سال ١٣٤٦

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سال ١٣٤٦

 لیست تمبرهای منتشره در سال 1346 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- مسابقات جهانی شمشیر بازی

3- دیدار پادشاه و ملکه تایلند از ایران

4- سازمان بیمه های اجتماعی

5- شصت و پنجمین کنگره المپیک

6- پنجاهمین سال باشگاه لاینز

7- دیدار رئیس جمهور رومانی

8- سال بین المللی جهانگردی

9- نمایشگاه جهانی مونترال

10- یکصدمین سال تمبر ایران

11- پیکار با بیس...

 لیست تمبرهای منتشره در سال 1346 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- مسابقات جهانی شمشیر بازی

3- دیدار پادشاه و ملکه تایلند از ایران

4- سازمان بیمه های اجتماعی

5- شصت و پنجمین کنگره المپیک

6- پنجاهمین سال باشگاه لاینز

7- دیدار رئیس جمهور رومانی

8- سال بین المللی جهانگردی

9- نمایشگاه جهانی مونترال

10- یکصدمین سال تمبر ایران

11- پیکار با بیسوادی

12- کنفرانس آموزش موسیقی درکشورهای شرقی

13- حمایت از دهکده کودکان

14- جشن هنر ایران

15- روز ملل متحد(15)

16- تاجگذاری محمد رضا پهلوی

17- روز کودک (6)

18- دیدار رئیس جمهور بلغارستان

19- هفته تعاون وسازمان ملی پیشاهنگی ایران

20- سال تعاون

21- دیدار امیرکویت

22- انقلاب سفید

23- سالگرد ملی شدن نفت

بیشتر

سال ١٣٤٦ 2 محصول وجود دارد

زیرشاخه‌ها

 • نوروز باستانی

  20 اسفند 1345

  نوروز باستانی

  1967 (11 March)

  NEW YEAR FESTIVAL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1345

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • مسابقات شمشیر بازی

  3 فروردین 1346

  مسابقات جهانی شمشیر بازی

  1967 (23 March)

  INTERNATIONAL FENCING CHAMPIONSHIP

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1346

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • دیدار پادشاه تایلند

  3 اردیبهشت 1346

  دیدار پادشاه و ملکه تایلند از ایران

  1967 (23 April)

  VISIT OF KING & QUEEN OF THAILAND

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1346

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • بیمه های اجتماعی

  4 اردیبهشت 1346

  سازمان بیمه های اجتماعی

  1967 (24 April)

  SOCAL INSURANCE ORGANIZATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1346

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • کنگره المپیک

  15 اردیبهشت 1346

  شصت و پنجمین کنگره المپیک

  1967 (5 May)

  65th OLYMPIC COMMITTEE MEETING

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1346

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • پنجاهمین سال باشگاه لاینز

  21 اردیبهشت 1346

  پنجاهمین سال باشگاه لاینز

  1967 (11 May)

  50th ANNIV OF LIONS INTERNATIONAL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1346

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • دیدار رئیس جمهور رومانی

  23 اردیبهشت 1346

  دیدار رئیس جمهور رومانی

  1967 (13 May)

  VISIT OF PRESIDENT CHIVA STOICA

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1346

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • سال جهانگردی

  16 خرداد 1346

  سال بین المللی جهانگردی

  1967 (7 June)

  INTERNATIONAL TOURIST YEAR

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1346

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 500000  سری

 • نمایشگاه مونترال

  17 خرداد 1346

  نمایشگاه جهانی مونترال

  1967 (7 June)

  WORLD FAIR MONTREAL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1346

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • یکصدمین سال تمبر

  اول مرداد 1346

  یکصدمین سال تمبر ایران

  1967 (23 July)

  IRANIAN STAMP CENTENARY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1346

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • پیکار با بی سوادی

  7 شهریور 1346

  پیکار با بی سوادی

  1967 (24 August)

  CAMPAIN AGAINST ILLITERACY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1346

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • کنفرانس آموزش موسیقی

  19 شهریور 1346

  کنفرانس آموزش موسیقی در کشورهای شرقی

  1967 (10September)

  INTERNATIONAL MUSICAL EDUCATION IN ORIENTAL COUNTRIES

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1346

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • حمایت از دهکده کودکان

  23 شهریور 1346

  حمایت از دهکده کودکان

  1967 (14 September)

  1st S.O.S CHILDREN'S VILLAGE

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1346

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • جشن هنر ایران

  28 شهریور 1346

  جشن هنر ایران

  1967 (19 September)

  FESTIVAL OF ARTS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1346

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • روز ملل متحد

  2 آبان 1346

  روز ملل متحد

  1967 (24 October)

  UNITED NATIONS DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1346

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • تاجگذاری محمدرضا شاه

  4 آبان 1346

  تاجگذاری محمدرضا شاه پهلوی

  1967 (26 October)

  CORONATION OF MOHAMMAD REZA

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1346

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 2 ریال یک میلیون سری – 10 و 14 ریال هرکدام 500000 سری

  توجه: علاوه بر تمبرهای تاجگذاری فوق ، تمبرهای تاجگذاری دیگری به صورت بلوک و جفتی منتشر شده اند که این تمبرها فاقد دندانه میان تمبرها و چسب پشت تمبر می باشند. تیراژ بلوک بی دندانه : 40000 سری و تیراژ جفتی بی دندانه : 20000 سری می باشد. باید توجه نمود که تمبر جفتی بی دندانه دارای کاغذ بالای تمبر می باشد که این کاغذ جزء تمبر محسوب می شود.

 • روز کودک

  9 آبان 1346

  روز کودک

  1967 (31October)

  CHILDREN'S DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1346

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • دیدار رئیس جمهور...

  29 آبان 1346

  دیدار رئیس جمهور بلغارستان

  1967 (20 November)

  VISIT OF PRESIDANT G.TRAIKOV

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1346

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • سازمان ملی پیشاهنگی

  12 آذر 1346

  هفته تعاون و سازمان ملی پیشاهنگی ایران

  1967 (3 December)

  BOY SCOUTS CO-OPERATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1346

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • سال تعاون

  15 آذر 1346

  سال تعاون

  1967 (6 December)

  CO-OPERATION YEAR

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1346

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • دیدار امیر کویت

  20 دی 1346

  دیدار امیر کویت

  1968 (10 January)

  VISIT OF SHAIKH OF KUWAIT

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1346

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • انقلاب سفید

  7 بهمن 1346

  انقلاب سفید

  1968 (27 January)

  WHITE REVOLUTION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1346

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 400000  سری

 • سالگرد ملی شدن نفت

  29 اسفند 1346

  سالگرد ملی شدن نفت

  1968 (20 March)

  ANNIV OF OIL NATIONALIZATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1346

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 400000  سری

نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
نمایش 1 - 2 از 2 آیتم