سال ١٣٣٩

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سال ١٣٣٩

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1339 به شرح ذیل می باشند :

  1- ریشه کنی مالاریا

  2- سال پناهندگان

  3- المپیک 1960 رم

  4- دیدار ملک حسین پادشاه اردن

  5- سومین جمبوری پیشاهنگی ایران

  6- عروسی محمدرضا پهلوی و فرح دیبا

  7- روز ملل متحد

  8- دیدار ملکه الیزابت دوم از ایران

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1339 به شرح ذیل می باشند :

  1- ریشه کنی مالاریا

  2- سال پناهندگان

  3- المپیک 1960 رم

  4- دیدار ملک حسین پادشاه اردن

  5- سومین جمبوری پیشاهنگی ایران

  6- عروسی محمدرضا پهلوی و فرح دیبا

  7- روز ملل متحد

  8- دیدار ملکه الیزابت دوم از ایران

  بیشتر

  سال ١٣٣٩ There are no products in this category.

  زیرشاخه‌ها

  • ریشه کنی مالاریا

   18 فروردین 1339

   ریشه کنی مالاریا

   1960 (7 April)

   MALARIA ERADICATION

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1339

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : 100000 سری

  • سال پناهندگان

   18 فروردین 1339

   سال پناهندگان

   1960 (7 April)

   WORLD REFUGEE YEAR

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1339

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 100000 سری

  • المپیک 1960 رم

   19 خرداد 1339

   هفته المپیک ایران – المپیک 1960 رم

   1960 (9 June)

   OLYMPIC GAMES IN ROME

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1339

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 100000 سری

  • دیدار پادشاه اردن

   15 تیر 1339

   دیدار ملک حسین پادشاه اردن

   1960 (6 July)

   VISIT OF KING HUSSEIN OF JORDAN

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1339

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 100000 سری

  • سومین جمبوری پیشاهنگی

   27 تیر 1339

   سومین جمبوری پیشاهنگی ایران

   1960 (18 July)

   3rd NATIONAL SCOUT JAMBOREE

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1339

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

   توجه: این سری به علت تقاضای زیاد خریداران از طرف وزارت پست و تلگراف تجدید چاپ گردید و با سری اولیه اختلافی ندارد.

  • عروسی محمدرضا و فرح

   18 شهریور 1339

   عروسی محمدرضاشاه پهلوی و فرح دیبا

   1960 (9 September)

   WEDDING OF MOHAMMAD REZA & F.DIBA

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1339

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • روز ملل متحد

   2 آبان 1339

   روز ملل متحد (8)

   1960 (24 October)

   UNITED NATIONS DAY

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1339

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 300000 سری

  • دیدار ملکه الیزابت دوم

   11 اسفند 1339

   دیدار ملکه الیزابت دوم از ایران

   1961 (2 March)

   VISIT OF QUEEN ELIZABETH II

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1339

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 300000 سری