٢٠٠٠ دينار تصويرى

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

٢٠٠٠ دينار تصويرى

مشخصات سکه

روی سکه پشت سکه
پهلوی شاهنشاه ایران دو هزار دینار
برگ زیتون و برگ بلوط شیر و خورشید
تصویر شاه برگ زیتون و برگ بلوط
جلوس آذر 1304 تاج
تاریخ  

  • سال ضرب: از 1306 تا 1308
  • ضرب: ایران ، هیتون و لنینگراد
  • جنس: نقره
  • وزن: 9.2 گرم
  • قطر: 27 میلیمتر

مشخصات سکه

روی سکه پشت سکه
پهلوی شاهنشاه ایران دو هزار دینار
برگ زیتون و برگ بلوط شیر و خورشید
تصویر شاه برگ زیتون و برگ بلوط
جلوس آذر 1304 تاج
تاریخ  

  • سال ضرب: از 1306 تا 1308
  • ضرب: ایران ، هیتون و لنینگراد
  • جنس: نقره
  • وزن: 9.2 گرم
  • قطر: 27 میلیمتر
بیشتر

٢٠٠٠ دينار تصويرى There are no products in this category.