سال ١٣٣٤

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سال ١٣٣٤

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1334 به شرح ذیل می باشند :

  1- لباسهای محلی ایران

  2- پنجاهمین سال مشروطیت ایران

  3- روز ملل متحد

  4- پیروزی ورزشکاران در مسابقات بین المللی

  سال ١٣٣٤ There are no products in this category.

  زیرشاخه‌ها

  • لباسهای محلی ایران

   5 تیر 1334

   لباس های محلی ایران

   1955 (26June)

   IRANIAN FOLK COSTUMES

   دندانه : 11

   فیلیگران : ندارد

   سال چاپ : 1334

   تعداد در سری : 5 عدد

   تیراژ : -

  • مشروطیت

   14 مرداد 1334

   پنجاهمین سال مشروطیت ایران

   1955 (5August)

   50th ANNIVERSARY OF CONSTITUTION

   دندانه : 11

   فیلیگران : 2

   سال چاپ : 1334

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : -

  • روز ملل متحد

    2 آبان 1334

   روز ملل متحد (3)

   1955 (24October)

    UNITED NATIONS DAY

   دندانه : 11

   فیلیگران : 2

   سال چاپ : 1334

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : -

    

  • پیروزی ورزشکاران

   4 آبان 1334

   پیروزی ورزشکاران در مسابقات بین المللی

   1955 (26 October)

   INTER.SUCCES OF IRANIAN WRESTLERS

   دندانه : 11

   فیلیگران : 2

   سال چاپ : 1334

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : -