١٠٠ ريال - ١٣٥٠

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

١٠٠ ريال - ١٣٥٠
مشخصات اسكناس

روى اسكناس: تصوير محمدرضاشاه پهلوى - تاريخ ١٣٥٠
پشت اسكناس: سپاه دانش - سپاه ترويج و آبادانى - سپاه بهداشت
توضيحات: اين اسكناس به مناسبت جشنهاى ٢٥٠٠ ساله شاهنشاهى چاپ شد.

مشخصات اسكناس

روى اسكناس: تصوير محمدرضاشاه پهلوى - تاريخ ١٣٥٠
پشت اسكناس: سپاه دانش - سپاه ترويج و آبادانى - سپاه بهداشت
توضيحات: اين اسكناس به مناسبت جشنهاى ٢٥٠٠ ساله شاهنشاهى چاپ شد.

بیشتر

١٠٠ ريال - ١٣٥٠ There is 1 product.

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم
نمایش 1 - 1 از 1 آیتم