سال ١٣٤٥

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سال ١٣٤٥

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1345 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- اتمام خط مخابراتی پیمان مرکزی سنتو

  3- دفتر سازمان جهانی بهداشت در ژنو

  4- هجدهمین کنفرانس شورای زنان

  5- بیستمین سال یونسکو (هوائی)

  6- کنگره جهانی ایران شناسی

  7- پانزدهمین کنگره پزشکی ایران

  8- دیدار رئیس جمهور ترکیه جودت سونای

  9- پنجاهمین کنفرانس بین المجالس

  10- جشن مهرگان (2)

  11- خانه های انصاف

  12- روز ملل متحد (14)

  13- روز کودک (5)

  14- سازمان زنان ایران

  15- فستیوال فیلمهای کودکان

  16- سرشماری عمومی کشور

  17- هفته کتاب (2)

  18- رضاشاه پهلوی

  19- چهارمین مجمع عمومی سازمان علوم اداری

  20- اصلاحات ارضی

  21- انقلاب سفید

  22- هفته موزه

  23- جشن درختکاری

  24- دومین کنگره دامپزشکی

  25- دیدار عارف رئیس جمهور عراق از ایران

  26- روز تمبر سازمان ملل متحد

  27- شانزدهمین سالگرد ملی شدن نفت

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1345 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- اتمام خط مخابراتی پیمان مرکزی سنتو

  3- دفتر سازمان جهانی بهداشت در ژنو

  4- هجدهمین کنفرانس شورای زنان

  5- بیستمین سال یونسکو (هوائی)

  6- کنگره جهانی ایران شناسی

  7- پانزدهمین کنگره پزشکی ایران

  8- دیدار رئیس جمهور ترکیه جودت سونای

  9- پنجاهمین کنفرانس بین المجالس

  10- جشن مهرگان (2)

  11- خانه های انصاف

  12- روز ملل متحد (14)

  13- روز کودک (5)

  14- سازمان زنان ایران

  15- فستیوال فیلمهای کودکان

  16- سرشماری عمومی کشور

  17- هفته کتاب (2)

  18- رضاشاه پهلوی

  19- چهارمین مجمع عمومی سازمان علوم اداری

  20- اصلاحات ارضی

  21- انقلاب سفید

  22- هفته موزه

  23- جشن درختکاری

  24- دومین کنگره دامپزشکی

  25- دیدار عارف رئیس جمهور عراق از ایران

  26- روز تمبر سازمان ملل متحد

  27- شانزدهمین سالگرد ملی شدن نفت

  بیشتر

  سال ١٣٤٥ 2 محصول وجود دارد

  زیرشاخه‌ها

  • نوروز باستانی

   16 اسفند 1345

   نوروز باستانی

   1966 (7 March)

   NEW YEAR FESTIVAL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1344

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : یکمیلیون  سری

    

  • خط مخابراتی سنتو

    

   17 اردیبهشت 1345

   اتمام خط مخابراتی پیمان مرکزی سنتو

   1966 (27 April)

   C.E.N.T.O TELECOMMUNICATIONS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1345

   تعداد در سری : 5 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • سازمان جهانی بهداشت

   13 اردیبهشت 1345

   دفتر سازمان جهانی بهداشت در ژنو

   1966 (3 May)

   INAUGURATION OF W.H.O HEADQUARTERS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1345

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • کنفرانس شورای زنان

   24 اردیبهشت 1345

   هجدهمین کنفرانس شورای زنان

   1966 (14May)

   18th CONFERENCE OF INTERNATIONAL COUNCIL OF WOMEN

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1345

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • یونسکو (هوائی)

   30 خرداد 1345

   بیستمین سال یونسکو (هوائی)

   1966 (20 June)

   20th ANNIVERSARY OF U.N.S.C.O (AIR)

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1345

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • کنگره ایران شناسی

   14 شهریور 1345

   کنگره جهانی ایران شناسی

   1966 (5 September)

   INTERNATIONAL IRANOLOGY CONGRESS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1345

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • کنگره پزشکی ایران

   30 شهریور 1345

   پانزدهمین کنگره پزشکی ایران

   1966 (21 September)

   15th MEDICAL CONGRESS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1345

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • دیدار رئیس جمهور ترکیه

   10 مهر 1345

   دیدار جودت سونای رئیس جمهور ترکیه

   1966 (2 October)

   VISIT OF PRESIDENT SUNAY OF TURKEY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1345

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • کنفرانس بین المجالس

   10 مهر 1345

   پنجاه و پنجمین کنفرانس بین المجالس

   1966 (2 October)

   55th INTER PARLIMENTARY CONFERENCE

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1345

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • جشن مهرگان

   16 مهر 1345

   جشن مهرگان

   1966 (8 October)

   MEHRGAN FESTIVAL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1345

   تعداد درسری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • خانه های انصاف

   21 مهر 1345

   خانه های انصاف

   1966 (13 October)

   RURAL COURTS OF JUSTICE

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1345

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 200000  سری

  • روز ملل متحد

   2 آبان 1345

   روز ملل متحد

   1966 (24 October)

   UNITED NATIONS DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1345

   تعداد درسری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • روز کودک

   9 آبان 1345

   روز کودک

   1966 (31 October)

   CHILDREN'S DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1345

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000  سری

   توجه: این دو تمبر به هم چسبیده منتشر شده اند.

  • سازمان زنان ایران

   15 آبان 1345

   سازمان زنان ایران

   1966 (6 November)

   IRANIAN WOMEN'S ORGANIZATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1345

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • فستیوال فیلمهای کودکان

   15 آبان 1345

   فستیوال فیلم های کودکان

   1966 (6November)

   1st CHILDREN'S FILM FESTIVAL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1345

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • سرشماری عمومی

   20 آبان 1345

   سرشماری عمومی کشور

   1966 (11 November)

   NATIONAL CENSUS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1345

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • هفته کتاب

   24 آبان 1345

   هفته کتاب

   1966 (15 November)

   BOOK WEEK

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1345

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • رضاشاه پهلوی

   25 آبان 1345

   رضاشاه پهلوی

   1966 (16 November)

   REZA SHAH PAHLAVI

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1345

   تعداد در سری : 4 عدد

   تیراژ : یکمیلیون سری

   توجه: این تمبرها 2 به 2 چسبیده به هم منتشر شده اند.

  • سازمان علوم اداری

   12 آذر 1345

   چهارمین مجمع عمومی سازمان علوم اداری

   1966 (4 December)

   4th GENRAL ASSEMBLY OF PUBLIC ADMINISTRATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1345

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • اصلاحات ارضی

   19 دی 1345

   اصلاحات ارضی

   1967 (9January)

   LAND REFORM

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1345

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • انقلاب سفید

   6 بهمن 1345

   انقلاب سفید

   1967 (26 January)

   WHITE REVOLUTION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1345

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • هفته موزه

   6 اسفند 1345

   هفته موزه

   1967 (25 February)

   MUSEUM WEEK

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1345

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • جشن درختکاری

   15 اسفند 1345

   جشن درختکاری

   1967 (6 March)

   TREE PLANTING WEEK

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1345

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • کنگره دامپزشکی

   20 اسفند 1345

   دومین کنگره دامپزشکی

   1967 (11 March)

   2nd VETERNARY CONGRESS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1345

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • دیدار رئیس جمهور عراق

   23 اسفند 1345

   دیدار عارف رئیس جمهور عراق از ایران

   1967 (14 March)

   VISIT OF PRESIDENT AREF OF IRAQ

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1345

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • تمبر سازمان ملل متحد

   26 اسفند 1345

   روز تمبر سازمان ملل متحد

   1967 (17 March)

   U.N.STAMP DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1345

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  • سالگرد ملی شدن نفت

   29 اسفند 1345

   شانزدهمین سالگرد ملی شدن نفت در ایران

   1967 (20 March)

   16th ANNIV OF NATIONALIZATION OF OIL INDUSTRY IN IRAN

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1345

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 400000  سری

  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم