١٠٠٠ دينار خطى

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

١٠٠٠ دينار خطى

مشخصات سکه

 روی سکه پشت سکه
رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران یکهزار دینار
برگ زیتون و برگ بلوط شیر و خورشید
طهران برگ زیتون و برگ بلوط
  تاج
  تاریخ

  • سال ضرب: 1305 و 1306
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 4.6 گرم
  • قطر: 23 میلیمتر

مشخصات سکه

 روی سکه پشت سکه
رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران یکهزار دینار
برگ زیتون و برگ بلوط شیر و خورشید
طهران برگ زیتون و برگ بلوط
  تاج
  تاریخ

  • سال ضرب: 1305 و 1306
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 4.6 گرم
  • قطر: 23 میلیمتر
بیشتر

١٠٠٠ دينار خطى There are no products in this category.