سال ١٣٤٤

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سال ١٣٤٤

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1344 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- یکصدمین سال اتحادیه بین المللی ارتباطات

  3- سال همکاری بین المللی

  4- شروع کارهواپیمائی ملی ایران

  5- همکاری منطقه ای پاکستان ترکیه وایران

  6- اجتماع پیش آهنگان خاورمیانه

  7- شصتمین سال مشروطیت ایران

  8- سومین کنگره جامعه دندانپزشکان

  9- کنگره جهانی پیکار با بیسوادی

  10- چهاردهمین کنگره پزشکی ایران

  11- بیست و پنجمین سال سلطنت محمدرضاپهلوی

  12- دیدار رئیس جمهور اطریش

  13- جشن مهرگان

  14- روز ملل متحد (13)

  15- افتتاح نمایشگاه ایران

  16- روز کودک (4)

  17- هجدهمین دوره مسابقات وزنه برداری

  18- هفته کتاب

  19- دیدار ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی

  20- هفته حقوق بشر

  21- انقلاب سفید

  22- روز پرستاری

  23- تاسیس 6 شرکت نفتی

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1344 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- یکصدمین سال اتحادیه بین المللی ارتباطات

  3- سال همکاری بین المللی

  4- شروع کارهواپیمائی ملی ایران

  5- همکاری منطقه ای پاکستان ترکیه وایران

  6- اجتماع پیش آهنگان خاورمیانه

  7- شصتمین سال مشروطیت ایران

  8- سومین کنگره جامعه دندانپزشکان

  9- کنگره جهانی پیکار با بیسوادی

  10- چهاردهمین کنگره پزشکی ایران

  11- بیست و پنجمین سال سلطنت محمدرضاپهلوی

  12- دیدار رئیس جمهور اطریش

  13- جشن مهرگان

  14- روز ملل متحد (13)

  15- افتتاح نمایشگاه ایران

  16- روز کودک (4)

  17- هجدهمین دوره مسابقات وزنه برداری

  18- هفته کتاب

  19- دیدار ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی

  20- هفته حقوق بشر

  21- انقلاب سفید

  22- روز پرستاری

  23- تاسیس 6 شرکت نفتی

  بیشتر

  سال ١٣٤٤ 2 محصول وجود دارد

  زیرشاخه‌ها

  • نوروز باستانی

   15 اسفند 1343

   نوروز باستانی

   1965 (6 March)

   NEW YEAR FESTIVAL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1343

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : یکمیلیون  سری

  • ارتباطات

   27 اردیبهشت 1344

   یکصدمین سال اتحادیه بین المللی ارتباطات دور

   1965 (17 May)

   UIT CENTENARY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1344

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • همکاری بین المللی

   اول تیر 1344

   سال همکاری بین المللی

   1965 (22June)

   INTERNATIONAL CO-OPERATION YEAR

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1344

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • هواپیمائی ملی ایران

   26 تیر 1344

   شروع کار هواپیمائی ملی ایران

   1965 (17 July)

   IRANIAN NATIONAL AIRLINES

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1344

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • همکاری عمران منطقه ای

   30 تیر 1344

   همکاری منطقه ای پاکستان ،ترکیه و ایران

   1965 (21July)

   REGIONAL DEVELOPMENT CO-OPERATION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1344

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • اجتماع پیش آهنگان

   اول مرداد 1344

   اجتماع پیش آهنگان خاورمیانه

   1965 (23 July)

   MIDDLE EAST ROVER MOOT

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1344

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • شصتمین سال مشروطیت

   14 مرداد 1344

   شصتمین سال مشروطیت ایران

   1965 (5August)

   60th ANNIVERSARY OF CONSTITUTION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1344

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • کنگره دندانپزشکان

   16 شهریور 1344

   سومین کنگره جامعه دندانپزشکان

   1965 (7 September)

   3rd DENTAL CONGRESS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1344

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • پیکار با بیسوادی

   17 شهریور 1344

   کنگره جهانی پیکار با بی سوادی

   1965 (8 September)

   WORLD ERADICATION OF ILLITERACY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1344

   تعداد در سری : 5 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • کنگره پزشکی ایران

   20 شهریور 1344

   چهاردهمین کنگره پزشکی ایران – بهداشت روانی

   1965 (11 September)

   14th MEDICAL CONGRESS AT RAMSAR

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1344

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • بیست وپنجمین سال سلطنت

   25 شهریور 1344

   بیست و پنجمین سال سلطنت محمدرضا شاه پهلوی

   1965 (16September)

   25th ANNIV OF SHAH'S ACCESSION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1344

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 500000  سری

  • دیدار رئیس جمهور اطریش

   8 مهر 1344

   دیدار رئیس جمهور اطریش

   1965 (30September)

   VISIT OF FRANZ JONAS

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 4

   سال چاپ : 1344

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • جشن مهرگان

   16 مهر 1344

   جشن مهرگان

   1965 (8 October)

   MEHREGAN FESTIVAL

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1344

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • روز ملل متحد

   2 آبان 1344

   روز ملل متحد

   1965 (24 October)

   UNITED NATIONS DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1344

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • افتتاح نمایشگاه ایران

   4 آبان 1344

   افتتاح نمایشگاه ایران

   1965 (26 October)

   IRANIAN INDUSTRIAL EXHIBITION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1344

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • روز کودک

   9 آبان 1344

   روز کودک

   1965 (31 October)

   CHILDREN'S DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1344

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • مسابقات وزنه برداری

   10 آبان 1344

   هجدهمین دوره مسابقات جهانی وزنه برداری

   1965 (1 November)

   18th WORLD WEIGHTLIFTING CHAMPION SHIP

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1344

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • هفته کتاب

   10 آذر 1344

   هفته کتاب

   1965 (1 December)

   BOOK WEEK

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1344

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • دیدار پادشاه عربستان

   17 آذر 1344

   دیدار ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی

   1965 (8 December)

   VISIT OF KING FAISAL OF SAUDI

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1344

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • هفته حقوق بشر

   21 آذر 1344

   هفته حقوق بشر

   1965 (12 December)

   HUMAN RIGHTS WEEK

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1344

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • انقلاب سفید

   6 بهمن 1344

   انقلاب سفید

   1966 (26 January)

   WHITE REVOLUTION

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1344

   تعداد در سری : 9 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  • روز پرستاری

   5 اسفند 1344

   روز پرستاری

   1966 (24 February)

   NURSES'S DAY

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1344

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000  سری

   توجه: این دو تمبر به هم چسبیده منتشر شده اند.

  • تاسیس 6 شرکت نفتی

   29 اسفند 1344

   تاسیس 6 شرکت نفتی

   1966 (20 March)

   INAUGRATION OF 6 NEW OIL COMPANIE IN PERSIAN GULF

   دندانه : 10.5

   فیلیگران : 5

   سال چاپ : 1344

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000  سری

  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم