یادگاری

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  یادگاری There are no products in this category.

  زیرشاخه‌ها

  • سال ٢٨-١٣١٨

   لیست تمبرهای منتشره در سال های 1328 – 1318 به شرح ذیل می باشند :

   1- عروسی محمدرضاشاه پهلوی و فوزیه

   2- هزارمین سال تولد ابوعلی سینا(سری اول)

   3- به یاد مساعی ایران درجنگ جهانی دوم

   4- هزارمین سال تولد ابوعلی سینا(سری دوم)

   5- هزارمین سال تولد ابوعلی سینا(سری سوم)

   6- هفتاد و پنجمین سال تاسیس اتحادیه جهانی

  • سال ١٣٢٩

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1329 به شرح ذیل می باشند :

   1- تدفین رضا شاه پهلوی

   2- هزارمین سال تولد ابوعلی سینا(سری چهارم)

   3- دومین کنفرانس بین المللی اقتصادی اسلامی

   4- سی ویکمین سال تولد محمدرضاشاه پهلوی

   5- سالگرد نجات آذربایجان

   6- عروسی محمدرضاشاه و ثریا اسفندیاری

   7- هزاره ابونصرفارابی

  • سال ١٣٣١

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1331 به شرح ذیل می باشند :

   1- هفتصد و هفتادمین سال تولد شیخ سعدی

   2- چاه شماره 3 البرز درقم

   3- ملی شدن صنعت نفت در ایران

  • سال ١٣٣٢

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1332 به شرح ذیل می باشند :

   1- چاه شماره 3 البرز درقم (سری هوائی)

   2- روز ملل متحد

   3- ورزشهای باستانی

   4- ملی شدن صنایع شیلات در ایران

  • سال ١٣٣٣

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1333 به شرح ذیل می باشند :

   1- هزارمین سال تولد ابوعلی سینا(سری پنجم)

   2- کودتای 28 مرداد

   3- روز ملل متحد

   4- چهارمین کنفرانس جنگلبانی هندوستان

  • سال ١٣٣٤

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1334 به شرح ذیل می باشند :

   1- لباسهای محلی ایران

   2- پنجاهمین سال مشروطیت ایران

   3- روز ملل متحد

   4- پیروزی ورزشکاران در مسابقات بین المللی

  • سال ١٣٣٥

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1335 به شرح ذیل می باشند :

   1- افتتاح بیمارستان نمازی شیراز

   2- بازیهای المپیک جهانی ملبورن

   3- هفتصدمین سال درگذشت خواجه نصیرالدین طوسی

   4- جمبوری ملی پیشاهنگی

   5- کنگره سازمان جهانی بهداشت

   6- روز ملل متحد

   7- صدمین سال تاسیس تلگراف درایران

   8- دیدار اسکندر میرزا رئیس جمهور پاکستان

   9- صدمین سال تولد لرد بیدن پاول موسس پیشاهنگی

  • سال ١٣٣٦

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1336 به شرح ذیل می باشند :

   1- افتتاح راه آهن تهران مشهد

   2- دیدار گرونچی رئیس جمهور ایتالیا

   3- ششمین کنگره پزشکی ایران

   4- دیدار ملک فیصل دوم پادشاه عراق ازایران

   5- کنفرانس نقشه برداری

   6- روز ملل متحد

   7- مسابقات جهانی وزنه برداری تهران

   8- سی امین سال تاسیس بی سیم

   9- پنجاهمین سال حفرچاه نفت ایران

  • سال ١٣٣٧

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1337 به شرح ذیل می باشند :

   1- نمایشگاه جهانی بروکسل

   2- افتتاح راه آهن تهران تبریز

   3- روز ملل متحد

   4- روز حقوق بشر

   5- هزاروصدمین سال تولد رودکی

  • سال ١٣٣٨

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1338 به شرح ذیل می باشند :

   1- صدمین سال صلیب سرخ

   2- مسابقات کشتی جهانی تهران

   3- روز ملل متحد

   4- دیدار ژنرال ایوب خان

   5- چهلمین سال تاسیس سازمان بین المللی کار

   6- افتتاح پل خرمشهر

  • سال ١٣٣٩

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1339 به شرح ذیل می باشند :

   1- ریشه کنی مالاریا

   2- سال پناهندگان

   3- المپیک 1960 رم

   4- دیدار ملک حسین پادشاه اردن

   5- سومین جمبوری پیشاهنگی ایران

   6- عروسی محمدرضا پهلوی و فرح دیبا

   7- روز ملل متحد

   8- دیدار ملکه الیزابت دوم از ایران

  • سال ١٣٤٠

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1340 به شرح ذیل می باشند :

   1- کنگره جهانی موسیقی درایران

   2- تولد رضا پهلوی

   3- روز ملل متحد

   4- جشن درختکاری

   5- روز کارگر

   6- هفته بیمه های اجتماعی

  • سال ١٣٤١

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1341 به شرح ذیل می باشند :

   1- افتتاح کارخانه قند نیشکرخوزستان

   2- افتتاح سد امیرکبیر (کرج)

   3- افتتاح سد سپید رود

   4- پانزدهمین سال یونسکو

   5- مبارزه جهانی بر ضد مالاریا

   6- دومین سمپوزیوم توسعه صنایع نفتی

   7- کنگره پزشکی خاورمیانه و خاور نزدیک

   8- روز ملل متحد

   9- روز کودک

   10- سمینار خلیج فارس

   11- افتتاح هتل هیلتون تهران

   12- کمک به زلزله زدگان قزوین

   13- افتتاح سد دز

   14- روز کارگر

  • سال ١٣٤٢

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1342 به شرح ذیل می باشند :

   1- لوایح ششگانه

   2- هفته نجات دنیا از گرسنگی

   3- دیدار فردریک نهم پادشاه دانمارک

   4- دیدار رئیس جمهور هند از ایران

   5- افتتاح سد همدان

   6- صدمین سال تاسیس صلیب سرخ

   7- دیدار ملکه هلند از ایران

   8- ایجاد سپاه دانش

   9- دیدار شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه از ایران

   10- افتتاح کارخانه کود شیمیائی

   11- دیدار هاینریش لوبکه از ایران

   12- روز ملل متحد

   13- نیروی هوائی ایران درکنگو

   14- روز کودک

   15- دیدار لئونید برژنف ازایران

   16- بیست و پنجمین سال درگذشت آتاتورک

   17- پانزدهمین سالروز اعلامیه حقوق بشر

   18- روز مادر

   19- اطاق صنایع و معادن ایران

   20- لوایح ششگانه

   21- بیستمین اجلاسیه اکافه

  • سال ١٣٤٣

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1343 به شرح ذیل می باشند :

   1- نوروز باستانی

   2- روز هواشناسی

   3- سازمان جلب سیاحان

   4- افتتاح آموزشگاه نابینایان

   5- نمایشگاه هفت هزار سال هنر ایران

   6- دومین کنگره جامعه دندان پزشکان

   7- دیدار هیلاسلاسی از ایران

   8- افتتاح انستیتوی بررسی آفات گیاهی

   9- جشن مهرگان

   10- قدردانی از خدمات بانو روزولت

   11- روز ملل متحد

   12- هجدهمین دوره بازیهای المپیک در توکیو

   13- روز کودک

   14- سمینار منطقه ای گاز نفت

   15- دیدار پادشاه بلژیک از ایران

   16- هزارویکصدمین سال تولد ذکریای رازی

   17- دیدار پادشاه نروژ از ایران

   18- لوایح ششگانه

   19- کنفرانس مقام زن

   20- دیدار حبیب بورقیبه از ایران

   21- چهاردهمین سالگرد ملی شدن نفت

  • سال ١٣٤٤

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1344 به شرح ذیل می باشند :

   1- نوروز باستانی

   2- یکصدمین سال اتحادیه بین المللی ارتباطات

   3- سال همکاری بین المللی

   4- شروع کارهواپیمائی ملی ایران

   5- همکاری منطقه ای پاکستان ترکیه وایران

   6- اجتماع پیش آهنگان خاورمیانه

   7- شصتمین سال مشروطیت ایران

   8- سومین کنگره جامعه دندانپزشکان

   9- کنگره جهانی پیکار با بیسوادی

   10- چهاردهمین کنگره پزشکی ایران

   11- بیست و پنجمین سال سلطنت محمدرضاپهلوی

   12- دیدار رئیس جمهور اطریش

   13- جشن مهرگان

   14- روز ملل متحد (13)

   15- افتتاح نمایشگاه ایران

   16- روز کودک (4)

   17- هجدهمین دوره مسابقات وزنه برداری

   18- هفته کتاب

   19- دیدار ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی

   20- هفته حقوق بشر

   21- انقلاب سفید

   22- روز پرستاری

   23- تاسیس 6 شرکت نفتی

  • سال ١٣٤٥

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1345 به شرح ذیل می باشند :

   1- نوروز باستانی

   2- اتمام خط مخابراتی پیمان مرکزی سنتو

   3- دفتر سازمان جهانی بهداشت در ژنو

   4- هجدهمین کنفرانس شورای زنان

   5- بیستمین سال یونسکو (هوائی)

   6- کنگره جهانی ایران شناسی

   7- پانزدهمین کنگره پزشکی ایران

   8- دیدار رئیس جمهور ترکیه جودت سونای

   9- پنجاهمین کنفرانس بین المجالس

   10- جشن مهرگان (2)

   11- خانه های انصاف

   12- روز ملل متحد (14)

   13- روز کودک (5)

   14- سازمان زنان ایران

   15- فستیوال فیلمهای کودکان

   16- سرشماری عمومی کشور

   17- هفته کتاب (2)

   18- رضاشاه پهلوی

   19- چهارمین مجمع عمومی سازمان علوم اداری

   20- اصلاحات ارضی

   21- انقلاب سفید

   22- هفته موزه

   23- جشن درختکاری

   24- دومین کنگره دامپزشکی

   25- دیدار عارف رئیس جمهور عراق از ایران

   26- روز تمبر سازمان ملل متحد

   27- شانزدهمین سالگرد ملی شدن نفت

  • سال ١٣٤٦

    لیست تمبرهای منتشره در سال 1346 به شرح ذیل می باشند :

   1- نوروز باستانی

   2- مسابقات جهانی شمشیر بازی

   3- دیدار پادشاه و ملکه تایلند از ایران

   4- سازمان بیمه های اجتماعی

   5- شصت و پنجمین کنگره المپیک

   6- پنجاهمین سال باشگاه لاینز

   7- دیدار رئیس جمهور رومانی

   8- سال بین المللی جهانگردی

   9- نمایشگاه جهانی مونترال

   10- یکصدمین سال تمبر ایران

   11- پیکار با بیسوادی

   12- کنفرانس آموزش موسیقی درکشورهای شرقی

   13- حمایت از دهکده کودکان

   14- جشن هنر ایران

   15- روز ملل متحد(15)

   16- تاجگذاری محمد رضا پهلوی

   17- روز کودک (6)

   18- دیدار رئیس جمهور بلغارستان

   19- هفته تعاون وسازمان ملی پیشاهنگی ایران

   20- سال تعاون

   21- دیدار امیرکویت

   22- انقلاب سفید

   23- سالگرد ملی شدن نفت

  • سال ١٣٤٧

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1347 به شرح ذیل می باشند :

   1- نوروز باستانی

   2- بیستمین سالروز بهداشت جهانی

   3- کنگره جهانی باستان شناسی

   4- دیدار پادشاه مراکش سلطان حسن دوم

   5- کنفرانس بین المللی حقوق بشر

   6- مسابقات جام آسیائی

   7- افتتاح پالایشگاه تهران

   8- اردوی دختران پیشاهنگ

   9- کنگره بین المللی پزشکی گرمسیری و مالاریا

   10- پیکار با بیسوادی

   11- جشن هنر شیراز

   12- سی و هفتمین مجمع عمومی پلیس بین المللی

   13- روز پلیس

   14- روز ملل متحد (16)

   15- سالگرد تاجگذاری

   16- جشن فرهنگ و هنر

   17- روز کودک (7)

   18- روز بیمه

   19- بیستمین سالروز اعلامیه حقوق بشر

   20- انقلاب سفید

   21- ده هزارمین روز سلطنت

  • سال ١٣٤٨

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1348 به شرح ذیل می باشند :

   1- نوروز باستانی

   2- زنان حقوقدان

   3- سالگرد سازمان بین المللی کار

   4- مسابقات کشتی آزاد

   5- روز جهانی صنایع دستی

   6- اردوی رهبران خردسال فیلیا

   7- همکاری عمران منطقه ای

   8- پیاده شدن انسان در کره ماه

   9- انقلاب آموزشی رامسر

   10- دهمین سال حفاری دریائی ایران و ایتالیا

   11- جشن هنر شیراز

   12- پیکار با بیسوادی

   13- شانزدهمین کنگره اتحادیه جهانی پست

   14- نمایشگاه بین المللی آسیائی

   15- خانه انصاف

   16- روز ملل متحد (17)

   17- جشن فرهنگ و هنر

   18- هفته کودک

   19- انجمن ملی اولیاء و مربیان

   20- اولین ایستگاه زمینی ماهواره مخابراتی

   21- پنجاهمین سالروز پرواز هوائی انگلستان - ایران

   22- یکصدمین سال تولد مهاتما گاندی

   23- اتحادیه صلیب سرخ و هلال احمر و شیرخورشید سرخ

   24- انقلاب سفید

   25- بیستمین سالروز ملی شدن صنعت نفت

  • سال ١٣٤٩

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1349 به شرح ذیل می باشند :

   1- نوروز باستانی

   2- نمایشگاه جهانی اوساکا

   3- طرح ریزی مخابرات برای آسیا و اقیانوسیه

   4- افتتاح دفتر بین المللی برن

   5- سال بهره وری

   6- پنجاهمین سال آموزشگاه عالی مامائی

   7- بیست وپنجمین سده شاهنشاهی (سری اول)

   8- همکاری عمران منطقه ای

   9- بیست وپنجمین سده شاهنشاهی (سری دوم)

   10- بیست وپنجمین سده شاهنشاهی (سری سوم)

   11- پیکار با بیسوادی

   12- کنگره بین المللی معماری

   13- بیست وپنجمین سده شاهنشاهی (سری چهارم)

   14- کنگره انجمنهای شهرستانها

   15- روز ملل متحد (18)

   16- بیست و ششمین انجمن حمل و نقل هوائی یاتا

   17- جشن فرهنگ و هنر

   18- هفته کودک

   19- انقلاب سفید

   20- کنفرانس بین المللی حفظ پرندگان مهاجر

   21- پنجاهمین سالروز سوم اسفند

  • سال ١٣٥٠

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1350 به شرح ذیل می باشند :

   1- نوروز باستانی

   2- بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری پنجم)

   3- هفته مبارزات مثبت در زندانها

   4- بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری ششم)

   5- همکاری عمران منطقه ای

   6- جشن هنر شیراز

   7- پیکار با بیسوادی

   8- پنجاهمین سالروز کشور اردن هاشمی

   9- بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری هفتم)

   10- اتصال راه آهن ایران – ترکیه

   11- بیست و پنجمین سده شاهنشاهی (سری هشتم)

   12- سال بین المللی مبارزه با نژاد پرستی

   13- هفته کودک

   14- بیست و پنجمین سال یونسکو

   15- چهارمین کنگره دامپزشکی

   16- هفتمین کنفرانس سازمان بین المللی کار

   17- بیست و پنجمین سالگرد یونیسف

   18- انقلاب سفید

   19- انقلاب سفید – بلوک یادگاری

  • سال ١٣٥١

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1351 به شرح ذیل می باشند :

   1- نوروز باستانی

   2- روز جهانی قلب

   3- جشنواره جهانی فیلم

   4- سری گل

   5- روز جهانی مخابرات

   6- همکاری عمران منطقه ای

   7- جشن هنر شیراز

   8- پیکار با بیسوادی

   9- دهمین کنگره جامعه دندانپزشکی ایران

   10- نهمین اجلاسیه اتحادیه آسیائی رادیو تلویزیون

   11- روز جهانی پست

   12- بیستمین دوره بازیهای المپیک مونیخ

   13- بلوک یادگاری المپیک مونیخ

   14- روز ملل متحد (19)

   15- هفته کودک

   16- جشن فرهنگ و هنر

   17- روز بهداشت و تنظیم خانواده

   18- بیستمین سالگرد پیشاهنگی

   19- پیدایش و چگونگی خط در ایران (1)

   20- سال جهانی کتاب

   21- انقلاب سفید

   22- بلوک یادگاری انقلاب سفید

  • سال ١٣٥٢

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1352 به شرح ذیل می باشند :

   1- نوروز باستانی

   2- دهمین سال پیوستن به سازمان ماهواره مخابراتی

   3- روز جهانی ارتباطات

   4- دهمین سالروز لژیون خدمتگزاران بشر

   5- چهاردهمین سالگرد همکاری عمران منطقه ای

   6- بزرگداشت رازی

   7- بیست وسومین کنفرانس پیشاهنگی دختران

   8- پنجاهمین سال تاسیس بانک ملی ایران

   9- هفته کودک

   10- روز جهانی پست

   11- پنجاهمین سال دانشکده مخابرات

   12- سی امین سالروز اعلامیه حقوق بشر

  • سال ١٣٥٣

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1353 به شرح ذیل می باشند :

   1- نوروز باستانی

   2- روزهای پزشکی خاورمیانه و خاور نزدیک

   3- شورای جهانی شکار و حفظ حیات وحش

   4- هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری اول)

   5- حفاظت شهر ونیز

   6- روز تعاون ایران

   7- پنجاهمین سالگرد نیروی هوائی ایران

   8- هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری دوم)

   9- لباسهای محلی ایران

   10- مسابقات فوتبال (جام ایران)

   11- دهمین سالگرد همکاری عمران منطقه ای

   12- هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری سوم)

   13- جشن هنر ایران

   14- هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری چهارم)

   15- بهداشت و تحصیل رایگان

   16- هفتمین دوره بازیهای آسیائی (سری پنجم)

   17- دومین کنگره بین المللی معماری

   18- صدمین سالگرد اتحادیه پستی جهانی

   19- پارک فرح آباد

   20- جشن فرهنگ وهنر

   21- روز کودک

   22- سالروز نیروی دریایی

   23- هفته کودک

   24- جشنواره جهانی فیلم

   25- سال جهانی جمعیت

   26- چهاردهمین سالروز ازدواج شاه و فرح دیبا

   27- سال بین المللی زن

   28- انقلاب سفید

   29- سال جهانگردی منطقه آسیای جنوبی

   30- هزارو صدمین سال تولد ابو نصر فارابی

   31- هزاره حکیم ناصر خسرو

  • سال ١٣٥٤

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1354 به شرح ذیل می باشند :

   1- نوروز باستانی

   2- هفتادمین سال روتاری بین المللی

   3- پنجمین سمپوزیوم بیوشیمی

   4- سالروز تعاون

   5- روز جهانی ارتباطات

   6- نخستین پرواز(هما) به نیویورک

   7- روز جهانی محیط زیست

   8- بیست وپنجمین سالگرد تاسیس کمیسیون آبیاری

   9- رستاخیز

   10- دومین اجتماع ملی پیشاهنگی دختران ایران

   11- جشنواره حماسی طوس

   12- یازدهمین سال همکاری عمران منطقه ای

   13- هفتادمین سال مشروطیت

   14- جشن هنر شیراز

   15- اجتماع برندگان جوایز جهانی پیکار با بیسوادی

   16- سومین نمایشگاه بین المللی

   17- روز جهانی پست

   18- جشن فرهنگ و هنر

   19- دهمین فستیوال بین المللی فیلمهای کودکان

   20- هفته کودک

   21- چهارمین جشنواره فیلم

   22- انقلاب سفید

   23- روز ژاندارمری

   24- مسابقات بین المللی فوتبال جوانان

   25- یکصدمین سال اختراع تلفن

  • سال ١٣٥٥

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1355 به شرح ذیل می باشند :

   1- نوروز باستانی

   2- پیشگیری از نابینائی

   3- سی امین سال تاسیس خدمات اجتماعی

   4- دهمین سالروز تعاون

   5- روز جهانی ارتباطات

   6- هفته نیروی پایداری

   7- روز جهانگردی

   8- دوازدهمین سال همکاری عمران منطقه ای

   9- بازیهای المپیک مونترال

   10- پنجاهمین سال سلطنت پهلوی

   11- دهمین جشن هنر شیراز

   12- دهمین سال کنفرانس پیشاهنگی آسیا

   13- هفته مبارزه با سرطان

   14- روز پلیس

   15- سی وپنجمین سال سلطنت محمدرضا پهلوی

   16- روز جهانی پست

   17- خانه های فرهنگ روستائی

   18- روز راه آهن

   19- جشن فرهنگ و هنر

   20- سرشماری نفوس و مسکن

   21- هفته کودک

   22- یکصدمین سال تولد محمد علی جناح

  • سال ١٣٥٦

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1356 به شرح ذیل می باشند :

   1- نوروز باستانی

   2- روز جهانی ارتباطات

   3- گشایش سد رضاشاه

   4- روز المپیک

   5- سیزدهمین سال همکاری عمران منطقه ای

   6- دومین جمبوری پیشاهنگی آسیا و اقیانوسیه

   7- نهمین کنفرانس اتحادیه الکترونیک آسیائی

   8- روز بزرگداشت معلم

   9- روز جهانی پست

   10- اولین جشن فرهنگ مردم

   11- جشن فرهنگ و هنر

   12- روز کودک

   13- اولین سمینار مسائل آموزشی و رفاهی نابینایان

   14- یکصدمین سال تولد علامه اقبال

   15- هنر آفریقای سیاه

   16- انقلاب سفید

   17- افتتاح موزه فرش

   18- یکصدمین سالگرد رضا شاه

  • سال ١٣٥٧

   لیست تمبرهای منتشره در سال 1357 به شرح ذیل می باشند :

   1- نوروز باستانی

   2- دهمین سال پیوستن به سازمان ماهواره مخابراتی

   3- روز جهانی ارتباطات

   4- دهمین سالروز لژیون خدمتگزاران بشر

   5- چهاردهمین سالگرد همکاری عمران منطقه ای

   6- بزرگداشت رازی

   7- بیست وسومین کنفرانس پیشاهنگی دختران

   8- پنجاهمین سال تاسیس بانک ملی ایران

   9- هفته کودک

   10- روز جهانی پست

   11- پنجاهمین سال دانشکده مخابرات

   12- سی امین سالروز اعلامیه حقوق بشر