سال ١٣٢٩

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

سال ١٣٢٩

لیست تمبرهای منتشره در سال 1329 به شرح ذیل می باشند :

1- تدفین رضا شاه پهلوی

2- هزارمین سال تولد ابوعلی سینا(سری چهارم)

3- دومین کنفرانس بین المللی اقتصادی اسلامی

4- سی ویکمین سال تولد محمدرضاشاه پهلوی

5- سالگرد نجات آذربایجان

6- عروسی محمدرضاشاه و ثریا اسفندیاری

7- هزاره ابونصرفارابی

لیست تمبرهای منتشره در سال 1329 به شرح ذیل می باشند :

1- تدفین رضا شاه پهلوی

2- هزارمین سال تولد ابوعلی سینا(سری چهارم)

3- دومین کنفرانس بین المللی اقتصادی اسلامی

4- سی ویکمین سال تولد محمدرضاشاه پهلوی

5- سالگرد نجات آذربایجان

6- عروسی محمدرضاشاه و ثریا اسفندیاری

7- هزاره ابونصرفارابی

بیشتر

سال ١٣٢٩ There are no products in this category.

زیرشاخه‌ها

 • تدفین رضا شاه

  17 اردیبهشت 1329

  تدفین رضا شاه پهلوی

  1950 (8May)

  MAUSOLEUM OF REZA SHAH

  دندانه : 11

  فیلیگران : ندارد

  سال چاپ : 1329

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : -

 • ابوعلی سینا (سری چهارم)

  اول شهریور 1329

  هزارمین سال تولد حکیم ابوعلی سینا ( سری چهارم)

  1950 (22August)

  MILLENARY OF AVICENNA 4st SET

  دندانه : 13.5*13

  فیلیگران : ندارد

  سال چاپ : 1329

  چاپ : چاپخانه ویلکینسون و شرکاء لندن

  تعداد در سری : 5 عدد

  تیراژ : 150000 سری

 • کنفرانس اقتصادی اسلامی

  10 مهر 1329

  دومین کنفرانس بین المللی اقتصادی اسلامی

  1950 (2October)

   2nd ECONOMIC CONFERENCE OF ISLAMIC COUNTRIES

  دندانه : 11

  فیلیگران : ندارد

  سال چاپ : 1329

  تعداد در سری : 1 عدد

  تیراژ : -

  توجه: این تمبر در دو قیمت 1.5 ریال برای مصرف پستی و 1 ریال جهت هزینه برگزاری کنفرانس جمعا به مبلغ 2.5 ریال به فروش رسید.

 • تولد محمدرضاشاه

  4 آبان 1329

  سی و یکمین سال تولد محمدرضاشاه پهلوی

  1950 (26October)

  SHAH'S 31stBIRTHDAY

  دندانه :  12.5

  فیلیگران : ندارد

  سال چاپ : 1329

  چاپ : آمریکا

  تعداد در سری : 6 عدد

  تیراژ : -

 • سالگرد نجات آذربایجان

  21 آذر 1329

  سالگرد نجات آذربایجان

  1950 (12December)

  ANNIV OF RE-ESTABLISHMENT OF CONTROL IN AZARBAIJAN

  دندانه : 11

  فیلیگران : ندارد

  سال چاپ : 1329

  تعداد در سری : 6 عدد

  تیراژ : -

  توجه: این تمبر در دو قیمت 8.6 ریال برای مصرف پستی و 4.3 ریال جهت قبر سرباز گمنام در تبریز جمعا به مبلغ 12.9  ریال به فروش رسید.

 • عروسی محمدرضاشاه و ثریا

  23 بهمن 1329

  عروسی محمدرضاشاه و ثریا اسفندیاری

  1950 (12February)

  ROYAL WEDDING II

  دندانه : 11

  فیلیگران : ندارد

  سال چاپ : 1329

  تعداد در سری : 6 عدد

  تیراژ : -

 • هزاره ابونصرفارابی

  اول اسفند 1329

  هزاره ابونصر فارابی

  1951 (20February)

  MILLENARY OF DEATH OF FARABI

  دندانه : 11

  فیلیگران : ندارد

  سال چاپ : 1329

  تعداد در سری : 2 عدد

  تیراژ : -