سال ١٣٣٧

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سال ١٣٣٧

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1337 به شرح ذیل می باشند :

  1- نمایشگاه جهانی بروکسل

  2- افتتاح راه آهن تهران تبریز

  3- روز ملل متحد

  4- روز حقوق بشر

  5- هزاروصدمین سال تولد رودکی

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1337 به شرح ذیل می باشند :

  1- نمایشگاه جهانی بروکسل

  2- افتتاح راه آهن تهران تبریز

  3- روز ملل متحد

  4- روز حقوق بشر

  5- هزاروصدمین سال تولد رودکی

  بیشتر

  سال ١٣٣٧ There are no products in this category.

  زیرشاخه‌ها

  • نمایشگاه جهانی بروکسل

   28 فروردین 1337

   نمایشگاه جهانی بروکسل

   1958 (17April)

   BRUSSELS INTERNATIONAL EXHIBITION

   دندانه : 11.12.5

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1337

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : -

  • راه آهن تهران - تبریز

   4 اردیبهشت 1337

   افتتاح راه آهن تهران - تبریز

   1958 (24April)

   TEHRAN TABRIZ RAILWAY

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1337

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : -

  • روز ملل متحد

   2 آبان 1337

   روز ملل متحد (6)

   1958 (24October)

   UNITED NATIONS DAY

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1337

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : -

  • روز حقوق بشر

   19 آذر 1337

   روز حقوق بشر

   1958 (10December)

   HUMAN RIGHTS DAY

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1337

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : -

  • هزار و صدمین سال رودکی

   3 دی 1337

   هزار و صدمین سال تولد رودکی

   1958 (24December)

   1100th BIRTH ANNIV OF RUDAKI

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1337

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : -