٢٥ دينار مسى

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

٢٥ دينار مسى

مشخصات سکه

 روی سکه پشت سکه
25 دینار شیر و خورشید
نقش و نگار برگ زیتون و برگ بلوط
تاج تاج
تاریخ بیست و پنج دینار

  • سال ضرب: 1314
  • ضرب:
  • جنس: مس
  • وزن: 4.3 گرم
  • قطر: 24 میلیمتر

مشخصات سکه

 روی سکه پشت سکه
25 دینار شیر و خورشید
نقش و نگار برگ زیتون و برگ بلوط
تاج تاج
تاریخ بیست و پنج دینار

  • سال ضرب: 1314
  • ضرب:
  • جنس: مس
  • وزن: 4.3 گرم
  • قطر: 24 میلیمتر
بیشتر

٢٥ دينار مسى There are no products in this category.