٥٠٠ دينار رايج مملكت

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  ٥٠٠ دينار رايج مملكت

  مشخصات سکه

  این سکه بسیار نایاب است.

  روی سکهپشت سکه
  پانصد دینارشیر و خورشید
  رایج مملکت ایرانبرگ زیتون و برگ بلوط
  برگ زیتون و برگ بلوطتاج
  طهرانتاریخ


  • سال ضرب: 1304
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 2.3 گرم
  • قطر: 18 میلیمتر

  مشخصات سکه

  این سکه بسیار نایاب است.

  روی سکهپشت سکه
  پانصد دینارشیر و خورشید
  رایج مملکت ایرانبرگ زیتون و برگ بلوط
  برگ زیتون و برگ بلوطتاج
  طهرانتاریخ


  • سال ضرب: 1304
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 2.3 گرم
  • قطر: 18 میلیمتر
  بیشتر

  ٥٠٠ دينار رايج مملكت There are no products in this category.