٢٥ دينار مسى

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  ٢٥ دينار مسى

  مشخصات سکه

   روی سکهپشت سکه
  25 دینارشیر و خورشید
  نقش و نگاربرگ زیتون و برگ بلوط
  تاجتاج
  تاریخبیست و پنج دینار

  • سال ضرب: 1314
  • ضرب:
  • جنس: مس
  • وزن: 4.3 گرم
  • قطر: 24 میلیمتر

  مشخصات سکه

   روی سکهپشت سکه
  25 دینارشیر و خورشید
  نقش و نگاربرگ زیتون و برگ بلوط
  تاجتاج
  تاریخبیست و پنج دینار

  • سال ضرب: 1314
  • ضرب:
  • جنس: مس
  • وزن: 4.3 گرم
  • قطر: 24 میلیمتر
  بیشتر

  ٢٥ دينار مسى There are no products in this category.