٥٠٠٠ دينار رايج مملكت

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  ٥٠٠٠ دينار رايج مملكت

  مشخصات سکه

   روی سکهپشت سکه
  پنج هزار دینارشیر و خورشید
  رایج مملکت ایرانبرگ زیتون و برگ بلوط
  برگ زیتون و برگ بلوطتاج
   تاریخ

  • سال ضرب: 1304 و 1305
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 23 گرم
  • قطر: 36 میلیمتر

  مشخصات سکه

   روی سکهپشت سکه
  پنج هزار دینارشیر و خورشید
  رایج مملکت ایرانبرگ زیتون و برگ بلوط
  برگ زیتون و برگ بلوطتاج
   تاریخ

  • سال ضرب: 1304 و 1305
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 23 گرم
  • قطر: 36 میلیمتر
  بیشتر

  ٥٠٠٠ دينار رايج مملكت There are no products in this category.