سال ١٣٢٩

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سال ١٣٢٩

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1329 به شرح ذیل می باشند :

  1- تدفین رضا شاه پهلوی

  2- هزارمین سال تولد ابوعلی سینا(سری چهارم)

  3- دومین کنفرانس بین المللی اقتصادی اسلامی

  4- سی ویکمین سال تولد محمدرضاشاه پهلوی

  5- سالگرد نجات آذربایجان

  6- عروسی محمدرضاشاه و ثریا اسفندیاری

  7- هزاره ابونصرفارابی

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1329 به شرح ذیل می باشند :

  1- تدفین رضا شاه پهلوی

  2- هزارمین سال تولد ابوعلی سینا(سری چهارم)

  3- دومین کنفرانس بین المللی اقتصادی اسلامی

  4- سی ویکمین سال تولد محمدرضاشاه پهلوی

  5- سالگرد نجات آذربایجان

  6- عروسی محمدرضاشاه و ثریا اسفندیاری

  7- هزاره ابونصرفارابی

  بیشتر

  سال ١٣٢٩ There are no products in this category.

  زیرشاخه‌ها

  • تدفین رضا شاه

   17 اردیبهشت 1329

   تدفین رضا شاه پهلوی

   1950 (8May)

   MAUSOLEUM OF REZA SHAH

   دندانه : 11

   فیلیگران : ندارد

   سال چاپ : 1329

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : -

  • ابوعلی سینا (سری چهارم)

   اول شهریور 1329

   هزارمین سال تولد حکیم ابوعلی سینا ( سری چهارم)

   1950 (22August)

   MILLENARY OF AVICENNA 4st SET

   دندانه : 13.5*13

   فیلیگران : ندارد

   سال چاپ : 1329

   چاپ : چاپخانه ویلکینسون و شرکاء لندن

   تعداد در سری : 5 عدد

   تیراژ : 150000 سری

  • کنفرانس اقتصادی اسلامی

   10 مهر 1329

   دومین کنفرانس بین المللی اقتصادی اسلامی

   1950 (2October)

    2nd ECONOMIC CONFERENCE OF ISLAMIC COUNTRIES

   دندانه : 11

   فیلیگران : ندارد

   سال چاپ : 1329

   تعداد در سری : 1 عدد

   تیراژ : -

   توجه: این تمبر در دو قیمت 1.5 ریال برای مصرف پستی و 1 ریال جهت هزینه برگزاری کنفرانس جمعا به مبلغ 2.5 ریال به فروش رسید.

  • تولد محمدرضاشاه

   4 آبان 1329

   سی و یکمین سال تولد محمدرضاشاه پهلوی

   1950 (26October)

   SHAH'S 31stBIRTHDAY

   دندانه :  12.5

   فیلیگران : ندارد

   سال چاپ : 1329

   چاپ : آمریکا

   تعداد در سری : 6 عدد

   تیراژ : -

  • سالگرد نجات آذربایجان

   21 آذر 1329

   سالگرد نجات آذربایجان

   1950 (12December)

   ANNIV OF RE-ESTABLISHMENT OF CONTROL IN AZARBAIJAN

   دندانه : 11

   فیلیگران : ندارد

   سال چاپ : 1329

   تعداد در سری : 6 عدد

   تیراژ : -

   توجه: این تمبر در دو قیمت 8.6 ریال برای مصرف پستی و 4.3 ریال جهت قبر سرباز گمنام در تبریز جمعا به مبلغ 12.9  ریال به فروش رسید.

  • عروسی محمدرضاشاه و ثریا

   23 بهمن 1329

   عروسی محمدرضاشاه و ثریا اسفندیاری

   1950 (12February)

   ROYAL WEDDING II

   دندانه : 11

   فیلیگران : ندارد

   سال چاپ : 1329

   تعداد در سری : 6 عدد

   تیراژ : -

  • هزاره ابونصرفارابی

   اول اسفند 1329

   هزاره ابونصر فارابی

   1951 (20February)

   MILLENARY OF DEATH OF FARABI

   دندانه : 11

   فیلیگران : ندارد

   سال چاپ : 1329

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : -