سال ١٣٣٥

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سال ١٣٣٥

لیست تمبرهای منتشره در سال 1335 به شرح ذیل می باشند :

1- افتتاح بیمارستان نمازی شیراز

2- بازیهای المپیک جهانی ملبورن

3- هفتصدمین سال درگذشت خواجه نصیرالدین طوسی

4- جمبوری ملی پیشاهنگی

5- کنگره سازمان جهانی بهداشت

6- روز ملل متحد

7- صدمین سال تاسیس تلگراف درایران

8- دیدار اسکندر میرزا رئیس جمهور پاکستان

9- صدمین سال تولد لرد بیدن پاول موسس پیشاهنگی

لیست تمبرهای منتشره در سال 1335 به شرح ذیل می باشند :

1- افتتاح بیمارستان نمازی شیراز

2- بازیهای المپیک جهانی ملبورن

3- هفتصدمین سال درگذشت خواجه نصیرالدین طوسی

4- جمبوری ملی پیشاهنگی

5- کنگره سازمان جهانی بهداشت

6- روز ملل متحد

7- صدمین سال تاسیس تلگراف درایران

8- دیدار اسکندر میرزا رئیس جمهور پاکستان

9- صدمین سال تولد لرد بیدن پاول موسس پیشاهنگی

بیشتر

سال ١٣٣٥ There are no products in this category.

زیرشاخه‌ها

 • بیمارستان نمازی شیراز

   

  اول فروردین 1335

   

  افتتاح بیمارستان نمازی شیراز

   

  1956 (21 March)

   

  INAUGURATION OF NAMAZI HOSPITAL

   

  دندانه : 11.12.5

   

  فیلیگران : 2

   

  سال چاپ : 1335

   

  تعداد در سری : 5 عدد

   

  تیراژ : -

   

 • بازیهای المپیک ملبورن

  25 اردیبهشت 1335

  بازیهای المپیک جهانی ملبورن

  1956 (15 May)

  NATIONAL OLYMPIC COMMITTEE

  دندانه : 11.12.5

  فیلیگران : 2

  سال چاپ : 1335

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : 30000 سری

 • خواجه نصیرالدین طوسی

  5 خرداد 1335

  هفتصدمین سال درگذشت خواجه نصیرالدین طوسی

  1956 (26 May)

  7th CENTENARY OF DEATH OF TOUSSI

  دندانه : 11.11.5

  فیلیگران : 2

  سال چاپ : 1335

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : -

 • جمبوری ملی پیشاهنگی

  14 مرداد 1335

  جمبوری ملی پیشاهنگی

  1956 (5 August)

  NATIONAL SCOUT JAMBOREE

  دندانه : 11.12.5

  فیلیگران : 2

  سال چاپ : 1335

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : -

 • سازمان جهانی بهداشت

  28 شهریور 1335

  ششمین کنگره منطقه ای سازمان جهانی بهداشت

  1956 (20 September)

  6th WORLD HEALTH ORGANIZATION

  دندانه : 11.12.5

  فیلیگران : 2

  سال چاپ : 1335

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : -

 • روز ملل متحد

  2 آبان 1335

  روز ملل متحد (4)

  1956 (24 October)

  UNITED NATIONS DAY

  دندانه : 11.12.5

  فیلیگران : 2

  سال چاپ : 1335

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : -

 • صدمین سال تلگراف

  4 آبان 1335

  صدمین سال تاسیس تلگراف در ایران

  1956 (26 October)

  CENTENARY OF IRANIAN TELEGRAPHS

  دندانه : 11.12.5

  فیلیگران : 2

  سال چاپ : 1335

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : -

 • دیدار رئیس جمهور پاکستان

  9 آبان 1335

  دیدار اسکندر میرزا رئیس جمهور پاکستان

  1956 (31 October)

  VISIT OF PRESIDENT MIRZA OF PAKISTAN

  دندانه : 11.12.5

  فیلیگران : 2

  سال چاپ : 1335

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : -

 • لرد بیدن پاول موسس...

  3 اسفند 1335

  یکصدمین سال تولد لردبیدن پاول موسس پیشاهنگی

  1957 (22 February)

  BIRTH CENTENARY OF LORD BADEN POWELL "BOY SCOUT FOUNDER

  دندانه : 12.5

  فیلیگران : 2

  سال چاپ : 1335

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : -