سال ١٣٣٧

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سال ١٣٣٧

لیست تمبرهای منتشره در سال 1337 به شرح ذیل می باشند :

1- نمایشگاه جهانی بروکسل

2- افتتاح راه آهن تهران تبریز

3- روز ملل متحد

4- روز حقوق بشر

5- هزاروصدمین سال تولد رودکی

لیست تمبرهای منتشره در سال 1337 به شرح ذیل می باشند :

1- نمایشگاه جهانی بروکسل

2- افتتاح راه آهن تهران تبریز

3- روز ملل متحد

4- روز حقوق بشر

5- هزاروصدمین سال تولد رودکی

بیشتر

سال ١٣٣٧ There are no products in this category.

زیرشاخه‌ها

 • نمایشگاه جهانی بروکسل

  28 فروردین 1337

  نمایشگاه جهانی بروکسل

  1958 (17April)

  BRUSSELS INTERNATIONAL EXHIBITION

  دندانه : 11.12.5

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1337

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : -

 • راه آهن تهران - تبریز

  4 اردیبهشت 1337

  افتتاح راه آهن تهران - تبریز

  1958 (24April)

  TEHRAN TABRIZ RAILWAY

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1337

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : -

 • روز ملل متحد

  2 آبان 1337

  روز ملل متحد (6)

  1958 (24October)

  UNITED NATIONS DAY

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1337

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : -

 • روز حقوق بشر

  19 آذر 1337

  روز حقوق بشر

  1958 (10December)

  HUMAN RIGHTS DAY

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1337

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : -

 • هزار و صدمین سال رودکی

  3 دی 1337

  هزار و صدمین سال تولد رودکی

  1958 (24December)

  1100th BIRTH ANNIV OF RUDAKI

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1337

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : -