سال ١٣٣٤

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سال ١٣٣٤

لیست تمبرهای منتشره در سال 1334 به شرح ذیل می باشند :

1- لباسهای محلی ایران

2- پنجاهمین سال مشروطیت ایران

3- روز ملل متحد

4- پیروزی ورزشکاران در مسابقات بین المللی

سال ١٣٣٤ There are no products in this category.

زیرشاخه‌ها

 • لباسهای محلی ایران

  5 تیر 1334

  لباس های محلی ایران

  1955 (26June)

  IRANIAN FOLK COSTUMES

  دندانه : 11

  فیلیگران : ندارد

  سال چاپ : 1334

  تعداد در سری : 5 عدد

  تیراژ : -

 • مشروطیت

  14 مرداد 1334

  پنجاهمین سال مشروطیت ایران

  1955 (5August)

  50th ANNIVERSARY OF CONSTITUTION

  دندانه : 11

  فیلیگران : 2

  سال چاپ : 1334

  تعداد در سری : 3 عدد

  تیراژ : -

 • روز ملل متحد

   2 آبان 1334

  روز ملل متحد (3)

  1955 (24October)

   UNITED NATIONS DAY

  دندانه : 11

  فیلیگران : 2

  سال چاپ : 1334

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : -

   

 • پیروزی ورزشکاران

  4 آبان 1334

  پیروزی ورزشکاران در مسابقات بین المللی

  1955 (26 October)

  INTER.SUCCES OF IRANIAN WRESTLERS

  دندانه : 11

  فیلیگران : 2

  سال چاپ : 1334

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : -