١٠٠٠ دينار تصويرى

محصولات جدید

خبرنامه

    پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

    محصولات پرفروش

    ١٠٠٠ دينار تصويرى

    مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
    پهلوی شاهنشاه ایرانیکهزار دینار
    برگ زیتون و برگ بلوطشیر و خورشید
    تصویر شاهبرگ زیتون و برگ بلوط
    جلوس آذر 1304تاج
    تاریخ 

    • سال ضرب: از 1306 تا 1308
    • ضرب: ایران
    • جنس: نقره
    • وزن: 4.6 گرم
    • قطر: 23 میلیمتر

    مشخصات سکه

    روی سکهپشت سکه
    پهلوی شاهنشاه ایرانیکهزار دینار
    برگ زیتون و برگ بلوطشیر و خورشید
    تصویر شاهبرگ زیتون و برگ بلوط
    جلوس آذر 1304تاج
    تاریخ 

    • سال ضرب: از 1306 تا 1308
    • ضرب: ایران
    • جنس: نقره
    • وزن: 4.6 گرم
    • قطر: 23 میلیمتر
    بیشتر

    ١٠٠٠ دينار تصويرى There are no products in this category.