١٠٠ دينار نيكل

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  ١٠٠ دينار نيكل

  مشخصات سکه

   روی سکهپشت سکه
  100 دینارشیر و خورشید
  رایج مملکت ایرانبرگ بلوط
  برگ بلوطتاج
  تاجتاریخ

  • سال ضرب: 1305 و 1307
  • ضرب: بروکسل
  • جنس:نیکل
  • وزن: 4.5 گرم
  • قطر: 21 میلیمتر

  مشخصات سکه

   روی سکهپشت سکه
  100 دینارشیر و خورشید
  رایج مملکت ایرانبرگ بلوط
  برگ بلوطتاج
  تاجتاریخ

  • سال ضرب: 1305 و 1307
  • ضرب: بروکسل
  • جنس:نیکل
  • وزن: 4.5 گرم
  • قطر: 21 میلیمتر
  بیشتر

  ١٠٠ دينار نيكل 3 محصول وجود دارد

  نمایش 1 - 3 از 3 آیتم
  نمایش 1 - 3 از 3 آیتم