٢ دينار

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  ٢ دينار

  مشخصات سکه

   روی سکهپشت سکه
  2 دینارشیر و خورشید
  برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
  تاریختاج
   دو دینار

  • سال ضرب: 1310
  • ضرب:
  • جنس: برنز
  • وزن: 2.7 گرم
  • قطر: 18 میلیمتر

  مشخصات سکه

   روی سکهپشت سکه
  2 دینارشیر و خورشید
  برگ بلوطبرگ زیتون و برگ بلوط
  تاریختاج
   دو دینار

  • سال ضرب: 1310
  • ضرب:
  • جنس: برنز
  • وزن: 2.7 گرم
  • قطر: 18 میلیمتر
  بیشتر

  ٢ دينار There are no products in this category.