٥٠٠ دينار خطى

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  ٥٠٠ دينار خطى

  مشخصات سکه

  این سکه کمیاب می باشد.

   روی سکهپشت سکه
  رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران500 دینار
  برگ زیتون و برگ بلوطشیر و خورشید
  طهرانبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاج
   تاریخ


  • سال ضرب: 1305
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 2.3 گرم
  • قطر: 18 میلیمتر

  مشخصات سکه

  این سکه کمیاب می باشد.

   روی سکهپشت سکه
  رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران500 دینار
  برگ زیتون و برگ بلوطشیر و خورشید
  طهرانبرگ زیتون و برگ بلوط
   تاج
   تاریخ


  • سال ضرب: 1305
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 2.3 گرم
  • قطر: 18 میلیمتر
  بیشتر

  ٥٠٠ دينار خطى There are no products in this category.