٥٠٠ دينار خطى

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

٥٠٠ دينار خطى

مشخصات سکه

این سکه کمیاب می باشد.

 روی سکه پشت سکه
رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران 500 دینار
برگ زیتون و برگ بلوط شیر و خورشید
طهران برگ زیتون و برگ بلوط
  تاج
  تاریخ


  • سال ضرب: 1305
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 2.3 گرم
  • قطر: 18 میلیمتر

مشخصات سکه

این سکه کمیاب می باشد.

 روی سکه پشت سکه
رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران 500 دینار
برگ زیتون و برگ بلوط شیر و خورشید
طهران برگ زیتون و برگ بلوط
  تاج
  تاریخ


  • سال ضرب: 1305
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 2.3 گرم
  • قطر: 18 میلیمتر
بیشتر

٥٠٠ دينار خطى There are no products in this category.