٢٥ دينار نيكل

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  ٢٥ دينار نيكل

  مشخصات سکه

   روی سکهپشت سکه
  25 دینارشیر و خورشید
  نقش و نگاربرگ زیتون و برگ بلوط
  تاجتاج
  تاریخ بیست و پنج دینار

  • سال ضرب: 1310
  • ضرب: 
  • جنس: نیکل
  • وزن: 5 گرم
  • قطر: 24 میلیمتر

  مشخصات سکه

   روی سکهپشت سکه
  25 دینارشیر و خورشید
  نقش و نگاربرگ زیتون و برگ بلوط
  تاجتاج
  تاریخ بیست و پنج دینار

  • سال ضرب: 1310
  • ضرب: 
  • جنس: نیکل
  • وزن: 5 گرم
  • قطر: 24 میلیمتر
  بیشتر

  ٢٥ دينار نيكل There are no products in this category.