یادگاری

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

یادگاری There are no products in this category.

زیرشاخه‌ها

 • سال ٢٨-١٣١٨

  لیست تمبرهای منتشره در سال های 1328 – 1318 به شرح ذیل می باشند :

  1- عروسی محمدرضاشاه پهلوی و فوزیه

  2- هزارمین سال تولد ابوعلی سینا(سری اول)

  3- به یاد مساعی ایران درجنگ جهانی دوم

  4- هزارمین سال تولد ابوعلی سینا(سری دوم)

  5- هزارمین سال تولد ابوعلی سینا(سری سوم)

  6- هفتاد و پنجمین سال تاسیس اتحادیه جهانی

 • سال ١٣٢٩

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1329 به شرح ذیل می باشند :

  1- تدفین رضا شاه پهلوی

  2- هزارمین سال تولد ابوعلی سینا(سری چهارم)

  3- دومین کنفرانس بین المللی اقتصادی اسلامی

  4- سی ویکمین سال تولد محمدرضاشاه پهلوی

  5- سالگرد نجات آذربایجان

  6- عروسی محمدرضاشاه و ثریا اسفندیاری

  7- هزاره ابونصرفارابی

 • سال ١٣٣١

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1331 به شرح ذیل می باشند :

  1- هفتصد و هفتادمین سال تولد شیخ سعدی

  2- چاه شماره 3 البرز درقم

  3- ملی شدن صنعت نفت در ایران

 • سال ١٣٣٢

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1332 به شرح ذیل می باشند :

  1- چاه شماره 3 البرز درقم (سری هوائی)

  2- روز ملل متحد

  3- ورزشهای باستانی

  4- ملی شدن صنایع شیلات در ایران

 • سال ١٣٣٣

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1333 به شرح ذیل می باشند :

  1- هزارمین سال تولد ابوعلی سینا(سری پنجم)

  2- کودتای 28 مرداد

  3- روز ملل متحد

  4- چهارمین کنفرانس جنگلبانی هندوستان

 • سال ١٣٣٤

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1334 به شرح ذیل می باشند :

  1- لباسهای محلی ایران

  2- پنجاهمین سال مشروطیت ایران

  3- روز ملل متحد

  4- پیروزی ورزشکاران در مسابقات بین المللی

 • سال ١٣٣٥

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1335 به شرح ذیل می باشند :

  1- افتتاح بیمارستان نمازی شیراز

  2- بازیهای المپیک جهانی ملبورن

  3- هفتصدمین سال درگذشت خواجه نصیرالدین طوسی

  4- جمبوری ملی پیشاهنگی

  5- کنگره سازمان جهانی بهداشت

  6- روز ملل متحد

  7- صدمین سال تاسیس تلگراف درایران

  8- دیدار اسکندر میرزا رئیس جمهور پاکستان

  9- صدمین سال تولد لرد بیدن پاول موسس پیشاهنگی

 • سال ١٣٣٦

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1336 به شرح ذیل می باشند :

  1- افتتاح راه آهن تهران مشهد

  2- دیدار گرونچی رئیس جمهور ایتالیا

  3- ششمین کنگره پزشکی ایران

  4- دیدار ملک فیصل دوم پادشاه عراق ازایران

  5- کنفرانس نقشه برداری

  6- روز ملل متحد

  7- مسابقات جهانی وزنه برداری تهران

  8- سی امین سال تاسیس بی سیم

  9- پنجاهمین سال حفرچاه نفت ایران

 • سال ١٣٣٧

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1337 به شرح ذیل می باشند :

  1- نمایشگاه جهانی بروکسل

  2- افتتاح راه آهن تهران تبریز

  3- روز ملل متحد

  4- روز حقوق بشر

  5- هزاروصدمین سال تولد رودکی

 • سال ١٣٣٨

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1338 به شرح ذیل می باشند :

  1- صدمین سال صلیب سرخ

  2- مسابقات کشتی جهانی تهران

  3- روز ملل متحد

  4- دیدار ژنرال ایوب خان

  5- چهلمین سال تاسیس سازمان بین المللی کار

  6- افتتاح پل خرمشهر

 • سال ١٣٣٩

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1339 به شرح ذیل می باشند :

  1- ریشه کنی مالاریا

  2- سال پناهندگان

  3- المپیک 1960 رم

  4- دیدار ملک حسین پادشاه اردن

  5- سومین جمبوری پیشاهنگی ایران

  6- عروسی محمدرضا پهلوی و فرح دیبا

  7- روز ملل متحد

  8- دیدار ملکه الیزابت دوم از ایران

 • سال ١٣٤٠

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1340 به شرح ذیل می باشند :

  1- کنگره جهانی موسیقی درایران

  2- تولد رضا پهلوی

  3- روز ملل متحد

  4- جشن درختکاری

  5- روز کارگر

  6- هفته بیمه های اجتماعی

 • سال ١٣٤١

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1341 به شرح ذیل می باشند :

  1- افتتاح کارخانه قند نیشکرخوزستان

  2- افتتاح سد امیرکبیر (کرج)

  3- افتتاح سد سپید رود

  4- پانزدهمین سال یونسکو

  5- مبارزه جهانی بر ضد مالاریا

  6- دومین سمپوزیوم توسعه صنایع نفتی

  7- کنگره پزشکی خاورمیانه و خاور نزدیک

  8- روز ملل متحد

  9- روز کودک

  10- سمینار خلیج فارس

  11- افتتاح هتل هیلتون تهران

  12- کمک به زلزله زدگان قزوین

  13- افتتاح سد دز

  14- روز کارگر

 • سال ١٣٤٢

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1342 به شرح ذیل می باشند :

  1- لوایح ششگانه

  2- هفته نجات دنیا از گرسنگی

  3- دیدار فردریک نهم پادشاه دانمارک

  4- دیدار رئیس جمهور هند از ایران

  5- افتتاح سد همدان

  6- صدمین سال تاسیس صلیب سرخ

  7- دیدار ملکه هلند از ایران

  8- ایجاد سپاه دانش

  9- دیدار شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه از ایران

  10- افتتاح کارخانه کود شیمیائی

  11- دیدار هاینریش لوبکه از ایران

  12- روز ملل متحد

  13- نیروی هوائی ایران درکنگو

  14- روز کودک

  15- دیدار لئونید برژنف ازایران

  16- بیست و پنجمین سال درگذشت آتاتورک

  17- پانزدهمین سالروز اعلامیه حقوق بشر

  18- روز مادر

  19- اطاق صنایع و معادن ایران

  20- لوایح ششگانه

  21- بیستمین اجلاسیه اکافه

 • سال ١٣٤٣

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1343 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- روز هواشناسی

  3- سازمان جلب سیاحان

  4- افتتاح آموزشگاه نابینایان

  5- نمایشگاه هفت هزار سال هنر ایران

  6- دومین کنگره جامعه دندان پزشکان

  7- دیدار هیلاسلاسی از ایران

  8- افتتاح انستیتوی بررسی آفات گیاهی

  9- جشن مهرگان

  10- قدردانی از خدمات بانو روزولت

  11- روز ملل متحد

  12- هجدهمین دوره بازیهای المپیک در توکیو

  13- روز کودک

  14- سمینار منطقه ای گاز نفت

  15- دیدار پادشاه بلژیک از ایران

  16- هزارویکصدمین سال تولد ذکریای رازی

  17- دیدار پادشاه نروژ از ایران

  18- لوایح ششگانه

  19- کنفرانس مقام زن

  20- دیدار حبیب بورقیبه از ایران

  21- چهاردهمین سالگرد ملی شدن نفت

 • سال ١٣٤٤

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1344 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- یکصدمین سال اتحادیه بین المللی ارتباطات

  3- سال همکاری بین المللی

  4- شروع کارهواپیمائی ملی ایران

  5- همکاری منطقه ای پاکستان ترکیه وایران

  6- اجتماع پیش آهنگان خاورمیانه

  7- شصتمین سال مشروطیت ایران

  8- سومین کنگره جامعه دندانپزشکان

  9- کنگره جهانی پیکار با بیسوادی

  10- چهاردهمین کنگره پزشکی ایران

  11- بیست و پنجمین سال سلطنت محمدرضاپهلوی

  12- دیدار رئیس جمهور اطریش

  13- جشن مهرگان

  14- روز ملل متحد (13)

  15- افتتاح نمایشگاه ایران

  16- روز کودک (4)

  17- هجدهمین دوره مسابقات وزنه برداری

  18- هفته کتاب

  19- دیدار ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی

  20- هفته حقوق بشر

  21- انقلاب سفید

  22- روز پرستاری

  23- تاسیس 6 شرکت نفتی

 • سال ١٣٤٥

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1345 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- اتمام خط مخابراتی پیمان مرکزی سنتو

  3- دفتر سازمان جهانی بهداشت در ژنو

  4- هجدهمین کنفرانس شورای زنان

  5- بیستمین سال یونسکو (هوائی)

  6- کنگره جهانی ایران شناسی

  7- پانزدهمین کنگره پزشکی ایران

  8- دیدار رئیس جمهور ترکیه جودت سونای

  9- پنجاهمین کنفرانس بین المجالس

  10- جشن مهرگان (2)

  11- خانه های انصاف

  12- روز ملل متحد (14)

  13- روز کودک (5)

  14- سازمان زنان ایران

  15- فستیوال فیلمهای کودکان

  16- سرشماری عمومی کشور

  17- هفته کتاب (2)

  18- رضاشاه پهلوی

  19- چهارمین مجمع عمومی سازمان علوم اداری

  20- اصلاحات ارضی

  21- انقلاب سفید

  22- هفته موزه

  23- جشن درختکاری

  24- دومین کنگره دامپزشکی

  25- دیدار عارف رئیس جمهور عراق از ایران

  26- روز تمبر سازمان ملل متحد

  27- شانزدهمین سالگرد ملی شدن نفت

 • سال ١٣٤٦

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1346 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- مسابقات جهانی شمشیر بازی

  3- دیدار پادشاه و ملکه تایلند از ایران

  4- سازمان بیمه های اجتماعی

  5- شصت و پنجمین کنگره المپیک

  6- پنجاهمین سال باشگاه لاینز

  7- دیدار رئیس جمهور رومانی

  8- سال بین المللی جهانگردی

  9- نمایشگاه جهانی مونترال

  10- یکصدمین سال تمبر ایران

  11- پیکار با بیسوادی

  12- کنفرانس آموزش موسیقی درکشورهای شرقی

  13- حمایت از دهکده کودکان

  14- جشن هنر ایران

  15- روز ملل متحد(15)

  16- تاجگذاری محمد رضا پهلوی

  17- روز کودک (6)

  18- دیدار رئیس جمهور بلغارستان

  19- هفته تعاون وسازمان ملی پیشاهنگی ایران

  20- سال تعاون

  21- دیدار امیرکویت

  22- انقلاب سفید

  23- سالگرد ملی شدن نفت

 • سال ١٣٤٧

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1347 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- بیستمین سالروز بهداشت جهانی

  3- کنگره جهانی باستان شناسی

  4- دیدار پادشاه مراکش سلطان حسن دوم

  5- کنفرانس بین المللی حقوق بشر

  6- مسابقات جام آسیائی

  7- افتتاح پالایشگاه تهران

  8- اردوی دختران پیشاهنگ

  9- کنگره بین المللی پزشکی گرمسیری و مالاریا

  10- پیکار با بیسوادی

  11- جشن هنر شیراز

  12- سی و هفتمین مجمع عمومی پلیس بین المللی

  13- روز پلیس

  14- روز ملل متحد (16)

  15- سالگرد تاجگذاری

  16- جشن فرهنگ و هنر

  17- روز کودک (7)

  18- روز بیمه

  19- بیستمین سالروز اعلامیه حقوق بشر

  20- انقلاب سفید

  21- ده هزارمین روز سلطنت

 • سال ١٣٤٨

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1348 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- زنان حقوقدان

  3- سالگرد سازمان بین المللی کار

  4- مسابقات کشتی آزاد

  5- روز جهانی صنایع دستی

  6- اردوی رهبران خردسال فیلیا

  7- همکاری عمران منطقه ای

  8- پیاده شدن انسان در کره ماه

  9- انقلاب آموزشی رامسر

  10- دهمین سال حفاری دریائی ایران و ایتالیا

  11- جشن هنر شیراز

  12- پیکار با بیسوادی

  13- شانزدهمین کنگره اتحادیه جهانی پست

  14- نمایشگاه بین المللی آسیائی

  15- خانه انصاف

  16- روز ملل متحد (17)

  17- جشن فرهنگ و هنر

  18- هفته کودک

  19- انجمن ملی اولیاء و مربیان

  20- اولین ایستگاه زمینی ماهواره مخابراتی

  21- پنجاهمین سالروز پرواز هوائی انگلستان - ایران

  22- یکصدمین سال تولد مهاتما گاندی

  23- اتحادیه صلیب سرخ و هلال احمر و شیرخورشید سرخ

  24- انقلاب سفید

  25- بیستمین سالروز ملی شدن صنعت نفت

 • سال ١٣٤٩

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1349 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- نمایشگاه جهانی اوساکا

  3- طرح ریزی مخابرات برای آسیا و اقیانوسیه

  4- افتتاح دفتر بین المللی برن

  5- سال بهره وری

  6- پنجاهمین سال آموزشگاه عالی مامائی

  7- بیست وپنجمین سده شاهنشاهی (سری اول)

  8- همکاری عمران منطقه ای

  9- بیست وپنجمین سده شاهنشاهی (سری دوم)

  10- بیست وپنجمین سده شاهنشاهی (سری سوم)

  11- پیکار با بیسوادی

  12- کنگره بین المللی معماری

  13- بیست وپنجمین سده شاهنشاهی (سری چهارم)

  14- کنگره انجمنهای شهرستانها

  15- روز ملل متحد (18)

  16- بیست و ششمین انجمن حمل و نقل هوائی یاتا

  17- جشن فرهنگ و هنر

  18- هفته کودک

  19- انقلاب سفید

  20- کنفرانس بین المللی حفظ پرندگان مهاجر

  21- پنجاهمین سالروز سوم اسفند

 • سال ١٣٥٠

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1350 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری پنجم)

  3- هفته مبارزات مثبت در زندانها

  4- بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری ششم)

  5- همکاری عمران منطقه ای

  6- جشن هنر شیراز

  7- پیکار با بیسوادی

  8- پنجاهمین سالروز کشور اردن هاشمی

  9- بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری هفتم)

  10- اتصال راه آهن ایران – ترکیه

  11- بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری هشتم)

  12- سال بین المللی مبارزه با نژاد پرستی

  13- هفته کودک

  14- بیست و پنجمین سال یونسکو

  15- چهارمین کنگره دامپزشکی

  16- هفتمین کنفرانس سازمان بین المللی کار

  17- بیست و پنجمین سالگرد یونیسف

  18- انقلاب سفید

  19- انقلاب سفید – بلوک یادگاری

 • سال ١٣٥١

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1351 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- روز جهانی قلب

  3- جشنواره جهانی فیلم

  4- سری گل

  5- روز جهانی مخابرات

  6- همکاری عمران منطقه ای

  7- جشن هنر شیراز

  8- پیکار با بیسوادی

  9- دهمین کنگره جامعه دندانپزشکی ایران

  10- نهمین اجلاسیه اتحادیه آسیائی رادیو تلویزیون

  11- روز جهانی پست

  12- بیستمین دوره بازیهای المپیک مونیخ

  13- بلوک یادگاری المپیک مونیخ

  14- روز ملل متحد (19)

  15- هفته کودک

  16- جشن فرهنگ و هنر

  17- روز بهداشت و تنظیم خانواده

  18- بیستمین سالگرد پیشاهنگی

  19- پیدایش و چگونگی خط در ایران (1)

  20- سال جهانی کتاب

  21- انقلاب سفید

  22- بلوک یادگاری انقلاب سفید

 • سال ١٣٥٢

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1352 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- دهمین سال پیوستن به سازمان ماهواره مخابراتی

  3- روز جهانی ارتباطات

  4- دهمین سالروز لژیون خدمتگزاران بشر

  5- چهاردهمین سالگرد همکاری عمران منطقه ای

  6- بزرگداشت رازی

  7- بیست وسومین کنفرانس پیشاهنگی دختران

  8- پنجاهمین سال تاسیس بانک ملی ایران

  9- هفته کودک

  10- روز جهانی پست

  11- پنجاهمین سال دانشکده مخابرات

  12- سی امین سالروز اعلامیه حقوق بشر

 • سال ١٣٥٣

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1353 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- روزهای پزشکی خاورمیانه و خاور نزدیک

  3- شورای جهانی شکار و حفظ حیات وحش

  4- هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری اول)

  5- حفاظت شهر ونیز

  6- روز تعاون ایران

  7- پنجاهمین سالگرد نیروی هوائی ایران

  8- هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری دوم)

  9- لباسهای محلی ایران

  10- مسابقات فوتبال (جام ایران)

  11- دهمین سالگرد همکاری عمران منطقه ای

  12- هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری سوم)

  13- جشن هنر ایران

  14- هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری چهارم)

  15- بهداشت و تحصیل رایگان

  16- هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری پنجم)

  17- دومین کنگره بین المللی معماری

  18- صدمین سالگرد اتحادیه پستی جهانی

  19- پارک فرح آباد

  20- جشن فرهنگ وهنر

  21- روز کودک

  22- سالروز نیروی دریایی

  23- هفته کودک

  24- جشنواره جهانی فیلم

  25- سال جهانی جمعیت

  26- چهاردهمین سالروز ازدواج شاه و فرح دیبا

  27- سال بین المللی زن

  28- انقلاب سفید

  29- سال جهانگردی منطقه آسیای جنوبی

  30- هزارو صدمین سال تولد ابو نصر فارابی

  31- هزاره حکیم ناصر خسرو

 • سال ١٣٥٤

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1354 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- هفتادمین سال روتاری بین المللی

  3- پنجمین سمپوزیوم بیوشیمی

  4- سالروز تعاون

  5- روز جهانی ارتباطات

  6- نخستین پرواز(هما) به نیویورک

  7- روز جهانی محیط زیست

  8- بیست وپنجمین سالگرد تاسیس کمیسیون آبیاری

  9- رستاخیز

  10- دومین اجتماع ملی پیشاهنگی دختران ایران

  11- جشنواره حماسی طوس

  12- یازدهمین سال همکاری عمران منطقه ای

  13- هفتادمین سال مشروطیت

  14- جشن هنر شیراز

  15- اجتماع برندگان جوایز جهانی پیکار با بیسوادی

  16- سومین نمایشگاه بین المللی

  17- روز جهانی پست

  18- جشن فرهنگ و هنر

  19- دهمین فستیوال بین المللی فیلمهای کودکان

  20- هفته کودک

  21- چهارمین جشنواره فیلم

  22- انقلاب سفید

  23- روز ژاندارمری

  24- مسابقات بین المللی فوتبال جوانان

  25- یکصدمین سال اختراع تلفن

 • سال ١٣٥٥

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1355 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- پیشگیری از نابینائی

  3- سی امین سال تاسیس خدمات اجتماعی

  4- دهمین سالروز تعاون

  5- روز جهانی ارتباطات

  6- هفته نیروی پایداری

  7- روز جهانگردی

  8- دوازدهمین سال همکاری عمران منطقه ای

  9- بازیهای المپیک مونترال

  10- پنجاهمین سال سلطنت پهلوی

  11- دهمین جشن هنر شیراز

  12- دهمین سال کنفرانس پیشاهنگی آسیا

  13- هفته مبارزه با سرطان

  14- روز پلیس

  15- سی وپنجمین سال سلطنت محمدرضا پهلوی

  16- روز جهانی پست

  17- خانه های فرهنگ روستائی

  18- روز راه آهن

  19- جشن فرهنگ و هنر

  20- سرشماری نفوس و مسکن

  21- هفته کودک

  22- یکصدمین سال تولد محمد علی جناح

 • سال ١٣٥٦

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1356 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- روز جهانی ارتباطات

  3- گشایش سد رضاشاه

  4- روز المپیک

  5- سیزدهمین سال همکاری عمران منطقه ای

  6- دومین جمبوری پیشاهنگی آسیا و اقیانوسیه

  7- نهمین کنفرانس اتحادیه الکترونیک آسیائی

  8- روز بزرگداشت معلم

  9- روز جهانی پست

  10- اولین جشن فرهنگ مردم

  11- جشن فرهنگ و هنر

  12- روز کودک

  13- اولین سمینار مسائل آموزشی و رفاهی نابینایان

  14- یکصدمین سال تولد علامه اقبال

  15- هنر آفریقای سیاه

  16- انقلاب سفید

  17- افتتاح موزه فرش

  18- یکصدمین سالگرد رضا شاه

 • سال ١٣٥٧

  لیست تمبرهای منتشره در سال 1357 به شرح ذیل می باشند :

  1- نوروز باستانی

  2- دهمین سال پیوستن به سازمان ماهواره مخابراتی

  3- روز جهانی ارتباطات

  4- دهمین سالروز لژیون خدمتگزاران بشر

  5- چهاردهمین سالگرد همکاری عمران منطقه ای

  6- بزرگداشت رازی

  7- بیست وسومین کنفرانس پیشاهنگی دختران

  8- پنجاهمین سال تاسیس بانک ملی ایران

  9- هفته کودک

  10- روز جهانی پست

  11- پنجاهمین سال دانشکده مخابرات

  12- سی امین سالروز اعلامیه حقوق بشر