سال ١٣٤٧

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سال ١٣٤٧

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1347 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- بیستمین سالروز بهداشت جهانی

  3- کنگره جهانی باستان شناسی

  4- دیدار پادشاه مراکش سلطان حسن دوم

  5- کنفرانس بین المللی حقوق بشر

  6- مسابقات جام آسیائی

  7- افتتاح پالایشگاه تهران

  8- اردوی دختران پیشاهنگ

  9- کنگره بین المللی پزشکی گرمسیری و مالاریا

  10- پیکار با بیسوادی

  11- جشن هنر شیراز

  12- سی و هفتمین مجمع عمومی پلیس بین المللی

  13- روز پلیس

  14- روز ملل متحد (16)

  15- سالگرد تاجگذاری

  16- جشن فرهنگ و هنر

  17- روز کودک (7)

  18- روز بیمه

  19- بیستمین سالروز اعلامیه حقوق بشر

  20- انقلاب سفید

  21- ده هزارمین روز سلطنت

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1347 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- بیستمین سالروز بهداشت جهانی

  3- کنگره جهانی باستان شناسی

  4- دیدار پادشاه مراکش سلطان حسن دوم

  5- کنفرانس بین المللی حقوق بشر

  6- مسابقات جام آسیائی

  7- افتتاح پالایشگاه تهران

  8- اردوی دختران پیشاهنگ

  9- کنگره بین المللی پزشکی گرمسیری و مالاریا

  10- پیکار با بیسوادی

  11- جشن هنر شیراز

  12- سی و هفتمین مجمع عمومی پلیس بین المللی

  13- روز پلیس

  14- روز ملل متحد (16)

  15- سالگرد تاجگذاری

  16- جشن فرهنگ و هنر

  17- روز کودک (7)

  18- روز بیمه

  19- بیستمین سالروز اعلامیه حقوق بشر

  20- انقلاب سفید

  21- ده هزارمین روز سلطنت

  بیشتر

  سال ١٣٤٧ 2 محصول وجود دارد

  زیرشاخه‌ها

  • نوروز باستانی

   22 اسفند 1346

   نوروز باستانی

   1968 (13 March)

   NEW YEAR FESTIVAL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1346

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 1 ریال دو میلیون سری - 2ریال ها 800000 سری- 6 ریال 400000 سری

  • سالروز بهداشت جهانی

   17 فروردین 1347

   بیستمین سالروز بهداشت جهانی

   1968 (6April)

   20th ANNIVERSARY OF W.H.O

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1347

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • کنگره باستان شناسی

   24 فروردین 1347

   کنگره جهانی باستان شناسی

   1968 (13 April)

   IRANIAN ARCHEOLOGY CONGRESS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1347

   تعداد درسری : 1 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • دیدار پادشاه مراکش

   27 فروردین 1347

   دیدار پادشاه مراکش سلطان حسن دوم

   1968 (16 April)

   VISIT OF KING HASSAN

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1347

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • کنفرانس حقوق بشر

   15 اردیبهشت 1347

   کنفرانس بین المللی حقوق بشر

   1968 (5May)

   INTER CONFERENCE OF HUMAN RIGHTS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1347

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • مسابقات جام آسیائی

   20 اردیبهشت 1347

   مسابقات جام آسیائی

   1968 (10 May)

   ASIAN FOOTBALL CUP FINALS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1347

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • افتتاح پالایشگاه تهران

   31 اردیبهشت 1347

   افتتاح پالایشگاه تهران

   1968 (21 May)

   TEHRAN OIL REFINERY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1347

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • اردوی دختران پیشاهنگ

   3 تیر 1347

   اردوی دختران پیشاهنگ

   1968 (24 June)

   IRANIAN GIRL SCOUTS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1347

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • کنگره بین المللی پزشکی

   16 شهریور 1347

   کنگره بین المللی پزشکی گرمسیری و مالاریا

   1968 (7 September)

   8th INTER TROPICAL MEDICINE & MALARIA CONGRESS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1347

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • پیکار با بیسوادی

   17 شهریور 1347

   پیکار با بی سوادی

   1968 (8September)

   WORLD ILLITERACY ERADICATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1347

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • جشن هنر شیراز

   20 شهریور 1347

   جشن هنر شیراز

   1968 (11 September)

   FESTIVAL OF ARTS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1347

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • پلیس بین المللی

   14 مهر 1347

   سی و هفتمین مجمع عمومی پلیس بین المللی

   1968 (6 October)

   37th INTERPOL GENERAL ASSEMBLY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1347

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • روز پلیس

   15 مهر 1347

   روز پلیس

   1968 (7 October)

   POLICE DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1347

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • روز ملل متحد

   2 آبان 1347

   روز ملل متحد

   1968 (24 October)

   UNITED NATIONS DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1347

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • سالگرد تاجگذاری

   4 آبان 1347

   سالگرد تاجگذاری

   1968 (26 October)

   1st ANNIVERSARY OF CORONATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1347

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • جشن فرهنگ و هنر

   8 آبان 1347

   جشن فرهنگ و هنر

   1968 (30October)

   EDUCATION AND ARTS FESTIVAL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1347

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • روز کودک

   9 آبان 1347

   روز کودک

   1968 (31 October)

   CHILDREN'S DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1347

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 500000  سری

  • روز بیمه

   15 آبان 1347

   روز بیمه

   1968 (6 November)

   INSURANCE DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1347

   تعداد در سری : 4 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • اعلامیه حقوق بشر

   19 آذر 1347

   بیستمین سالروز اعلامیه حقوق بشر

   1968 (10 December)

   20th ANNIV OF DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1347

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • انقلاب سفید

   6 بهمن 1347

   انقلاب سفید

   1969 (26 January)

   WHITE REVOLUTION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1347

   تعداد در  سری : 4 عدد

   تیراژ : 300000  سری

   توجه: این تمبرها چسبیده به هم منتشر شده اند.

  • ده هزارمین روز سلطنت

   12 بهمن 1347

   ده هزارمین روز سلطنت

   1969 (1 February)

   10000th DAY OF SHAH'S REIGN

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1347

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم