اسکناس جمهوری اسلامی ایران

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  اسکناس جمهوری اسلامی ایران There are no products in this category.

  زیرشاخه‌ها

  • ١٠٠ ريال بارگاهى
   مشخصات اسكناس

   روى اسكناس: بارگاه امام رضا(ع)
   پشت اسكناس: مدرسه چهارباغ اصفهان
   چاپ: چاپخانه توماس دلارو(انگلستان)
   فيليگرانهاى موجود: آرم جمهورى اسلامى و الله
    
  • ١٠٠ ريال مدرس
   مشخصات اسكناس

   روى اسكناس: آيت الله سيدحسن مدرس
   پشت اسكناس: ساختمان مجلس شوراى اسلامى
   فيليگران هاى موجود: الله و امام خمينى(ره)
    
  • ٢٠٠ ريال بارگاهى
   مشخصات اسكناس
    
   روى اسكناس: بارگاه امام رضا (ع)
   پشت اسكناس: آرامگاه ابن سينا - همدان
   چاپ: چاپخانه توماس دلارو (انگلستان)
   فيليگران هاى موجود: نيم رخ شاه - شيروخورشيد و آرم جمهورى اسلامى
    
  • ٢٠٠ ريال
   مشخصات اسكناس

   روى اسكناس: مسجد جامع يزد
   پشت اسكناس: جهاد سازندگى
   فيليگران هاى موجود: الله و امام خمينى(ره)
    
  • ٥٠٠ ريال بارگاهى
   مشخصات اسكناس

   روى اسكناس: بارگاه امام رضا(ع)
   پشت اسكناس: نقش جام مارليك
   چاپ: چاپخانه توماس دلارو (انگلستان)
   فيليگران: شيروخورشيد
    
  • ٥٠٠ ريال
   مشخصات اسكناس

   روى اسكناس: نماز جمعه
   پشت اسكناس: سر در دانشگاه تهران
   فيليگران هاى موجود: الله - شهيد فهميده و امام خمينى(ره)
    
  • ١٠٠٠ ريال بارگاهى
   مشخصات اسكناس
    
   روى اسكناس: بارگاه امام رضا (ع)
   پشت اسكناس: آرامگاه حافظ
   چاپ: چاپخانه توماس دلارو (انگلستان)
   فيليگران: شيروخورشيد
    
  • ١٠٠٠ ريال مدرسه فيضيه
   مشخصات اسكناس
    
   روى اسكناس: مدرسه فيضيه قم
   پشت اسكناس: نماى مسجدالاقصى 
   فيليگران هاى موجود: الله و شهيد فهميده
    
  • ١٠٠٠ ريال تصوير امام
   مشخصات اسكناس
    
   روى اسكناس: تصوير امام خمينى (ره)
   پشت اسكناس: نماى مسجدالاقصى 
   فيليگران هاى موجود: شهيد فهميده و امام خمينى (ره)
    
  • ٢٠٠٠ ريال تظاهراتى
   مشخصات اسكناس
    
   روى اسكناس: آزادى خرمشهر
   پشت اسكناس: نماى كعبه
   فيليگران هاى موجود: الله - شهيد فهميده و امام خمينى (ره)
    
  • ٢٠٠٠ ريال تصوير امام
   مشخصات اسكناس
    
   روى اسكناس: تصوير امام خمينى (ره)
   پشت اسكناس: نماى كعبه
   فيليگران: امام خمينى (ره)
    
  • ٥٠٠٠ ريال بارگاهى
   مشخصات اسكناس
    
   روى اسكناس: بارگاه امام رضا (ع)
   پشت اسكناس: پالايشگاه تهران
   فيليگران: شيروخورشيد
    
    
  • ٥٠٠٠ ريال تظاهراتى
   مشخصات اسكناس
    
   روى اسكناس: تظاهرات
   پشت اسكناس: بارگاه حضرت معصومه (س)
   فيليگران هاى موجود: آرم جمهورى اسلامى و الله
    
  • ٥٠٠٠ ريال
   مشخصات اسكناس
    
   روى اسكناس: تصوير امام خمينى (ره)
   پشت اسكناس: تصوير گل و بلبل
   فيليگران: امام خمينى (ره)
    
    
  • ٥٠٠٠ ريال ماهواره اميد
   مشخصات اسكناس
    
   روى اسكناس: تصوير امام خمينى (ره)
   پشت اسكناس: تصوير ماهواره اميد
   فيليگران: امام خمينى (ره)
    
  • ٥٠٠٠ ريال ظروف سفالى
   مشخصات اسكناس
    
   روى اسكناس: تصوير امام خمينى (ره)
   پشت اسكناس: ظروف سفالى - قرن هشتم هجرى
   فيليگران: امام خمينى(ره)
    
    
  • ١٠٠٠٠ ريال بارگاهى
   مشخصات اسكناس
    
   روى اسكناس: بارگاه امام رضا (ع)
   پشت اسكناس: مجلس شوراى ملى
   چاپ: چاپخانه توماس دلارو (انگلستان)
   فيليگران هاى موجود: نيم رخ شاه و شيروخورشيد
    
    
  • ١٠٠٠٠ ريال تظاهراتى
   مشخصات اسكناس
    
   روى اسكناس: تظاهرات
   پشت اسكناس: بارگاه امام رضا (ع)
   فيليگران هاى موجود: آرم جمهورى اسلامى و الله
    
  • 10000 ریال کوه دماوند
   مشخصات اسكناس
    
   روى اسكناس: تصوير امام خمينى (ره)
   پشت اسكناس: كوه دماوند
   فيليگران: امام خمينى (ره)
    
    
  • 10000 ريال حافظيه
  • ٢٠٠٠٠ ريال تصوير بزرگ
   مشخصات اسكناس
    
   روى اسكناس: تصوير امام خمينى (ره) - سايز بزرگ
   پشت اسكناس: ميدان نقش جهان اصفهان
   فيليگران: امام خمينى (ره)
    
  • ٢٠٠٠٠ ريال تصوير كوچك
   مشخصات اسكناس
    
   روى اسكناس: تصوير امام خمينى (ره) - سايز كوچك
   پشت اسكناس: ميدان نقش جهان اصفهان
   فيليگران: امام خمينى (ره)
    
  • ٢٠٠٠٠ ريال مسجدالاقصى
   مشخصات اسكناس
    
   روى اسكناس: تصوير امام خمينى (ره)
   پشت اسكناس: مسجدالاقصى 
   فيليگران: امام خمينى (ره)
    
    
  • ٢٠٠٠٠ ريال بادگیر یزد
   مشخصات اسكناس
    
   روی اسکناس : تصویر امام خمینی (ره)
   پشت اسکناس : بادگیر خانه آقازاده - ابرکوه
    
  • ٥٠٠٠٠ ريال
   مشخصات اسكناس
    
   روى اسكناس: تصوير امام خمينى (ره)
   پشت اسكناس: نقشه ايران و خليج فارس
   فيليگران: امام خمينى (ره)
    
  • ٥٠٠٠٠ ريال دانشگاه تهران
  • ١٠٠٠٠٠ ريال
   مشخصات اسكناس
    
   روى اسكناس: تصوير امام خمينى (ره)
   پشت اسكناس: آرامگاه سعدى - شيراز
   فيليگران: امام خمينى (ره)