سال ١٣٣٩

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سال ١٣٣٩

لیست تمبرهای منتشره در سال 1339 به شرح ذیل می باشند :

1- ریشه کنی مالاریا

2- سال پناهندگان

3- المپیک 1960 رم

4- دیدار ملک حسین پادشاه اردن

5- سومین جمبوری پیشاهنگی ایران

6- عروسی محمدرضا پهلوی و فرح دیبا

7- روز ملل متحد

8- دیدار ملکه الیزابت دوم از ایران

لیست تمبرهای منتشره در سال 1339 به شرح ذیل می باشند :

1- ریشه کنی مالاریا

2- سال پناهندگان

3- المپیک 1960 رم

4- دیدار ملک حسین پادشاه اردن

5- سومین جمبوری پیشاهنگی ایران

6- عروسی محمدرضا پهلوی و فرح دیبا

7- روز ملل متحد

8- دیدار ملکه الیزابت دوم از ایران

بیشتر

سال ١٣٣٩ There are no products in this category.

زیرشاخه‌ها

 • ریشه کنی مالاریا

  18 فروردین 1339

  ریشه کنی مالاریا

  1960 (7 April)

  MALARIA ERADICATION

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1339

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : 100000 سری

 • سال پناهندگان

  18 فروردین 1339

  سال پناهندگان

  1960 (7 April)

  WORLD REFUGEE YEAR

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1339

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 100000 سری

 • المپیک 1960 رم

  19 خرداد 1339

  هفته المپیک ایران – المپیک 1960 رم

  1960 (9 June)

  OLYMPIC GAMES IN ROME

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1339

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 100000 سری

 • دیدار پادشاه اردن

  15 تیر 1339

  دیدار ملک حسین پادشاه اردن

  1960 (6 July)

  VISIT OF KING HUSSEIN OF JORDAN

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1339

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 100000 سری

 • سومین جمبوری پیشاهنگی

  27 تیر 1339

  سومین جمبوری پیشاهنگی ایران

  1960 (18 July)

  3rd NATIONAL SCOUT JAMBOREE

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1339

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

  توجه: این سری به علت تقاضای زیاد خریداران از طرف وزارت پست و تلگراف تجدید چاپ گردید و با سری اولیه اختلافی ندارد.

 • عروسی محمدرضا و فرح

  18 شهریور 1339

  عروسی محمدرضاشاه پهلوی و فرح دیبا

  1960 (9 September)

  WEDDING OF MOHAMMAD REZA & F.DIBA

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1339

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • روز ملل متحد

  2 آبان 1339

  روز ملل متحد (8)

  1960 (24 October)

  UNITED NATIONS DAY

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1339

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 300000 سری

 • دیدار ملکه الیزابت دوم

  11 اسفند 1339

  دیدار ملکه الیزابت دوم از ایران

  1961 (2 March)

  VISIT OF QUEEN ELIZABETH II

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1339

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 300000 سری