سال ١٣٣٣

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سال ١٣٣٣

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1333 به شرح ذیل می باشند :

  1- هزارمین سال تولد ابوعلی سینا(سری پنجم)

  2- کودتای 28 مرداد

  3- روز ملل متحد

  4- چهارمین کنفرانس جنگلبانی هندوستان

  سال ١٣٣٣ There are no products in this category.

  زیرشاخه‌ها

  • ابوعلی سینا (سری پنجم)

   اول اردیبهشت 1333

   هزارمین سال تولد حکیم ابوعلی سینا (سری پنجم)

    1954 (21April)

   MILLENARY OF AVICENNA 5st SET

   دندانه : 13*13.5

   فیلیگران : ندارد

   سال چاپ : 1329

   چاپ : چاپخانه ویلکینسون و شرکاء لندن

   تعداد در سری : 5 عدد

   تیراژ : 150000 سری

  • کودتای 28 مرداد

   28 مرداد 1333

   کودتای 28 مرداد

   1954 (19August)

   COUP DETAT OF 28th OF AMORDAD

   دندانه : 11

   فیلیگران : ندارد

   سال چاپ : 1333

   تعداد در سری : 3 عدد

   تیراژ : -

  • روز ملل متحد

   2 آبان 1333

   روز ملل متحد (2)

   1954 (24October)

   UNITED NATINS DAY (II)

   دندانه : 11

   فیلیگران : ندارد

   سال چاپ : 1333

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : -

  • کنفرانس جنگلبانی

   20 آذر 1333

   چهارمین کنفرانس جنگلبانی هندوستان

   1954 (11December)

   4th WORLD FORESTRY CONGRESS

   دندانه : 11

   فیلیگران : ندارد

   سال چاپ : 1333

   تعداد در سری : 4 عدد

   تیراژ : -