سال ١٣٣٨

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سال ١٣٣٨

لیست تمبرهای منتشره در سال 1338 به شرح ذیل می باشند :

1- صدمین سال صلیب سرخ

2- مسابقات کشتی جهانی تهران

3- روز ملل متحد

4- دیدار ژنرال ایوب خان

5- چهلمین سال تاسیس سازمان بین المللی کار

6- افتتاح پل خرمشهر

لیست تمبرهای منتشره در سال 1338 به شرح ذیل می باشند :

1- صدمین سال صلیب سرخ

2- مسابقات کشتی جهانی تهران

3- روز ملل متحد

4- دیدار ژنرال ایوب خان

5- چهلمین سال تاسیس سازمان بین المللی کار

6- افتتاح پل خرمشهر

بیشتر

سال ١٣٣٨ There are no products in this category.

زیرشاخه‌ها

 • صدمین سال صلیب سرخ

  17 اردیبهشت 1338

  صدمین سال صلیب سرخ

  1959 (8May)

  100th ANNIV OF RED CROSS

  دندانه : 11.14

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1338

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 100000 سری

 • مسابقات کشتی جهانی

  8 مهر 1338

  مسابقات کشتی جهانی - تهران

  1959 (30December)

  WORLD WRESTLING CHAMPIONSHIP

  دندانه : 11.12.5

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1338

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 50000 سری

 • روز ملل متحد

  1 آبان 1338

  روز ملل متحد (7)

  1959 (24December)

  UNITED NATIONS DAY

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1338

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 65000 سری

 • دیدار ژنرال ایوب خان

  17 آبان 1338

  دیدار ژنرال ایوب خان

  1959 (9 November)

  VISIT OF PRESIDENT AYUB KHAN

  دندانه : 11.16

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1338

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 100000 سری

 • چهلمین سال سازمان کار

   

  20 آبان 1338

  چهلمین سال تاسیس سازمان بین المللی کار

  1959 (12 November)

  40th ANNIV OF INTER LABOUR ORGANIZATION

  دندانه : 16

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1338

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 50000 سری

   

 • افتتاح پل خرمشهر

  9 اسفند 1338

  افتتاح پل خرمشهر

  1960 (29 February)

  OPENING OF KHORRAMSHAHR BRIDGE

  دندانه : 11.16

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1338

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : 100000 سری