سال ٢٨-١٣١٨

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  سال ٢٨-١٣١٨

  لیست تمبرهای منتشره در سال های 1328 – 1318 به شرح ذیل می باشند :

  1- عروسی محمدرضاشاه پهلوی و فوزیه

  2- هزارمین سال تولد ابوعلی سینا(سری اول)

  3- به یاد مساعی ایران درجنگ جهانی دوم

  4- هزارمین سال تولد ابوعلی سینا(سری دوم)

  5- هزارمین سال تولد ابوعلی سینا(سری سوم)

  6- هفتاد و پنجمین سال تاسیس اتحادیه جهانی

  سال ٢٨-١٣١٨ There are no products in this category.

  زیرشاخه‌ها

  • عروسی محمدرضاشاه و فوزیه

   4 اردیبهشت 1318

   عروسی محمدرضا شاه و فوزیه

   1939 (25 April)

   ROYAL  WEDDING, MOHAMAD REZA

   دندانه : 11.5

   فیلیگران : ندارد

   سال چاپ : 1318

   چاپ : چاپخانه کرووازیه سوئیس

   تعداد درسری : 5 عدد

   تیراژ : 5 دینار: 1150000 - 10 دینار: 1150000 - 30 دینار: 1100000 - 90 دینار: 800000 - 1.5 ریال : 800000

  • ابوعلی سینا (سری اول)

   9 بهمن 1326

   هزارمین سال تولد حکیم ابوعلی سینا (سری اول)

   1948 (30 January)

   MILLENARY OF AVICENNA 1st SET

   دندانه : 13.5*13

   فیلیگران : ندارد

   سال چاپ : 1326

   چاپ : چاپخانه ویلکینسون و شرکاء لندن

   تعداد در سری : 5 عدد

   تیراژ : 150000 سری

  • مساعی ایران

   10 اردیبهشت 1328

   به یاد مساعی ایران در راه پیروزی جنگ جهانی دوم

   1948(28 April)

   IRAN'S CONTRIBUTION TOWARDS VICTORY IN WORLD WAR II

   دندانه : 12.5

   فیلیگران : ندارد

   سال چاپ : 1328

   چاپ : آمریکا

   تعداد در سری : 5 عدد

   تیراژ : -  

  • ابوعلی سینا(سری دوم)

   21 خرداد 1328

   هزارمین سال تولد حکیم ابوعلی سینا ( سری دوم)

   1949 (11june)

   MILLENARY OF AVICENNA "2nd SET

   دندانه : 13.5*13

   فیلیگران : ندارد

   سال چاپ : 1328

   چاپ : چاپخانه ویلکینسون و شرکاء لندن

   تعداد در سری : 5 عدد

   تیراژ : 150000 سری

  • ابوعلی سینا(سری سوم)

   اول دی 1328

   هزارمین سال تولد حکیم ابوعلی سینا (سری سوم)

   1949 (22December)

   MILLENARY OF AVICENNA "3nd SET

   دندانه :  13.5*13

   فیلیگران : ندارد

   سال چاپ : 1328

   چاپ : چاپخانه ویلکینسون و شرکاء لندن

   تعداد در سری : 5 عدد

   تیراژ : 150000 سری

  • اتحادیه پستی جهانی

   25 اسفند 1328

   هفتاد و پنجمین سال تاسیس اتحادیه پستی جهانی

   1950 (16March)

    75th ANNIVERSARY OF UPU

   دندانه : 11

   فیلیگران : ندارد

   سال چاپ : 1328

   تعداد در سری : 2 عدد

   تیراژ : 20000 سری