سال ١٣٤٦

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سال ١٣٤٦

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1346 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- مسابقات جهانی شمشیر بازی

  3- دیدار پادشاه و ملکه تایلند از ایران

  4- سازمان بیمه های اجتماعی

  5- شصت و پنجمین کنگره المپیک

  6- پنجاهمین سال باشگاه لاینز

  7- دیدار رئیس جمهور رومانی

  8- سال بین المللی جهانگردی

  9- نمایشگاه جهانی مونترال

  10- یکصدمین سال تمبر ایران

  11- پیکار با بیسوادی

  12- کنفرانس آموزش موسیقی درکشورهای شرقی

  13- حمایت از دهکده کودکان

  14- جشن هنر ایران

  15- روز ملل متحد(15)

  16- تاجگذاری محمد رضا پهلوی

  17- روز کودک (6)

  18- دیدار رئیس جمهور بلغارستان

  19- هفته تعاون وسازمان ملی پیشاهنگی ایران

  20- سال تعاون

  21- دیدار امیرکویت

  22- انقلاب سفید

  23- سالگرد ملی شدن نفت

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1346 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- مسابقات جهانی شمشیر بازی

  3- دیدار پادشاه و ملکه تایلند از ایران

  4- سازمان بیمه های اجتماعی

  5- شصت و پنجمین کنگره المپیک

  6- پنجاهمین سال باشگاه لاینز

  7- دیدار رئیس جمهور رومانی

  8- سال بین المللی جهانگردی

  9- نمایشگاه جهانی مونترال

  10- یکصدمین سال تمبر ایران

  11- پیکار با بیسوادی

  12- کنفرانس آموزش موسیقی درکشورهای شرقی

  13- حمایت از دهکده کودکان

  14- جشن هنر ایران

  15- روز ملل متحد(15)

  16- تاجگذاری محمد رضا پهلوی

  17- روز کودک (6)

  18- دیدار رئیس جمهور بلغارستان

  19- هفته تعاون وسازمان ملی پیشاهنگی ایران

  20- سال تعاون

  21- دیدار امیرکویت

  22- انقلاب سفید

  23- سالگرد ملی شدن نفت

  بیشتر

  سال ١٣٤٦ 2 محصول وجود دارد

  زیرشاخه‌ها

  • نوروز باستانی

   20 اسفند 1345

   نوروز باستانی

   1967 (11 March)

   NEW YEAR FESTIVAL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1345

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • مسابقات شمشیر بازی

   3 فروردین 1346

   مسابقات جهانی شمشیر بازی

   1967 (23 March)

   INTERNATIONAL FENCING CHAMPIONSHIP

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1346

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • دیدار پادشاه تایلند

   3 اردیبهشت 1346

   دیدار پادشاه و ملکه تایلند از ایران

   1967 (23 April)

   VISIT OF KING & QUEEN OF THAILAND

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1346

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • بیمه های اجتماعی

   4 اردیبهشت 1346

   سازمان بیمه های اجتماعی

   1967 (24 April)

   SOCAL INSURANCE ORGANIZATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1346

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • کنگره المپیک

   15 اردیبهشت 1346

   شصت و پنجمین کنگره المپیک

   1967 (5 May)

   65th OLYMPIC COMMITTEE MEETING

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1346

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • پنجاهمین سال باشگاه لاینز

   21 اردیبهشت 1346

   پنجاهمین سال باشگاه لاینز

   1967 (11 May)

   50th ANNIV OF LIONS INTERNATIONAL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1346

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • دیدار رئیس جمهور رومانی

   23 اردیبهشت 1346

   دیدار رئیس جمهور رومانی

   1967 (13 May)

   VISIT OF PRESIDENT CHIVA STOICA

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1346

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • سال جهانگردی

   16 خرداد 1346

   سال بین المللی جهانگردی

   1967 (7 June)

   INTERNATIONAL TOURIST YEAR

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1346

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 500000  سری

  • نمایشگاه مونترال

   17 خرداد 1346

   نمایشگاه جهانی مونترال

   1967 (7 June)

   WORLD FAIR MONTREAL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1346

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • یکصدمین سال تمبر

   اول مرداد 1346

   یکصدمین سال تمبر ایران

   1967 (23 July)

   IRANIAN STAMP CENTENARY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1346

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • پیکار با بی سوادی

   7 شهریور 1346

   پیکار با بی سوادی

   1967 (24 August)

   CAMPAIN AGAINST ILLITERACY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1346

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • کنفرانس آموزش موسیقی

   19 شهریور 1346

   کنفرانس آموزش موسیقی در کشورهای شرقی

   1967 (10September)

   INTERNATIONAL MUSICAL EDUCATION IN ORIENTAL COUNTRIES

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1346

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • حمایت از دهکده کودکان

   23 شهریور 1346

   حمایت از دهکده کودکان

   1967 (14 September)

   1st S.O.S CHILDREN'S VILLAGE

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1346

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • جشن هنر ایران

   28 شهریور 1346

   جشن هنر ایران

   1967 (19 September)

   FESTIVAL OF ARTS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1346

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • روز ملل متحد

   2 آبان 1346

   روز ملل متحد

   1967 (24 October)

   UNITED NATIONS DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1346

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • تاجگذاری محمدرضا شاه

   4 آبان 1346

   تاجگذاری محمدرضا شاه پهلوی

   1967 (26 October)

   CORONATION OF MOHAMMAD REZA

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1346

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 2 ریال یک میلیون سری – 10 و 14 ریال هرکدام 500000 سری

   توجه: علاوه بر تمبرهای تاجگذاری فوق ، تمبرهای تاجگذاری دیگری به صورت بلوک و جفتی منتشر شده اند که این تمبرها فاقد دندانه میان تمبرها و چسب پشت تمبر می باشند. تیراژ بلوک بی دندانه : 40000 سری و تیراژ جفتی بی دندانه : 20000 سری می باشد. باید توجه نمود که تمبر جفتی بی دندانه دارای کاغذ بالای تمبر می باشد که این کاغذ جزء تمبر محسوب می شود.

  • روز کودک

   9 آبان 1346

   روز کودک

   1967 (31October)

   CHILDREN'S DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1346

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • دیدار رئیس جمهور...

   29 آبان 1346

   دیدار رئیس جمهور بلغارستان

   1967 (20 November)

   VISIT OF PRESIDANT G.TRAIKOV

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1346

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • سازمان ملی پیشاهنگی

   12 آذر 1346

   هفته تعاون و سازمان ملی پیشاهنگی ایران

   1967 (3 December)

   BOY SCOUTS CO-OPERATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1346

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • سال تعاون

   15 آذر 1346

   سال تعاون

   1967 (6 December)

   CO-OPERATION YEAR

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1346

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • دیدار امیر کویت

   20 دی 1346

   دیدار امیر کویت

   1968 (10 January)

   VISIT OF SHAIKH OF KUWAIT

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1346

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • انقلاب سفید

   7 بهمن 1346

   انقلاب سفید

   1968 (27 January)

   WHITE REVOLUTION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1346

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • سالگرد ملی شدن نفت

   29 اسفند 1346

   سالگرد ملی شدن نفت

   1968 (20 March)

   ANNIV OF OIL NATIONALIZATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1346

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم