسیائی

7- افتتاح پالایشگاه تهران

8- اردوی دختران پیشاهنگ

9- کنگره بین المللی پزشکی گرمسیری و مالاریا

10- پیکار با بیسوادی

11- جشن هنر شیراز

12- سی و هفتمین مجمع عمومی پلیس بین المللی

13- روز پلیس

14- روز ملل متحد (16)

15- سالگرد تاجگذاری

16- جشن فرهنگ و هنر

17- روز کودک (7)

18- روز بیمه

19- بیستمین سالروز اعلامیه حقوق بشر

20- انقلاب سفید

21- ده هزارمین روز سلطنت

بیشتر

سال ١٣٤٧ 2 محصول وجود دارد

زیرشاخه‌ها

 • نوروز باستانی

  22 اسفند 1346

  نوروز باستانی

  1968 (13 March)

  NEW YEAR FESTIVAL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1346

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 1 ریال دو میلیون سری - 2ریال ها 800000 سری- 6 ریال 400000 سری

 • سالروز بهداشت جهانی

  17 فروردین 1347

  بیستمین سالروز بهداشت جهانی

  1968 (6April)

  20th ANNIVERSARY OF W.H.O

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1347

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • کنگره باستان شناسی

  24 فروردین 1347

  کنگره جهانی باستان شناسی

  1968 (13 April)

  IRANIAN ARCHEOLOGY CONGRESS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1347

  تعداد درسری : 1 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • دیدار پادشاه مراکش

  27 فروردین 1347

  دیدار پادشاه مراکش سلطان حسن دوم

  1968 (16 April)

  VISIT OF KING HASSAN

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1347

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • کنفرانس حقوق بشر

  15 اردیبهشت 1347

  کنفرانس بین المللی حقوق بشر

  1968 (5May)

  INTER CONFERENCE OF HUMAN RIGHTS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1347

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • مسابقات جام آسیائی

  20 اردیبهشت 1347

  مسابقات جام آسیائی

  1968 (10 May)

  ASIAN FOOTBALL CUP FINALS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1347

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • افتتاح پالایشگاه تهران

  31 اردیبهشت 1347

  افتتاح پالایشگاه تهران

  1968 (21 May)

  TEHRAN OIL REFINERY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1347

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • اردوی دختران پیشاهنگ

  3 تیر 1347

  اردوی دختران پیشاهنگ

  1968 (24 June)

  IRANIAN GIRL SCOUTS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1347

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • کنگره بین المللی پزشکی

  16 شهریور 1347

  کنگره بین المللی پزشکی گرمسیری و مالاریا

  1968 (7 September)

  8th INTER TROPICAL MEDICINE & MALARIA CONGRESS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1347

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • پیکار با بیسوادی

  17 شهریور 1347

  پیکار با بی سوادی

  1968 (8September)

  WORLD ILLITERACY ERADICATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1347

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • جشن هنر شیراز

  20 شهریور 1347

  جشن هنر شیراز

  1968 (11 September)

  FESTIVAL OF ARTS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1347

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • پلیس بین المللی

  14 مهر 1347

  سی و هفتمین مجمع عمومی پلیس بین المللی

  1968 (6 October)

  37th INTERPOL GENERAL ASSEMBLY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1347

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • روز پلیس

  15 مهر 1347

  روز پلیس

  1968 (7 October)

  POLICE DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1347

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • روز ملل متحد

  2 آبان 1347

  روز ملل متحد

  1968 (24 October)

  UNITED NATIONS DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1347

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • سالگرد تاجگذاری

  4 آبان 1347

  سالگرد تاجگذاری

  1968 (26 October)

  1st ANNIVERSARY OF CORONATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1347

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • جشن فرهنگ و هنر

  8 آبان 1347

  جشن فرهنگ و هنر

  1968 (30October)

  EDUCATION AND ARTS FESTIVAL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1347

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • روز کودک

  9 آبان 1347

  روز کودک

  1968 (31 October)

  CHILDREN'S DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1347

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 500000  سری

 • روز بیمه

  15 آبان 1347

  روز بیمه

  1968 (6 November)

  INSURANCE DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1347

  تعداد در سری : 4 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • اعلامیه حقوق بشر

  19 آذر 1347

  بیستمین سالروز اعلامیه حقوق بشر

  1968 (10 December)

  20th ANNIV OF DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1347

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • انقلاب سفید

  6 بهمن 1347

  انقلاب سفید

  1969 (26 January)

  WHITE REVOLUTION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1347

  تعداد در  سری : 4 عدد

  تیراژ : 300000  سری

  توجه: این تمبرها چسبیده به هم منتشر شده اند.

 • ده هزارمین روز سلطنت

  12 بهمن 1347

  ده هزارمین روز سلطنت

  1969 (1 February)

  10000th DAY OF SHAH'S REIGN

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1347

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
نمایش 1 - 2 از 2 آیتم