سال ١٣٤١

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سال ١٣٤١

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1341 به شرح ذیل می باشند :

  1- افتتاح کارخانه قند نیشکرخوزستان

  2- افتتاح سد امیرکبیر (کرج)

  3- افتتاح سد سپید رود

  4- پانزدهمین سال یونسکو

  5- مبارزه جهانی بر ضد مالاریا

  6- دومین سمپوزیوم توسعه صنایع نفتی

  7- کنگره پزشکی خاورمیانه و خاور نزدیک

  8- روز ملل متحد

  9- روز کودک

  10- سمینار خلیج فارس

  11- افتتاح هتل هیلتون تهران

  12- کمک به زلزله زدگان قزوین

  13- افتتاح سد دز

  14- روز کارگر

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1341 به شرح ذیل می باشند :

  1- افتتاح کارخانه قند نیشکرخوزستان

  2- افتتاح سد امیرکبیر (کرج)

  3- افتتاح سد سپید رود

  4- پانزدهمین سال یونسکو

  5- مبارزه جهانی بر ضد مالاریا

  6- دومین سمپوزیوم توسعه صنایع نفتی

  7- کنگره پزشکی خاورمیانه و خاور نزدیک

  8- روز ملل متحد

  9- روز کودک

  10- سمینار خلیج فارس

  11- افتتاح هتل هیلتون تهران

  12- کمک به زلزله زدگان قزوین

  13- افتتاح سد دز

  14- روز کارگر

  بیشتر

  سال ١٣٤١ There are no products in this category.

  زیرشاخه‌ها

  • کارخانه قند نیشکر خوزستان

   25 فروردین 1341

   افتتاح کارخانه قند نیشکر خوزستان

   1962 (14 April)

   SUGAR CANE PRODUCTION

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1341

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • افتتاح سد امیرکبیر (کرج)

    

   25 اردیبهشت 1341

   افتتاح سد امیرکبیر (کرج)

   1962 (15 May)

   INAUGURATION OF KARAJ DAM

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1341

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

    

  • افتتاح سد سپید رود

   29 اردیبهشت 1341

   افتتاح سد سپید رود

   1962 (19 May)

   INAUGURATION OF SEPID RUD DAM

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1341

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • پانزدهمین سال یونسکو

   12 خرداد 1341

   پانزدهمین سال یونسکو

   1962 (2 June)

   15th ANNIVERSARY OF UNESCO

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1341

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • مبارزه بر ضد مالاریا

   30 خرداد 1341

   مبارزه جهانی برضد مالاریا

   1962 (20June)

   MALARIA ERADICATION

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1341

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • توسعه صنایع نفتی

   10 شهریور 1341

   دومین سمپوزیوم بین المللی توسعه صنایع نفتی آسیا و خاورمیانه

   1962 (1 September)

   ECAFE 2nd PETROLEUM SYMPOSIUM

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1341

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • کنگره پزشکی خاورمیانه

   15 مهر 1341

   کنگره پزشکی خاورمیانه و خاور نزدیک

   1962 (7 October)

   W.H.O MEDICAL CONGRESS

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1341

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • روز ملل متحد

    2 آبان 1341

   روز ملل متحد (10)

   1962 (24 October)

   UNITED NATIONS DAY

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1341

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • روز کودک

   9 آبان 1341

   روز کودک

   1962 (31 October)

   CHILDREN'S DAY

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1341

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • سمینار خلیج فارس

   21 آذر 1341

   سمینار خلیج فارس

   1962 (12December)

   PERSIAN GULF SEMINAR

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1341

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • افتتاح هتل هیلتون

   اول بهمن 1341

   افتتاح هتل هیلتون - تهران

   1962 (21 January)

   TEHRAN HILTON HOTEL

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1341

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • زلزله زدگان قزوین

   15 بهمن 1341

   کمک به زلزله زدگان قزوین

   1963 (4February)

   EARTHQUAKE RELIEF FUND

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1341

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 500000 سری

   توجه : این تمبر در 2 نرخ 14 ریال جهت مصارف پستی و 6 ریال جهت کمک به زلزله زدگان جمعا به مبلغ 20 ریال از خریداران دریافت میشد. از تاریخ اول فروردین 1344 با تصویب مجلس شورای ملی تمام مبلغ 20 ریال جهت مصرف پستی درنظر گرفته شد و تا بهمن همان سال تمدید گردید.

  • افتتاح سد دز

   23 اسفند 1341

   افتتاح سد دز

   1963 (14 March)

   INAUGURATION OF DEZ DAM

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1341

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • روز کارگر

   24 اسفند 1341

   روز کارگر

   1963 (15 March)

   WORKER'S DAY

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1341

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری