سال ١٣٣٨

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سال ١٣٣٨

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1338 به شرح ذیل می باشند :

  1- صدمین سال صلیب سرخ

  2- مسابقات کشتی جهانی تهران

  3- روز ملل متحد

  4- دیدار ژنرال ایوب خان

  5- چهلمین سال تاسیس سازمان بین المللی کار

  6- افتتاح پل خرمشهر

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1338 به شرح ذیل می باشند :

  1- صدمین سال صلیب سرخ

  2- مسابقات کشتی جهانی تهران

  3- روز ملل متحد

  4- دیدار ژنرال ایوب خان

  5- چهلمین سال تاسیس سازمان بین المللی کار

  6- افتتاح پل خرمشهر

  بیشتر

  سال ١٣٣٨ There are no products in this category.

  زیرشاخه‌ها

  • صدمین سال صلیب سرخ

   17 اردیبهشت 1338

   صدمین سال صلیب سرخ

   1959 (8May)

   100th ANNIV OF RED CROSS

   دندانه : 11.14

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1338

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 100000 سری

  • مسابقات کشتی جهانی

   8 مهر 1338

   مسابقات کشتی جهانی - تهران

   1959 (30December)

   WORLD WRESTLING CHAMPIONSHIP

   دندانه : 11.12.5

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1338

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 50000 سری

  • روز ملل متحد

   1 آبان 1338

   روز ملل متحد (7)

   1959 (24December)

   UNITED NATIONS DAY

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1338

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 65000 سری

  • دیدار ژنرال ایوب خان

   17 آبان 1338

   دیدار ژنرال ایوب خان

   1959 (9 November)

   VISIT OF PRESIDENT AYUB KHAN

   دندانه : 11.16

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1338

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 100000 سری

  • چهلمین سال سازمان کار

    

   20 آبان 1338

   چهلمین سال تاسیس سازمان بین المللی کار

   1959 (12 November)

   40th ANNIV OF INTER LABOUR ORGANIZATION

   دندانه : 16

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1338

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 50000 سری

    

  • افتتاح پل خرمشهر

   9 اسفند 1338

   افتتاح پل خرمشهر

   1960 (29 February)

   OPENING OF KHORRAMSHAHR BRIDGE

   دندانه : 11.16

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1338

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 100000 سری