٥ دينار مسى

محصولات جدید

خبرنامه

پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

محصولات پرفروش

٥ دينار مسى

مشخصات سکه

 روی سکه پشت سکه
5 دینار شیر و خورشید
نقش و نگار برگ زیتون و برگ بلوط
تاج تاج
تاریخ پنج دینار

 • سال ضرب: 1314
 • ضرب:
 • جنس: مس
 • وزن: 2.15 گرم
 • قطر: 18.2 میلیمتر
 •  توضیحات: در ضرب تمامی سکه های 5 دینار مس از قالب سکه های 5 دینار نیکل (1310) استفاده شده است. برای همین در اکثر این سکه ها واریته تار...

مشخصات سکه

 روی سکه پشت سکه
5 دینار شیر و خورشید
نقش و نگار برگ زیتون و برگ بلوط
تاج تاج
تاریخ پنج دینار

 • سال ضرب: 1314
 • ضرب:
 • جنس: مس
 • وزن: 2.15 گرم
 • قطر: 18.2 میلیمتر
 •  توضیحات: در ضرب تمامی سکه های 5 دینار مس از قالب سکه های 5 دینار نیکل (1310) استفاده شده است. برای همین در اکثر این سکه ها واریته تاریخ دیده می شود. این سکه در سال 1313 ضرب نشده است.
بیشتر

٥ دينار مسى There are no products in this category.