٥٠ ريال - ١٣٥٠

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

٥٠ ريال - ١٣٥٠
مشخصات اسكناس

روى اسكناس: تصوير محمدرضاشاه پهلوى - تاريخ ١٣٥٠
پشت اسكناس: تحويل سند اراضى
توضيحات: اين اسكناس به مناسبت جشنهاى ٢٥٠٠ ساله شاهنشاهى چاپ شد.
 
مشخصات اسكناس

روى اسكناس: تصوير محمدرضاشاه پهلوى - تاريخ ١٣٥٠
پشت اسكناس: تحويل سند اراضى
توضيحات: اين اسكناس به مناسبت جشنهاى ٢٥٠٠ ساله شاهنشاهى چاپ شد.
 
بیشتر

٥٠ ريال - ١٣٥٠ 8 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 8 از 8 آیتم
نمایش 1 - 8 از 8 آیتم