٥٠٠٠ دينار رايج مملكت

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

٥٠٠٠ دينار رايج مملكت

مشخصات سکه

 روی سکه پشت سکه
پنج هزار دینار شیر و خورشید
رایج مملکت ایران برگ زیتون و برگ بلوط
برگ زیتون و برگ بلوط تاج
  تاریخ

  • سال ضرب: 1304 و 1305
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 23 گرم
  • قطر: 36 میلیمتر

مشخصات سکه

 روی سکه پشت سکه
پنج هزار دینار شیر و خورشید
رایج مملکت ایران برگ زیتون و برگ بلوط
برگ زیتون و برگ بلوط تاج
  تاریخ

  • سال ضرب: 1304 و 1305
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 23 گرم
  • قطر: 36 میلیمتر
بیشتر

٥٠٠٠ دينار رايج مملكت There are no products in this category.