٢٠ ريال فائو (كسى كه گندم ميكارد)

محصولات جدید

خبرنامه

  پایگاه خبری مانا تمبر "کلیک کنید"

  محصولات پرفروش

  ٢٠ ريال فائو (كسى كه گندم ميكارد)

  مشخصات سکه

   روی سکهپشت سکه
  محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران20 ریال
  تصویر نیمرخ شاهشیر و خورشید
   خوشه گندم
   تاج
   کسی که گندم میکارد راستی میافشاند

  • سال ضرب: 2535 تا 2536 شاهنشاهی
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 9 گرم
  • قطر: 31 میلیمتر

  مشخصات سکه

   روی سکهپشت سکه
  محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران20 ریال
  تصویر نیمرخ شاهشیر و خورشید
   خوشه گندم
   تاج
   کسی که گندم میکارد راستی میافشاند

  • سال ضرب: 2535 تا 2536 شاهنشاهی
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل و مس
  • وزن: 9 گرم
  • قطر: 31 میلیمتر
  بیشتر

  ٢٠ ريال فائو (كسى كه گندم ميكارد) 2 محصول وجود دارد

  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم