٥ دينار برنز

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  ٥ دينار برنز

  مشخصات سکه

   روی سکهپشت سکه
  5شیر و خورشید
  برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
  تاریختاج
   پنج دینار

  • سال ضرب: از 1315 تا 1320
  • ضرب: ایران
  • جنس: برنز
  • وزن: 1.65 گرم
  • قطر: 16 میلیمتر

  مشخصات سکه

   روی سکهپشت سکه
  5شیر و خورشید
  برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
  تاریختاج
   پنج دینار

  • سال ضرب: از 1315 تا 1320
  • ضرب: ایران
  • جنس: برنز
  • وزن: 1.65 گرم
  • قطر: 16 میلیمتر
  بیشتر

  ٥ دينار برنز There are no products in this category.