سال ١٣٣٦

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سال ١٣٣٦

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1336 به شرح ذیل می باشند :

  1- افتتاح راه آهن تهران مشهد

  2- دیدار گرونچی رئیس جمهور ایتالیا

  3- ششمین کنگره پزشکی ایران

  4- دیدار ملک فیصل دوم پادشاه عراق ازایران

  5- کنفرانس نقشه برداری

  6- روز ملل متحد

  7- مسابقات جهانی وزنه برداری تهران

  8- سی امین سال تاسیس بی سیم

  9- پنجاهمین سال حفرچاه نفت ایران

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1336 به شرح ذیل می باشند :

  1- افتتاح راه آهن تهران مشهد

  2- دیدار گرونچی رئیس جمهور ایتالیا

  3- ششمین کنگره پزشکی ایران

  4- دیدار ملک فیصل دوم پادشاه عراق ازایران

  5- کنفرانس نقشه برداری

  6- روز ملل متحد

  7- مسابقات جهانی وزنه برداری تهران

  8- سی امین سال تاسیس بی سیم

  9- پنجاهمین سال حفرچاه نفت ایران

  بیشتر

  سال ١٣٣٦ There are no products in this category.

  زیرشاخه‌ها

  • راه آهن تهران - مشهد

   12 اردیبهشت 1336

   افتتاح راه آهن تهران - مشهد

   1957 (2 May)

   INAUGURATION OF TEHRAN MASHHAD RAILWAL

   دندانه : 11.12.5

   فیلیگران : 2

   سال چاپ : 1336

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : -

  • دیدار رئیس جمهور ایتالیا

   16 شهریور 1336

   دیدار گرونچی رئیس جمهور ایتالیا

   1957 (7 September)

   VISIT OF PRESIDENT GRONCHI OF ITALIA

   دندانه : 11

   فیلیگران : 2

   سال چاپ : 1336

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : -

  • کنگره پزشکی ایران

    

   7 مهر 1336

   ششمین کنگره پزشکی ایران

   1957 (29September)

   6th MEDICAL CONGRESS

   دندانه : 11

   فیلیگران : 2

   سال چاپ : 1336

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : -

    

  • دیدار پادشاه عراق از...

    

   24 مهر 1336

   دیدار ملک فیصل دوم پادشاه عراق از ایران

   1957 (16 October)

   VISIT OF KING FAISAL II OF IRAQ TO IRAN

   دندانه : 11.12.5

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1336

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : -

    

  • کنفرانس نقشه برداری

    

   30 مهر 1336

   کنفرانس نقشه برداری - تهران

   1957 (22 October)

   INTER CARTOGRAPHICAL CONFERENCE

   دندانه : 12.5

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1336

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : -

    

  • روز ملل متحد

   2 آبان 1336

   روز ملل متحد (5)

   1957 (24 October)

   UNITED NATIONS DAY

   دندانه : 11.12.5

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1336

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : -

  • مسابقات وزنه برداری -...

    

   17 آبان 1336

   مسابقات جهانی وزنه برداری - تهران

   1957 (8 November)

   INTER WEIGHTLIFTING CHAMPIONSHIP

   دندانه : 11.14.5

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1336

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : -

    

  • سی امین سال تاسیس بی سیم

   3 اسفند 1336

   سی امین سال تاسیس بی سیم

   1958 (22 February)

   30thANNIV OF IRANIAN WIRELESS

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1336

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : -

  • پنجاهمین سال حفرچاه نفت

   19 اسفند 1336

   پنجاهمین سال حفرچاه نفت ایران

   1958 (10 March)

   50th ANNIV OF IRANIAN OIL INDUSTRE

   دندانه : 11

   فیلیگران : 3

   سال چاپ : 1336

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : -