سال ١٣٣٥

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سال ١٣٣٥

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1335 به شرح ذیل می باشند :

  1- افتتاح بیمارستان نمازی شیراز

  2- بازیهای المپیک جهانی ملبورن

  3- هفتصدمین سال درگذشت خواجه نصیرالدین طوسی

  4- جمبوری ملی پیشاهنگی

  5- کنگره سازمان جهانی بهداشت

  6- روز ملل متحد

  7- صدمین سال تاسیس تلگراف درایران

  8- دیدار اسکندر میرزا رئیس جمهور پاکستان

  9- صدمین سال تولد لرد بیدن پاول موسس پیشاهنگی

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1335 به شرح ذیل می باشند :

  1- افتتاح بیمارستان نمازی شیراز

  2- بازیهای المپیک جهانی ملبورن

  3- هفتصدمین سال درگذشت خواجه نصیرالدین طوسی

  4- جمبوری ملی پیشاهنگی

  5- کنگره سازمان جهانی بهداشت

  6- روز ملل متحد

  7- صدمین سال تاسیس تلگراف درایران

  8- دیدار اسکندر میرزا رئیس جمهور پاکستان

  9- صدمین سال تولد لرد بیدن پاول موسس پیشاهنگی

  بیشتر

  سال ١٣٣٥ There are no products in this category.

  زیرشاخه‌ها

  • بیمارستان نمازی شیراز

    

   اول فروردین 1335

    

   افتتاح بیمارستان نمازی شیراز

    

   1956 (21 March)

    

   INAUGURATION OF NAMAZI HOSPITAL

    

   دندانه : 11.12.5

    

   فیلیگران : 2

    

   سال چاپ : 1335

    

   تعداد در سری : 5 عدد

    

   تیراژ : -

    

  • بازیهای المپیک ملبورن

   25 اردیبهشت 1335

   بازیهای المپیک جهانی ملبورن

   1956 (15 May)

   NATIONAL OLYMPIC COMMITTEE

   دندانه : 11.12.5

   فیلیگران : 2

   سال چاپ : 1335

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : 30000 سری

  • خواجه نصیرالدین طوسی

   5 خرداد 1335

   هفتصدمین سال درگذشت خواجه نصیرالدین طوسی

   1956 (26 May)

   7th CENTENARY OF DEATH OF TOUSSI

   دندانه : 11.11.5

   فیلیگران : 2

   سال چاپ : 1335

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : -

  • جمبوری ملی پیشاهنگی

   14 مرداد 1335

   جمبوری ملی پیشاهنگی

   1956 (5 August)

   NATIONAL SCOUT JAMBOREE

   دندانه : 11.12.5

   فیلیگران : 2

   سال چاپ : 1335

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : -

  • سازمان جهانی بهداشت

   28 شهریور 1335

   ششمین کنگره منطقه ای سازمان جهانی بهداشت

   1956 (20 September)

   6th WORLD HEALTH ORGANIZATION

   دندانه : 11.12.5

   فیلیگران : 2

   سال چاپ : 1335

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : -

  • روز ملل متحد

   2 آبان 1335

   روز ملل متحد (4)

   1956 (24 October)

   UNITED NATIONS DAY

   دندانه : 11.12.5

   فیلیگران : 2

   سال چاپ : 1335

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : -

  • صدمین سال تلگراف

   4 آبان 1335

   صدمین سال تاسیس تلگراف در ایران

   1956 (26 October)

   CENTENARY OF IRANIAN TELEGRAPHS

   دندانه : 11.12.5

   فیلیگران : 2

   سال چاپ : 1335

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : -

  • دیدار رئیس جمهور پاکستان

   9 آبان 1335

   دیدار اسکندر میرزا رئیس جمهور پاکستان

   1956 (31 October)

   VISIT OF PRESIDENT MIRZA OF PAKISTAN

   دندانه : 11.12.5

   فیلیگران : 2

   سال چاپ : 1335

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : -

  • لرد بیدن پاول موسس...

   3 اسفند 1335

   یکصدمین سال تولد لردبیدن پاول موسس پیشاهنگی

   1957 (22 February)

   BIRTH CENTENARY OF LORD BADEN POWELL "BOY SCOUT FOUNDER

   دندانه : 12.5

   فیلیگران : 2

   سال چاپ : 1335

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : -