سال ١٣٤٤

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سال ١٣٤٤

لیست تمبرهای منتشره در سال 1344 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- یکصدمین سال اتحادیه بین المللی ارتباطات

3- سال همکاری بین المللی

4- شروع کارهواپیمائی ملی ایران

5- همکاری منطقه ای پاکستان ترکیه وایران

6- اجتماع پیش آهنگان خاورمیانه

7- شصتمین سال مشروطیت ایران

8- سومین کنگره جامعه دندانپزشکان

9- کنگره جهانی پیکار با بیسوادی

10- چهاردهمی...

لیست تمبرهای منتشره در سال 1344 به شرح ذیل می باشند :

1- نوروز باستانی

2- یکصدمین سال اتحادیه بین المللی ارتباطات

3- سال همکاری بین المللی

4- شروع کارهواپیمائی ملی ایران

5- همکاری منطقه ای پاکستان ترکیه وایران

6- اجتماع پیش آهنگان خاورمیانه

7- شصتمین سال مشروطیت ایران

8- سومین کنگره جامعه دندانپزشکان

9- کنگره جهانی پیکار با بیسوادی

10- چهاردهمین کنگره پزشکی ایران

11- بیست و پنجمین سال سلطنت محمدرضاپهلوی

12- دیدار رئیس جمهور اطریش

13- جشن مهرگان

14- روز ملل متحد (13)

15- افتتاح نمایشگاه ایران

16- روز کودک (4)

17- هجدهمین دوره مسابقات وزنه برداری

18- هفته کتاب

19- دیدار ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی

20- هفته حقوق بشر

21- انقلاب سفید

22- روز پرستاری

23- تاسیس 6 شرکت نفتی

بیشتر

سال ١٣٤٤ 2 محصول وجود دارد

زیرشاخه‌ها

 • نوروز باستانی

  15 اسفند 1343

  نوروز باستانی

  1965 (6 March)

  NEW YEAR FESTIVAL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1343

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : یکمیلیون  سری

 • ارتباطات

  27 اردیبهشت 1344

  یکصدمین سال اتحادیه بین المللی ارتباطات دور

  1965 (17 May)

  UIT CENTENARY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1344

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • همکاری بین المللی

  اول تیر 1344

  سال همکاری بین المللی

  1965 (22June)

  INTERNATIONAL CO-OPERATION YEAR

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1344

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • هواپیمائی ملی ایران

  26 تیر 1344

  شروع کار هواپیمائی ملی ایران

  1965 (17 July)

  IRANIAN NATIONAL AIRLINES

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1344

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • همکاری عمران منطقه ای

  30 تیر 1344

  همکاری منطقه ای پاکستان ،ترکیه و ایران

  1965 (21July)

  REGIONAL DEVELOPMENT CO-OPERATION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1344

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • اجتماع پیش آهنگان

  اول مرداد 1344

  اجتماع پیش آهنگان خاورمیانه

  1965 (23 July)

  MIDDLE EAST ROVER MOOT

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1344

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • شصتمین سال مشروطیت

  14 مرداد 1344

  شصتمین سال مشروطیت ایران

  1965 (5August)

  60th ANNIVERSARY OF CONSTITUTION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1344

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • کنگره دندانپزشکان

  16 شهریور 1344

  سومین کنگره جامعه دندانپزشکان

  1965 (7 September)

  3rd DENTAL CONGRESS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1344

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • پیکار با بیسوادی

  17 شهریور 1344

  کنگره جهانی پیکار با بی سوادی

  1965 (8 September)

  WORLD ERADICATION OF ILLITERACY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1344

  تعداد در سری : 5 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • کنگره پزشکی ایران

  20 شهریور 1344

  چهاردهمین کنگره پزشکی ایران – بهداشت روانی

  1965 (11 September)

  14th MEDICAL CONGRESS AT RAMSAR

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1344

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • بیست وپنجمین سال سلطنت

  25 شهریور 1344

  بیست و پنجمین سال سلطنت محمدرضا شاه پهلوی

  1965 (16September)

  25th ANNIV OF SHAH'S ACCESSION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1344

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 500000  سری

 • دیدار رئیس جمهور اطریش

  8 مهر 1344

  دیدار رئیس جمهور اطریش

  1965 (30September)

  VISIT OF FRANZ JONAS

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 4

  سال چاپ : 1344

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • جشن مهرگان

  16 مهر 1344

  جشن مهرگان

  1965 (8 October)

  MEHREGAN FESTIVAL

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1344

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • روز ملل متحد

  2 آبان 1344

  روز ملل متحد

  1965 (24 October)

  UNITED NATIONS DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1344

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • افتتاح نمایشگاه ایران

  4 آبان 1344

  افتتاح نمایشگاه ایران

  1965 (26 October)

  IRANIAN INDUSTRIAL EXHIBITION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1344

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • روز کودک

  9 آبان 1344

  روز کودک

  1965 (31 October)

  CHILDREN'S DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1344

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • مسابقات وزنه برداری

  10 آبان 1344

  هجدهمین دوره مسابقات جهانی وزنه برداری

  1965 (1 November)

  18th WORLD WEIGHTLIFTING CHAMPION SHIP

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1344

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • هفته کتاب

  10 آذر 1344

  هفته کتاب

  1965 (1 December)

  BOOK WEEK

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1344

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • دیدار پادشاه عربستان

  17 آذر 1344

  دیدار ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی

  1965 (8 December)

  VISIT OF KING FAISAL OF SAUDI

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1344

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • هفته حقوق بشر

  21 آذر 1344

  هفته حقوق بشر

  1965 (12 December)

  HUMAN RIGHTS WEEK

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1344

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • انقلاب سفید

  6 بهمن 1344

  انقلاب سفید

  1966 (26 January)

  WHITE REVOLUTION

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1344

  تعداد در سری : 9 عدد

  تیراژ : 300000  سری

 • روز پرستاری

  5 اسفند 1344

  روز پرستاری

  1966 (24 February)

  NURSES'S DAY

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1344

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000  سری

  توجه: این دو تمبر به هم چسبیده منتشر شده اند.

 • تاسیس 6 شرکت نفتی

  29 اسفند 1344

  تاسیس 6 شرکت نفتی

  1966 (20 March)

  INAUGRATION OF 6 NEW OIL COMPANIE IN PERSIAN GULF

  دندانه : 10.5

  فیلیگران : 5

  سال چاپ : 1344

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000  سری

نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
نمایش 1 - 2 از 2 آیتم