سال ١٣٣٦

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سال ١٣٣٦

لیست تمبرهای منتشره در سال 1336 به شرح ذیل می باشند :

1- افتتاح راه آهن تهران مشهد

2- دیدار گرونچی رئیس جمهور ایتالیا

3- ششمین کنگره پزشکی ایران

4- دیدار ملک فیصل دوم پادشاه عراق ازایران

5- کنفرانس نقشه برداری

6- روز ملل متحد

7- مسابقات جهانی وزنه برداری تهران

8- سی امین سال تاسیس بی سیم

9- پنجاهمین سال حفرچاه نفت ایران

لیست تمبرهای منتشره در سال 1336 به شرح ذیل می باشند :

1- افتتاح راه آهن تهران مشهد

2- دیدار گرونچی رئیس جمهور ایتالیا

3- ششمین کنگره پزشکی ایران

4- دیدار ملک فیصل دوم پادشاه عراق ازایران

5- کنفرانس نقشه برداری

6- روز ملل متحد

7- مسابقات جهانی وزنه برداری تهران

8- سی امین سال تاسیس بی سیم

9- پنجاهمین سال حفرچاه نفت ایران

بیشتر

سال ١٣٣٦ There are no products in this category.

زیرشاخه‌ها

 • راه آهن تهران - مشهد

  12 اردیبهشت 1336

  افتتاح راه آهن تهران - مشهد

  1957 (2 May)

  INAUGURATION OF TEHRAN MASHHAD RAILWAL

  دندانه : 11.12.5

  فیلیگران : 2

  سال چاپ : 1336

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : -

 • دیدار رئیس جمهور ایتالیا

  16 شهریور 1336

  دیدار گرونچی رئیس جمهور ایتالیا

  1957 (7 September)

  VISIT OF PRESIDENT GRONCHI OF ITALIA

  دندانه : 11

  فیلیگران : 2

  سال چاپ : 1336

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : -

 • کنگره پزشکی ایران

   

  7 مهر 1336

  ششمین کنگره پزشکی ایران

  1957 (29September)

  6th MEDICAL CONGRESS

  دندانه : 11

  فیلیگران : 2

  سال چاپ : 1336

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : -

   

 • دیدار پادشاه عراق از...

   

  24 مهر 1336

  دیدار ملک فیصل دوم پادشاه عراق از ایران

  1957 (16 October)

  VISIT OF KING FAISAL II OF IRAQ TO IRAN

  دندانه : 11.12.5

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1336

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : -

   

 • کنفرانس نقشه برداری

   

  30 مهر 1336

  کنفرانس نقشه برداری - تهران

  1957 (22 October)

  INTER CARTOGRAPHICAL CONFERENCE

  دندانه : 12.5

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1336

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : -

   

 • روز ملل متحد

  2 آبان 1336

  روز ملل متحد (5)

  1957 (24 October)

  UNITED NATIONS DAY

  دندانه : 11.12.5

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1336

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : -

 • مسابقات وزنه برداری -...

   

  17 آبان 1336

  مسابقات جهانی وزنه برداری - تهران

  1957 (8 November)

  INTER WEIGHTLIFTING CHAMPIONSHIP

  دندانه : 11.14.5

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1336

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : -

   

 • سی امین سال تاسیس بی سیم

  3 اسفند 1336

  سی امین سال تاسیس بی سیم

  1958 (22 February)

  30thANNIV OF IRANIAN WIRELESS

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1336

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : -

 • پنجاهمین سال حفرچاه نفت

  19 اسفند 1336

  پنجاهمین سال حفرچاه نفت ایران

  1958 (10 March)

  50th ANNIV OF IRANIAN OIL INDUSTRE

  دندانه : 11

  فیلیگران : 3

  سال چاپ : 1336

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : -