١٠ دينار مسى

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  ١٠ دينار مسى

  مشخصات سکه

   روی سکهپشت سکه
  10 دینارشیر و خورشید
  نقش و نگاربرگ زیتون و برگ بلوط
  تاجتاج
  تاریخده دینار

  • سال ضرب: 1314
  • ضرب:
  • جنس: مس
  • وزن: 3.2 گرم
  • قطر: 21 میلیمتر
  • توضیحات: در ضرب تمامی سکه های 10 دینار مس از قالب سکه های 10 دینار نیکل (1310) استفاده شده است. برای همین در اکثر این سکه ها واریته تاریخ دیده می شود. این سکه ها تنها در سال 1314 ضرب شده است.

  مشخصات سکه

   روی سکهپشت سکه
  10 دینارشیر و خورشید
  نقش و نگاربرگ زیتون و برگ بلوط
  تاجتاج
  تاریخده دینار

  • سال ضرب: 1314
  • ضرب:
  • جنس: مس
  • وزن: 3.2 گرم
  • قطر: 21 میلیمتر
  • توضیحات: در ضرب تمامی سکه های 10 دینار مس از قالب سکه های 10 دینار نیکل (1310) استفاده شده است. برای همین در اکثر این سکه ها واریته تاریخ دیده می شود. این سکه ها تنها در سال 1314 ضرب شده است.
  بیشتر

  ١٠ دينار مسى There are no products in this category.