سال ١٣٤٠

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سال ١٣٤٠

لیست تمبرهای منتشره در سال 1340 به شرح ذیل می باشند :

1- کنگره جهانی موسیقی درایران

2- تولد رضا پهلوی

3- روز ملل متحد

4- جشن درختکاری

5- روز کارگر

6- هفته بیمه های اجتماعی

لیست تمبرهای منتشره در سال 1340 به شرح ذیل می باشند :

1- کنگره جهانی موسیقی درایران

2- تولد رضا پهلوی

3- روز ملل متحد

4- جشن درختکاری

5- روز کارگر

6- هفته بیمه های اجتماعی

بیشتر

سال ١٣٤٠ There are no products in this category.

زیرشاخه‌ها

 • کنگره جهانی موسیقی

  21 فروردین 1340

  کنگره جهانی موسیقی در ایران

  1961 (10 April)

  INTERNATIONAL MUSIC CONGRESS

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1340

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • تولد رضا پهلوی

  12 خرداد 1340

  تولد رضا پهلوی

  1961 (2 June)

  BIRTH OF REZA PAHLAVI

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1340

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • روز ملل متحد

  2 آبان 1340

  روز ملل متحد (9)

  1961 (24 October)

  UNITED NATIONS DAY

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1340

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • جشن درختکاری

  21 دی 1340

  جشن درختکاری

  1961 (11 January)

  AFFORESTATION WEEK

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1340

  تعداد درسری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • روز کارگر

  24 اسفند 1340

  روز کارگر

  1962 (15March)

  WORKER'S DAY

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1340

  تعداد درسری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • هفته بیمه های اجتماعی

  29 اسفند 1340

  هفته بیمه های اجتماعی

  1962 (20March)

  SOCIAL INSURANCE WEEK

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1340

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری