سال ١٣٤٠

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سال ١٣٤٠

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1340 به شرح ذیل می باشند :

  1- کنگره جهانی موسیقی درایران

  2- تولد رضا پهلوی

  3- روز ملل متحد

  4- جشن درختکاری

  5- روز کارگر

  6- هفته بیمه های اجتماعی

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1340 به شرح ذیل می باشند :

  1- کنگره جهانی موسیقی درایران

  2- تولد رضا پهلوی

  3- روز ملل متحد

  4- جشن درختکاری

  5- روز کارگر

  6- هفته بیمه های اجتماعی

  بیشتر

  سال ١٣٤٠ There are no products in this category.

  زیرشاخه‌ها

  • کنگره جهانی موسیقی

   21 فروردین 1340

   کنگره جهانی موسیقی در ایران

   1961 (10 April)

   INTERNATIONAL MUSIC CONGRESS

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1340

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • تولد رضا پهلوی

   12 خرداد 1340

   تولد رضا پهلوی

   1961 (2 June)

   BIRTH OF REZA PAHLAVI

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1340

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • روز ملل متحد

   2 آبان 1340

   روز ملل متحد (9)

   1961 (24 October)

   UNITED NATIONS DAY

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1340

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • جشن درختکاری

   21 دی 1340

   جشن درختکاری

   1961 (11 January)

   AFFORESTATION WEEK

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1340

   تعداد درسری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • روز کارگر

   24 اسفند 1340

   روز کارگر

   1962 (15March)

   WORKER'S DAY

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1340

   تعداد درسری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • هفته بیمه های اجتماعی

   29 اسفند 1340

   هفته بیمه های اجتماعی

   1962 (20March)

   SOCIAL INSURANCE WEEK

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1340

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری